Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1093

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  2.Bo wiecie, które rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.

  3.Albowiem ta jest wola Boża, poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od porubstwa, [1]

  4.Aby umiał każdy z was naczynie swe trzymać w świątobliwości i uczciwości:

  5.Nie w namiętności żądze, jako i poganie, którzy nie znają Boga,

  6.A żeby kto nie podchodził ani oszukiwał w sprawie brata swego; albowiem mścicielem jest Pan wszystkiego tego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali.

  7.Bo nas Bóg nie wezwał ku nieczystości, ale ku poświęceniu.

  8.A przeto który tem gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który téż w nas dał Ducha swego Świętego.

  9.A o miłości braterstwa nie potrzeba nam do was pisać; albowiem wy sami od Boga jesteście nauczeni, abyście jedni drugie miłowali. [2]

  10.Albowiem to czynicie przeciw wszystkiéj braci w wszystkiéj Macedonii: a prosimy was, bracia! iżbyście więcéj obfitowali:

  11.I starali się, abyście spokojnymi byli, a żebyście sprawy wasze sprawowali i rękami swemi robili, jakośmy wam rozkazali:

  12.A iżbyście uczciwie się obchodzili z tymi, którzy są obcy, a niczyjego nic nie pożądali.

  13.A nie chcemy, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadzieje nie mają.

  14.Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i te, którzy zasnęli przez Jezusa, przyprowadzi z nim.

  15.Albowiem to wam powiadamy w słowie Pańskiem, iż my, którzy żyjemy, którzyśmy pozostali na przyjście Pańskie, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. [3]

  16.Albowiem sam Pan z rozkazaniem i z głosem Archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.

  17.Potem my, którzy żyjemy, którzy pozostaniemy, pospołu pochwyceni będziemy z nimi w obłokach przeciw Chrystusowi na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.

  18.Przeto cieszcie się społem temi słowy.


  ROZDZIAŁ V.
  Ku przyszłemu sądowi wszyscy się mamy gotować, sobie równe ciesząc, starsze czcząc, niższe karząc, Pana Boga i dary jego wielmożąc.

  A o czasiech i o chwilach, bracia! nie potrzebujecie, abyśmy wam pisali.

  2.Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż dzień Pański, jako złodziéj w nocy, tak przyjdzie. [4]

  3.Bo gdy rzeką: Pokój i bezpieczeństwo; tedy nagłe zginienie przyjdzie na nie, jako ból w żywocie mającéj: a nie wybiegają się.

  4.A wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby on dzień was miał jako złodziéj zastać.

  5.Albowiem wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia: nie jesteśmy nocy ani ciemności.

  6.A tak nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi,

  7.Albowiem którzy śpią, w nocy śpią; a którzy są pijani, w nocy są pijani,

  8.A my, którzy jesteśmy dniowi, bądźmy trzeźwi, oblekłszy pancerz wiary i miłości, a przyłbicę nadzieje zbawienia, [5]

  9.Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

  10.Który umarł za nas, abyśmy, chociaż czujemy, chociaż śpiemy, społu z nim żyli.

  11.Dlatego cieszcie się spółecznie i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.

  12.A prosimy was, bracia! abyście znali te, którzy pracują między wami, i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was,

  13.Iżbyście je bardziéj miłowali dla ich prace: pokój miejcie z nimi.

  14.A prosimy was, bracia! karzcie niespokojne, cieszcie małego serca, przyjmujcie niemocne, cierpliwymi bądźcie ku wszystkim.

  15.Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał; ale zawżdy co

  1. Rzym. 12, 2. Eph. 5, 17.
  2. 1.Jan. 2, 10.4, 13. Jan. 13, 34.15, 17.
  3. 1.Kor. 15, 23. 51.
  4. 2. Piotr. 3, 10. Obj. 3, 3.16. 15.
  5. Isai. 59, 17. Eph. 6, 17.