Biblia Gdańska/Ewangielia według Świętego Iana 15

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - Ewangielia według Świętego Iana

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21


ROZDZIAŁ XV.
I. Pan iest winną macicą 1 — 4. II. w którą wiern iego będąc wszczepieni, maią owoc przynosić 5 — 11. III. tenże miłość zobopólną zalecił 12 — 17. IV. a do cierpliwości w uciskach 18. 18. V. swoim przykładem upominał 20 — 27.

Iam iest ona winna[1] macica prawdziwa, a oyciec móy iestci winiarzem.
2. Każdą latorośl, która we mnie owocu nieprzynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyścia, aby obfitszy owoc przynosiła.
3. Iuż wy iesteście[2] czystymi, dla słów, którem do was mówił.
4. Mieszkaycież we mnie, a ia w was; iako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, ieźli nie będzie trwała w winnéy macicy, także ani wy, ieźli we mnie mieszkać nie będziecie.
II. 5. Iam iest winna macica a wyście latorośle; kto mieszka we mnie, a ia w nim, ten przynosi wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
6. Ieźliby kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie iako latorośl, i[3] uschnie; i zbiorą ie i na ogień[4] wyrzucą i zgoraią.
7. Ieźli we mnie mieszkać będziecie i słowa moe w was mieszkać będą, czegobyściekolwiek[5] chcieli, proście, a stanie się wam.
8. W tém będzie uwielbiony oyciec móy, kiedy obfity owoc przyniesiecie a będziecie moimi uczniami.
9. Iako mię miłował oyciec, tak i ia umiłowałem was; trwaycież w miłości moiéy.
10. Ieźli przykazania moie zachowacie, trwać będziecie w miłości moiéy, iakom i ia zachował przykazania oyca mego i trwam w miłości iego.
11. Tomci wam powiedział, aby wesele moie w was trwało, a wesele wasze było zupełne.
III. 12. Toć iest przykazanie moie, abyście[6] się społecznie miłowali, iakom i ia was umiłował.
13. Większéy miłości nad tę żaden niema, iedno gdyby kto duszę swoię[7] położył za przyiacioły swoie.
14. Wy iesteście[8] przyiaciele moi, ieźli czynić będziecie, cokolwiek ia wam przykazuię.
15. Iuż was daléy nie będę zwał sługami; bo sługa nie wie, co czyni pan iego; leczem was nazwał przyiacioły, bo wszystko, comkolwiek słyszał od oyca mego, oznaymiłem wam.
16. Nie wyście mnie obrali, alem ia was[9] obrał; i postanowiłem, abyście[10] wyszli i przynieśli owoc, a owocby wasz aby trwał, i o cokolwiekbyście prosili oyca w imieniu moiém, żeby wam dał.
17. Toć wam przykazuię, abyście się spółecznie miłowali.
IV. 18. Ieźli was świat[11] nienawidzi, wiedzcie, żeć mię pierwéy, niżeli was, miał w nienawiści.
19. Byście[12] byli z świata, świat, co iest iego, miłowałby; lecz iż nie iesteście z świata, alem ia was wybrał z świata, przetoż was świat nienawidzi.
V. 20. Wspomniycie na słowo, którem ia wam powiedział: Nie iest sługa[13] większy nad pana swego. Ieźlić mię prześladowali, i was prześladować będą; ieźli słowa moie zachowywali, i wasze zachowywać będą.
21. Aleć wam[14] to wszystko czynić będą dla imienia mego, iż nie znaią onego, który mię posłał.
22. Bym był nie przyszedł, a nie mówił im, nie mieliby grzechu; lecz teraz niemaią wymówki z grzechu swego.
23. Kto mnie nienawidzi, i oyca mego nienawidzi.
24. Bym był tych uczynków nie czynił między nimi, których żaden[15] inszy nie czynił, grzechuby nie mieli; lecz teraz i widzieli i nienawidzieli i mnie i oyca mego.
25. Ale iżby się wypełniło słowo, które iest w zakonie ich napisano: Że mię darmo mieli[16] w nienawiści.
26. A gdy przyidzie on[17] pocieszyciel, którego ia wam poślę od oyca, duch prawdy, który od oyca przychodzi, on o mnie świadczyć będzie.
27. Ale[18] i wy świadczyć będziecie; bo ze mną od początku iesteście.

 J 14 J 15
Biblia Gdańska
J 16