Strona:Wyznania świętego Augustyna.djvu/479

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  Rozd. IV. Bóg najwyższém będąc dobrem, koniecznie jest nieskazitelny 
   164.
  Rozd. V. Jego powątpiewania o początku złego 
   165.
  Rozd. VI. Porzucił próżne gwiazdowieszczów przepowiednie 
   167.
  Rozd. VII. Wynurza udręczenie swéj duszy w badaniu początku złego 
   170.
  Rozd. VIII. Bóg dopóty pobudzał go niespokojnością, dopóki nie uznał prawdy 
   172.
  Rozd. IX. Że w księgach Platońskich znalazł Bóstwo Słowa; lecz o pokorze jego wcielenia nic nie czytał 
   173.
  Rozd. X. Postrzega, że Bóg jest światłem nieodmienném 
   175.
  Rozd. XI. Jakim sposobem stworzenia są, i nie są 
   177.
  Rozd. XII. Że każda istota jest dobrą z początku 
   — 
  Rozd. XIII. Że wszystkie dzieła Boskie są dobre: każde w swoim rodzaju 
   178.
  Rozd. XIV. Obudza się nakoniec do prawdziwego poznania Boga 
   179.
  Rozd. XV. Wszystkie rzeczy są ucześnikami prawdy i dobroci Boskiéj 
   180.
  Rozd. XVI. Czém jest nieprawość 
   — 
  Rozd. XVII. Po jakich stopniach wzniósł się do poznania Boga 
   181.
  Rozd. XVIII. Nie był jeszcze oświecony w tajemnicy wcielenia Jezusa Chrystusa 
   182.
  Rozd. XIX. Uważał Jezusa Chrystusa jako człowieka wysokiéj mądrości 
   183.
  Rozd. XX. Księgi platońskie przed czytaniem jeszcze Pisma ś. mędrszym go nieco uczyniły; lecz niemniéj próżnym 
   185.
  Rozd. XXI. W piśmie ś. znajduje pokorę i prawdziwą drogę do zbawienia 
   186.


  Rozd. I. Udaje się Augustyn do Symplicyana z prośbą o doradzenie mu sposobu życia 
   189.
  Rozd. II. Symplicyan opowiada mu nawrócenie Wiktoryna wielkiego mowcy rzymskiego 
   191.
  Rozd. III. Jak wielka radość wynurza się z nawrócenia grzeszników 
   194.
  Rozd. IV. Dla czego nawrócenia wielkich ludzi, wielką natchnąć nas powinny radością 
   197.
  Rozd. V. Zły nałóg jego życia był mu do nawrócenia się główną przeszkodą 
   198.