Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/List do Kolosan 3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się List do Kolosan podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


ROZDZIAŁ III.
W wierze umocnieni nowy obyczaj życia mają obleć, obyczaje złe, i cielesne zwłoczyć, dobrych nabywać, i z mądrością miłość we wszem zachować; jako się żony ku mężom, mężowie ku żonom, dzieci ku rodzicom, słudzy ku panom zachowywać mają, uczy.

Przeto, jeźliście spół powstali z Chrystusem, co wzgórę jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy Bożéj siedzący.

Co wzgórę jest, miłujcie, nie co na ziemi.

Albowiemeście umarli: i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.

Gdy się Chrystus, żywot nasz, okaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.

Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, porubstwo, nieczystotę, wszeteczeństwo, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem, [1]

Dla których przychodzi gniew Boży na syny niewierności.

W którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.

Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, rozgniewanie, złość, bluźnierstwo, szkaradną mowę z ust waszych. [2]

Nie kłamajcie jedni drugim: zwlókłszy z siebie starego człowieka z uczynkami jego,

10 A oblókłszy nowego tego, który się odnawia w poznanie podług wyobrażenia tego, który go stworzył.

11 Gdzie niemasz poganina i Żyda, obrzezania i odrzezku, barbarzyna i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszech Chrystus.

12 Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość. [3]

13 Jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeźli kto ma skargę przeciw komu: jako i Pan odpuścił wam, tak i wy.

14 A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.

15 A pokój Chrystusów niech przewyższa w sercach waszych, ku któremu téż wezwani jesteście w jednem ciele, a wdzięczni bądźcie.

16 Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie z wszelaką mądrością, nauczając i sami siebie napominając przez Psalmy i pieśni i śpiewania duchowne, w łasce śpiewając w sercach waszych Bogu.

17 Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń. [4]

18 Żony bądźcie poddane mężom, jako ma być, w Panu. [5]

19 Mężowie! miłujcie żony wasze, a nie bądźcie gorzkimi przeciwko nim. [6]

20 Synowie! posłuszni bądźcie rodzicom we wszystkiem; albowiem się to podoba w Panu. [7]

21 Ojcowie! nie pobudzajcie ku rozgniewaniu synów waszych, aby się małego serca nie stawali. [8]

22 Słudzy! bądźcie posłuszni we wszystkiem panom wedle ciała, nie służąc na oko, jakoby ludziom się podobając, ale w szczerości serca, Boga się bojąc. [9]

23 Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie, jako Panu, a nie ludziom,

24 Wiedząc, iż od Pana weźmiecie odpłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie.

25 Bo który krzywdę czyni, odniesie to, co niesłusznie uczynił, a niemasz względu na osoby u Boga. [10]