Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List do Tesaloniczan 5

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwszy List do Tesaloniczan podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


ROZDZIAŁ V.
Ku przyszłemu sądowi wszyscy się mamy gotować, sobie równe ciesząc, starsze czcząc, niższe karząc, Pana Boga i dary jego wielmożąc.

A o czasiech i o chwilach, bracia! nie potrzebujecie, abyśmy wam pisali.

Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż dzień Pański, jako złodziéj w nocy, tak przyjdzie. [1]

Bo gdy rzeką: Pokój i bezpieczeństwo; tedy nagłe zginienie przyjdzie na nie, jako ból w żywocie mającéj: a nie wybiegają się.

A wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby on dzień was miał jako złodziéj zastać.

Albowiem wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia: nie jesteśmy nocy ani ciemności.

A tak nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi,

Albowiem którzy śpią, w nocy śpią; a którzy są pijani, w nocy są pijani,

A my, którzy jesteśmy dniowi, bądźmy trzeźwi, oblekłszy pancerz wiary i miłości, a przyłbicę nadzieje zbawienia, [2]

Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

10 Który umarł za nas, abyśmy, chociaż czujemy, chociaż śpiemy, społu z nim żyli.

11 Dlatego cieszcie się spółecznie i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.

12 A prosimy was, bracia! abyście znali te, którzy pracują między wami, i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was,

13 Iżbyście je bardziéj miłowali dla ich prace: pokój miejcie z nimi.

14 A prosimy was, bracia! karzcie niespokojne, cieszcie małego serca, przyjmujcie niemocne, cierpliwymi bądźcie ku wszystkim.

15 Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał; ale zawżdy co dobrego jest, naśladujcie, jeden przeciw drugiemu i przeciw wszystkim. [3]

16 Zawsze się weselcie.

17 Bez przestanku się módlcie. [4]

18 We wszystkiem dziękujcie; albowiem ta jest wola Boża w Chrystusie Jezusie ku wam wszystkim.

19 Ducha nie gaście.

20 Proroctw nie lekce ważcie.

21 A wszystkiego doświadczajcie. Co dobre jest, dzierżcie.

22 Od wszelakiego podobieństwa złego się powściągajcie.

23 A sam Bóg pokoju niech was we wszystkiem poświęci, aby cały duch wasz i dusza i ciało bez skargi na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa było zachowane.

24 Wierny jest, który was wezwał, który téż uczyni. [5]

25 Bracia! módlcie się za nas.

26 Pozdrówcie bracią wszystkę w pocałowaniu świętem.

27 Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list przeczytan był wszystkiéj świętéj braci.

28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.