Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1087

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  wdzięczności, ofiarę przyjemną, Bogu miłą. [1]

  19.A Bóg mój niechaj napełni wszelkie żądanie wasze według bogactw swoich, w chwale, w Chrystusie Jezusie.

  20.A Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

  21.Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.

  22.Pozdrawiają was bracia, którzy są zemną. Pozdrawiają was wszyscy święci: a zwłaszcza, którzy są z Cesarskiego domu.

  23.Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.  LIST

  BŁOGOSŁAWIONEGO
  PAWŁA APOSTOŁA
  DO
  KOLOSSAN.


  ROZDZIAŁ I.
  Pozdrawia Kolossany, oznajmując im moc Chrystusowego kazania, modląc się za nie, żeby trwali przy Ewangelii, a Chrystusa głową ich mienili być, i Stworzycielem, który nas zjednoczył i pojednał z Bogiem Ojcem.

  Paweł, Apostół Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą, i Tymotheusz brat

  2.Tym, którzy są w Kolossiech świętym, i wiernéj braciéj w Chrystusie Jezusie.

  3.Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,

  4.Usłyszawszy wiarę waszę w Chrystusie Jezusie i miłość, którą macie ku wszystkim świętym.

  5.Dla nadzieje, która jest wam odłożona w niebie, którąście słyszeli w słowie prawdy Ewangelii,

  6.Która przyszła do was, jako i na wszystkim świecie jest i owoc przynosi i pomnaża się jako i w was, ode dnia tego, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie.

  7.Jakoście się nauczyli od Epaphra, najmilszego spółsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,

  8.Który téż nam oznajmił miłość waszę w duchu.

  9.Dlatego i my ode dnia, któregośmy usłyszeli, nie przestawamy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomości woli jego we wszelakiéj mądrości i wyrozumieniu duchownem,

  10.Abyście chodzili godnie, Bogu we wszem się podobając, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożéj,

  11.Umocnieni wszelaką mocą według możności jasności jego, we wszelakiéj cierpliwości i nieskwapliwości z weselem:

  12.Dziękując Bogu Ojcu, który nas godnymi uczynił działu dziedzictwa świętych w światłości,

  13.Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł w królestwo Syna umiłowania swego,

  1. Rzym. 12, 1.