Księga pamiątkowa miasta Poznania

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Tytuł Księga pamiątkowa miasta Poznania
Podtytuł Dziesięć lat pracy polskiego zarządu stołecznego miasta Poznania
Redaktor Zygmunt Zaleski
Wydawca Magistrat stołecznego miasta Poznania
Data wyd. 1929
Miejsce wyd. Poznań
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
KSIĘGA PAMIĄTKOWA

MIASTA POZNANIA
DZIESIĘĆ LAT PRACY POLSKIEGO ZARZĄDU
STOŁECZNEGO  MIASTA  POZNANIA.POZNAŃ 1929
NAKŁADEM MAGISTRATU STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA.

Księgę niniejszą wydała z polecenia Magistratu stołecznego miasta Poznania komisja wystawy miasta Poznania na Powszechnej Wystawie Krajowej. — W skład komisji wchodzili: SYLWESTER PAJZDERSKI — Dr. TADEUSZ SZULC — ZYGMUNT ZALESKI. Kierownikiem biura komisji był JAN MARWEG — Redaktor Księgi: ZYGMUNT ZALESKI. Okładkę zdobił i przedkładkę projektował JÓZEF HENKE. Akwarelę ratusza wykonał KAROL TOMASZ PRAUSMÜLLER — Rotograwury wykonano z fotografij K. T. PRAUSMÜLLERA i R. S. ULATOWSKIEGO.Wykonanie dzieła t. j.: Teksty, klisze czarno-białe, rotograwury jednotonowe i barwną roto-
grawurę-akwarelę, litografję planu oraz przedkładki i oprawę włączne ozdób
okładkowych uskuteczniono w ZAKŁADACH GRAFICZNYCH
DRUKARNI ŚW. WOJCIECHA pod zarządem FR. KUSZA
w Poznaniu. Papier na stronnice od 33—304 dostar-
czyła własna Fabryka papieru „MALTA”,
a teksty odstawiono czcionkami odla-
nemi w odlewni domowej.
Druk ukończono dnia
1. V. 1929 r.Spis rzeczy.

Strona
Słowo wstępne  ........... VII

Przegląd dziejów miasta Poznania.
Poznań w czasach przedhistorycznych przez Józefa Kostrzewskiego  .... 3
Rozwój topograficzny miasta Poznania przez Zygmunta Zaleskiego  .... 33
Poznań za czasów Pierwszej Rzeczypospolitej przez Zygmunta Zaleskiego  ............... 51
Poznań od r. 1793 do 1853 przez Dr. Andrzeja Wojtkowskiego  ........... 68
Dzieje Poznania od r. 1853 do r. 918[1] przez Zygmunta Zaleskiego  ....... 84

Ogólny przegląd rozwoju miasta Poznania od roku 1918—1928.
I. Położenie, obszar, zaludnienie.
Geograficzny krajobraz i położenie Poznania przez Stanisława Pawłowskiego  ............... 107
Szkic budowy geologicznej podłoża miasta Poznania przez Kazimierza Wójcika  .............. 124
Obszar i zaludnienie miasta Poznania przez Zygmunta Zaleskiego  ..... 130

II. Ustrój i finanse miasta.
Podstawy i charakterystyka rozwoju miasta Poznania w latach 1918-1928 przez Zygmunta Zaleskiego  ..... 155
Finanse i podatki przez Władysława Kultysa  ................ 167
Majątek miejski przez Stanisława Podolkę 198

III. Życie gospodarcze.
Życie gospodarcze w Poznaniu przez Tadeusza Kołodzieja  .......... 211
Rzemiosło w Poznaniu przez K. W. Juszczaka  .............. 235
Spółdzielczość w Poznaniu przez Dr. Aleksandra Całkosińskiego  ....... 241
Komunikacja w Poznaniu przez Tadeusza Rugego  ............. 249
Praca i ubezpieczenia społeczne przez Zygmunta Zaleskiego  ....... 257

IV. Życie kulturalne i polityczne.
Kościoły i życie religijne w Poznaniu przez Zygmunta Zaleskiego  ..... 271
Kultura i sztuka w Poznaniu przez Zdzisława Marynowskiego  ....... 282
Oblicze polityczne społeczeństwa poznańskiego przez Zygmunta Zaleskiego 289

Rozwój instytucyj publicznych.
I. Instytucje kulturalne i oświatowe.
Miejskie placówki kulturalne przez Zygmunta Zaleskiego  .......... 307
Bibljoteka Raczyńskich 1919-1928 przez Dr. Wojtkowskiego  .......... 325
Teatry miejskie przez Stanisława Czapelskiego  ............... 332
Ogród Zoologiczny  ......... 337
Radjo Poznańskie przez Zenona Kosidowskiego  ............... 347
Szkolnictwo akademickie w Poznaniu przez Adama Wrzoska  ....... 355
Szkolnictwo średnie w Poznaniu przez Ignacego Steina  ......... 364
Szkolnictwo zawodowe w m. Poznaniu przez S. Dybczyńskiego  ....... 385
Szkolnictwo powszechne przez Jana Bilińskiego  .............. 408

II. Opieka społeczna i sanitarna.
Opieka nad ubogimi  ........ 429
Opieka nad młodzieżą przez Dr. Tadeusza Szulca  .............. 438
Stosunki sanitarno-higjeniczne przez Dr. Tadeusza Szulca  ....... 442
Zakłady techniczno-zdrowotne przez Tadeusza Woźnego  .......... 471
Czyszczenie ulic i Tabor miejski  .. 485
Mleczarnia miejska  ........ 487
Parki i ogrody m. Poznania przez Władysława Marcińca  ........... 490

III. Budownictwo miejskie.
Rozbudowa m. Poznania przez Sylwestra Pajzderskiego  ............ 507
Miejskie budownictwo naziemne przez Kazimierza Rucińskiego  ...... 512
Budownictwo lądowe i wodne przez Tadeusza Rugego  ........... 532
Roboty oddziału drogowego przez Marjana Nowakowskiego  ......... 533
Budowa i utrzymanie ulic, placów i dróg miejskich przez Marjana Nowakowskiego  .............. 547
Roboty oddziału wodnego przez Marjana Serwackiego i Czesława Bielenię  ... 564
Rozbudowa sieci kanałów miejskich przez Marjana Serwackiego  ....... 578
Budowa mostów przez Tadeusza Rugego 586

IV. Miejskie instytucje gospodarcze.
Gazownia miejska przez Antoniego Dziurzyńskiego  ............. 609
Elektrownia miejska przez Józefa Kożniewskiego  ............. 616
Wodociągi miejskie przez Antoniego Kotowicza  ............... 627
Rzeźnia i targowisko zwierzęce przez Kazimierza Klabeckiego  ...... 632
Bank Miasta Poznania  ....... 640
Komunalny Bank Kredytowy przez Tadeusza Adamczewskiego  ....... 651
Organizacja długoterminowego kredytu miejskiego w Zachodniej Polsce przez Tadeusza Adamczewskiego  ... 654
Targi Poznańskie  ......... 657
Przeładownia miejska przez Jana Słomińskiego  .............. 672
Poznańska Kolej Elektryczna  .. 678
Miejski majątek ziemski Naramowice  .. 681

V. Bezpieczeństwo publiczne.
Bezpieczeństwo publiczne przez Adama Mizgalskiego  ........... 689
Policja budowlana przez I. Zausa  ... 692
Straż pożarna w Poznaniu przez Zygmunta Zaleskiego  ........... 695
Sądy miejskie przez Dr. Jana Sławskiego 707
Spis rycin  ............. 711  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – 1918.