Przejdź do zawartości

Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1089

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

wiarę skuteczności Boga, który go wzbudził z martwych.

13.I was, gdyście byli umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, spół ożywił z nim, darowawszy wam wszystkie grzechy, [1]

14.Zmazawszy, który był przeciwko nam cyrograf dekretu, który był nam przeciwny, i ten zniósł z pośrodku, przybiwszy go do krzyża:

15.I złupiwszy księztwa i zwierzchności, wywiódł na widok śmiele, jawnie tryumf z nich czyniąc sam przez się.

16.Niechajże was tedy nikt nie sądzi w pokarmie, albo w piciu, albo w części dnia świętego, albo w nowiu, albo szabbatów,

17.Które są cieniem rzeczy przyszłych, a ciało Chrystusowe.

18.Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez pokorę i nabożeństwo Aniołów, czego nie widział, chodząc, próżno nadęty zmysłem ciała swego: [2]

19.A nie trzymając się głowy, z którego wszystko ciało przez spojenia i związania zrządzone i spólnie złączone, rośnie na pomnożenie Boże.

20.Jeźliście tedy umarli z Chrystusem od elementów tego świata, przeczże jeszcze jakoby żywiąc na świecie stanawiacie?

21.„Nie dotykajcie się, ani kosztujcie, ani ruszajcie“:

22.Co wszystko jest ku skażeniu samem używaniem, wedle przykazań i nauk ludzkich,

23.Które mają pozór mądrości w zaboboniech i w upokorzeniu i w niefolgowaniu ciału, nie w czci jakiéj ku nasyceniu ciała.


ROZDZIAŁ III.
W wierze umocnieni nowy obyczaj życia mają obleć, obyczaje złe, i cielesne zwłoczyć, dobrych nabywać, i z mądrością miłość we wszem zachować; jako się żony ku mężom, mężowie ku żonom, dzieci ku rodzicom, słudzy ku panom zachowywać mają, uczy.

Przeto, jeźliście spół powstali z Chrystusem, co wzgórę jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy Bożéj siedzący.

2.Co wzgórę jest, miłujcie, nie co na ziemi.

3.Albowiemeście umarli: i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.

4.Gdy się Chrystus, żywot nasz, okaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.

5.Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, porubstwo, nieczystotę, wszeteczeństwo, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem, [3]

6.Dla których przychodzi gniew Boży na syny niewierności.

7.W którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.

8.Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, rozgniewanie, złość, bluźnierstwo, szkaradną mowę z ust waszych. [4]

9.Nie kłamajcie jedni drugim: zwlókłszy z siebie starego człowieka z uczynkami jego,

10.A oblókłszy nowego tego, który się odnawia w poznanie podług wyobrażenia tego, który go stworzył.

11.Gdzie niemasz poganina i Żyda, obrzezania i odrzezku, barbarzyna i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszech Chrystus.

12.Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość. [5]

13.Jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeźli kto ma skargę przeciw komu: jako i Pan odpuścił wam, tak i wy.

14.A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.

15.A pokój Chrystusów niech przewyższa w sercach waszych, ku któremu téż wezwani jesteście w jednem ciele, a wdzięczni bądźcie.

16.Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie z wszelaką mądrością, nauczając i sami siebie napominając przez Psalmy i pieśni i śpiewania duchowne, w łasce śpiewając w sercach waszych Bogu.

17.Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń. [6]

18.Żony bądźcie poddane mężom, jako ma być, w Panu. [7]

  1. Eph. 2, 1.
  2. Matth. 24, 4.
  3. Eph. 5. 3.
  4. Rzym. 6, 4. 12. Ephes. 4, 23. Żyd. 12, 1. 1. Piotr. 2, 1.4, 2.
  5. Eph. 6, 11.
  6. 1. Kor. 10, 31.
  7. Eph. 5. 22. 1.Piotr. 3, 1.