Przejdź do zawartości

Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1123

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

wiara i nadzieja wasza w Bogu była.

22.Oczyściwszy dusze wasze w posłuszeństwie miłości ku braterskiéj miłości, z szczerego serca jedni drugie miłujcie goręcéj,

23.Odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo Boga żywego i trwającego na wieki.

24.Ponieważ wszelkie ciało jako trawa, a wszelka chwała jego jako kwiat trawy: uschła trawa, i kwiat jéj opadł. [1]

25.Lecz słowo Pańskie trwa na wieki. A to jest słowo, które wam jest przepowiadane.


ROZDZIAŁ II.
Uczy Apostół, jako się mają sprawować ku słowu Bożemu, a jako mają być budowani duchownie, którzy przedtem cieleśnie daleko od Pana byli, żeby teraz duchownie przykładem Pańskim żyli.

Złożywszy tedy wszelaką złość i wszelaką zdradę i obłudności i zazdrości i wszystkie obmowiska, [2]

2.Jako dopiero narodzone niemowlęta, rozumnego bez zdrady mleka pożądajcie, abyście w niem urośli ku zbawieniu:

3.Jeźliście jedno skosztowali, iż słodki jest Pan.

4.Do którego przystąpiwszy, kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i uczczonego,

5.I wy jako żywe kamienie na nim się budujcie w dom duchowny, kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

6.Dla czego w Piśmie stoi: Oto kładę w Syonie kamień przedniejszy narożny, wybrany, kosztowny; a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzon. [3]

7.Wam tedy wierzącym cześć; a niewierzącym kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną, [4]

8.I kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia tym, którzy się o słowo obrażają i nie wierzą, na co i postanowieni są. [5]

9.A wy, rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabycia, abyście cnoty opowiadali tego, który was wezwał z ciemności ku swojéj przedziwnéj światłości, [6]

10.Którzy niekiedy nie ludem, a teraz ludem Bożym, którzy co niedostąpili miłosierdzia, a teraz co miłosierdzia dostąpili. [7]

11.Najmilejsi! proszę was, jako przychodniów i gościów, abyście się wstrzymawali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy, [8]

12.Mając obcowanie wasze dobre między pogany, aby w tem, w czem was pomawiają jako złoczyńce, z dobrych uczynków przypatrzywszy się wam, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. [9]

13.Bądźcież tedy poddani wszelkie mu ludzkiemu stworzeniu dla Boga, chociaż królowi, jako przewyższającemu, [10]

14.Chociaż książętom, jako od niego posłanym ku pomście złoczyńców, a ku chwale dobrych.

15.Bo tak jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc usta zatkali niemądrych ludzi głupstwu.

16.Jako wolni, a nie jakoby mając wolność zasłoną złości; ale jako słudzy Boży.

17.Wszystkie czcijcie. Braterstwo miłujcie. Boga się bójcie. Króla czcijcie. [11]

18.Słudzy, bądźcie poddani panom we wszystkiéj bojaźni, nie tylko dobrym i skromnym, ale téż i przykrym. [12]

19.Bo to jest łaska, jeźli kto dla sumnienia Bożego odnosi frasunki, cierpiąc niesprawiedliwie. [13]

20.Bo co za chwała, jeźli grzesząc, a policzkowani będąc, cierpicie? Ale jeźli dobrze czyniąc, cierpliwie znosicie, to jest łaska u Boga.

21.Albowiem na to wezwani jesteście; bo i Chrystus ucierpiał za nas zostawując wam przykład, abyście naśladowali tropów jego.

22.Który grzechu nie uczynił, ani naleziona była zdrada w uściech jego. [14]

23.Który, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył: gdy cierpiał, nie groził,

 1. Isai. 40, 6. Jakób. 1, 10.
 2. Rzym. 6, 4. Eph. 4, 22. Kol. 3, 8. Żyd. 12, 1.
 3. Isai. 28, 16. Rzym. 9, 33.
 4. Psal. 117, 22. Matth. 21, 42. Dzie. 54, 11.
 5. Isai. 8, 14.
 6. Exod. 19, 6.
 7. Oze. 2, 23. Rzym. 9, 25.
 8. Rzym. 13, 14. Gal. 5, 16. 19.
 9. Niż. 3, 16.
 10. Rzym. 13, 1.
 11. Rzym. 12, 10.
 12. Eph. 6, 5. Kol. 3, 22. Tit. 2, 9.
 13. 2.Kor. 7, 10.
 14. Isai. 53, 9. 1.Jan. 3, 5.