Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1090

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  19.Mężowie! miłujcie żony wasze, a nie bądźcie gorzkimi przeciwko nim. [1]

  20.Synowie! posłuszni bądźcie rodzicom we wszystkiem; albowiem się to podoba w Panu. [2]

  21.Ojcowie! nie pobudzajcie ku rozgniewaniu synów waszych, aby się małego serca nie stawali. [3]

  22.Słudzy! bądźcie posłuszni we wszystkiem panom wedle ciała, nie służąc na oko, jakoby ludziom się podobając, ale w szczerości serca, Boga się bojąc. [4]

  23.Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie, jako Panu, a nie ludziom,

  24.Wiedząc, iż od Pana weźmiecie odpłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie.

  25.Bo który krzywdę czyni, odniesie to, co niesłusznie uczynił, a niemasz względu na osoby u Boga. [5]


  ROZDZIAŁ IV.
  Wierni na modlitwie mają się obierać, z niewiernymi ostróżnie i mądrze towarzyszyć.

  Panowie! co sprawiedliwego i słusznego jest, czyńcie sługom, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.

  2.W modlitwie trwajcie, czujni będąc na niéj z dziękczynieniem. [6]

  3.Modląc się spółecznie i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi mowy ku opowiadaniu tajemnice Chrystusowéj, (dla któréj téż jestem związany), [7]

  4.Abych ją oznajmiał jako potrzeba, abym mówił,

  5.W mądrości się obchódźcie z tymi, którzy są obcy, czas odkupując. [8]

  6.Mowa wasza zawsze w przyjemności niech będzie solą posolona, abyście wiedzieli, jako macie każdemu odpowiedzieć.

  7.Co się zemną dzieje, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i spółsługa w Panu,

  8.Któregom posłał do was na to samo, aby się wywiedział, co się dzieje z wami, i pocieszył serca wasze,

  9.Z Onezymem, najmilszym i wiernym bratem, który jest z was. Wszystko wam oznajmią, co się tu dzieje.

  10.Pozdrawia was Arystarchus, który jest spółwięzień mój, i Marek, ciotczony brat Barnabaszów, o którym wzięliście rozkazanie. Jeźliby przyszedł do was, przyjmijcie go.

  11.I Jezus, którego zowią Justem: którzy są z obrzezania. Ci sami są pomocnicy moi w królestwie Bożem, którzy mnie byli pociechą.

  12.Pozdrawia was Epaphras, który z was jest, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze pieczołujący się o was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i pełnymi we wszelakiéj woli Bożéj.

  13.Bo daję mu świadectwo, że ma wielką pracą o was i o tych, którzy są w Laodycei, i którzy w Hierapolu.

  14.Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy, i Demas. [9]

  15.Pozdrówcie bracią, którzy są w Laodycei, i Nymphasa i zgromadzenie, które jest w domu jego.

  16.A gdy u was przeczytan będzie ten list, uczyńcie, aby téż czytany był w kościele Laodyceńskim: a iżebyście ten, który Laodycensów jest, wyczytali.

  17.A powiedzcie Archipowi: Doglądaj posługowania, któreś wziął w Panu, abyś je wypełniał.

  18.Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.  1. Eph. 5, 25.
  2. Eph. 6, 1.
  3. Eph. 6, 4.
  4. Eph. 6, 5. Tit. 2, 9. 1.Piot. 2, 18.
  5. Rzym. 2, 11. Dzie. 10, 34.
  6. Luc. 18, 1. 1.Thess. 5, 12.
  7. Eph. 6, 18. 2.Thess. 3, 1.
  8. Eph. 5, 15.
  9. 2.Tim. 4, 11.