Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1088

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  14.W którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów,

  15.Który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wszego stworzenia.

  16.Albowiem w nim wszystkie rzeczy są, stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, choć trony, choć państwa, choć księztwa, choć zwierzchności, wszystko przezeń i w nim jest stworzono. [1]

  17.A on jest przed wszystkimi, a wszystko w nim stoi.

  18.I on jest głową ciała kościoła, który jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby on był między wszystkimi, przodkowanie mając. [2]

  19.Bo w nim upodobało się, aby wszystka zupełność mieszkała,

  20.A żeby przezeń pojednało się wszystko, z nim uspokoiwszy przez krew krzyża jego, bądź co na ziemi, bądź co w niebiesiech jest.

  21.I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach,

  22.I teraz pojednał w ciele ciała swego przez śmierć, aby was wystawił święte i niepokalane i nienaganione przed sobą:

  23.Jeźli jedno trwacie w wierze ugruntowani i stateczni, a nie poruszeni od nadzieje Ewangelii, którąście słyszeli, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebiem, któréj ja Paweł stałem się sługą.

  24.Który się teraz raduję w utrapieniach za was i wypełniam to, czego nie dostawa utrapieniom Chrystusowym, w ciele mojem za ciało jego, które jest kościół.

  25.Którego stałem się ja sługą wedle szafowania Bożego, które mi jest dane do was, abych wypełniał słowo Boże:

  26.Tajemnicę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, a teraz oznajmiona jest świętym jego.

  27.Którym chciał Bóg znajome uczynić bogactwa chwały téj tajemnice między pogany, która jest Chrystus, między wami nadzieja chwały,

  28.Którego my przepowiadamy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelakiéj mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie,

  29.W czem i pracuję, bojując według skuteczności jego, którą we mnie potężnie sprawuje.


  ROZDZIAŁ II.
  Nawróceni ku wierze, kacerzów mają się wystrzegać, by nie byli wwiedzieni w kacerstwa i w chowanie zakonu starego, przez Pana Chrystusa wypełnionego.

  Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jakie staranie mam o was i o tych, którzy są w Laodycei, i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,

  2.Aby pocieszone były serca ich, spoiwszy się w miłości, i ku wszelkim bogactwom zapełności wyrozumienia, ku poznaniu tajemnice Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,

  3.W którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.

  4.A to powiadam, aby was nikt nie podszedł przez wyniosłość mowy.

  5.Bo aczkolwiek ciałem odległy jestem, ale duchem jestem z wami, weseląc się i widząc porządek wasz i utwierdzenie téj, która jest w Chrystusie, wiary naszéj. [3]

  6.Jakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa Pana, w nim chódźcie,

  7.Wkorzenieni i wybudowani w nim i umocnieni wiarą, jakoście się téż nauczyli, obfitując w nim w dziękczynieniu.

  8.Patrzcie, by kto was nie oszukał przez filozofią, i próżne omamienie wedle ustawy ludzkiéj, podług elementów świata, a nie według Chrystusa:

  9.Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność Bóstwa cieleśnie.

  10.I jesteście w nim napełnieni, który jest głową wszelkiego księztwa i zwierzchności,

  11.W którym i obrzezani jesteście obrzezaniem nie ręką uczynionem: w zewleczeniu ciała cielesnego, w obrzezaniu Chrystusowem,

  12.Pogrzebieni z nim w chrzcie: w którymeście téż powstali przez

  1. Jan. 1, 3.
  2. 1.Kor. 15, 21. Obj. 1, 5.
  3. 1. Kor. 5, 3.