Compendium ferculorum/Regestr alfabetyczny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Czerniecki
Tytuł Compendium ferculorum
Podtytuł albo Zebranie potraw
Data wydania 1682
Druk Drukarnia Jerzego i Mikołaja Schedlów
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: Pobierz Cały tekst jako ePub Pobierz Cały tekst jako PDF Pobierz Cały tekst jako MOBI
Indeks stron
REGESTR
ALFABETYCZNY:
Dla ſnádnieyſzego ználeźienia Rzeczy, y Potraw Mięśnych, Rybnych; Mlecznych.
A.

Mieśne potráwy.
Agreſt zábielány z potráwą, 26.
Animelle z potráwą. 35.
Additámentow dźieśięć do Potraw Mięśnych. folio 37.
Rybne Potráwy.
Additámentow dźieśięć do potraw Rybnych. 68.

A.

Mleczne Potrawy.
Alum ſmalc, 74.
Allàputrydowy Páſztet, 76.
Angielſki Paſztet, 77.
Angielſkie Ciáſto, 79.
Agreſtowy Tort. 82.
Arkás, 91.
Additámentow Dźieśięć przy potráwách Mlecznych, 93.

B.

Miesne Potrawy.
Brunelle z Potráwą, 81.
Botwiná z Rákámi, 24.
Bulwy z potráwą, 25.
Báránek z młodym ſádłem, 27.
Baránek z Coſnkiem, támże.
Báranek z Subſtàncyâ, 35.
Bigoſek Kápłoni, 33.
Bigoſek z lárząbká, 35.
Brázelle Wołowe, 53.
Brázelle Cielęce, támże:
Rybne Potrawy.
Bobrowe ogony, 62.
Bigoſek z Ryb iákichkolwiek, 65.
Bigoſek z Ryb pieczonych, támże.
Mleczne Potrawy.
Barſzcz Krolewſki, 71.
Barſzcz proſty, támże.
Barſzcz z Sledźîem, 72.
Barſzcz Cytrynowy, támże.
Bielſkiego Ciaſtá robienia ſpoſob, 80.
z Brunellámi Tort, 82.
Brzoſkwiniowy Tort, támże.
Biànká ná Poſt. 87.
Biánká z Mlekiem, 88.
Blámas, támże.
Biſzkot biały, 91.
Biſzkot żołty, 92.

C.

Mięsne Potrawy.
Cąber, 13.
Cąbru wyćięćie, támże.
Cąber z Miodownikiem, 14.
Száro gotowány. támze.
Zubrowy rumiáno, 17.
Ieleni, 41.
Czarno potráwá z Iuſzycą, 16.
Czarną potráwą z powidłami, 17.
Condimentá X. do Pieczyſtego, 42.
Rybne Potrawy.
Czeczugá zołto po Węgierſku. 61.
Cynádry ábo wnętrznośći rybie, 66.
Mleczne Potrawy.
Cebulána Polewká, 73.
Ciaſt roznych Maślnych robienia ſpoſob, 78. 79. 80.
Ciaſt roznych Poſtnych robienia ſpoſob, 86. 87.
z Cielęcych Mleczow Tort, 83.
z Cielęćiny tort, támże.

D.

Domowych potrzeb memoryáł, 2.
Duſzoná Potráwá, 20.
Dáchtele z potráwą, 21.
Duſzone Praſzki 31.
Dorſz y Pomucle, 57.
z máſłem po Holenderſku, támże.
z Dáchtellámi Tort, 82.

F.

Mięśne Potráwy.
Figátelli robienia ſpoſob, 16.
Figátelle drobne z Potráwą, 21.
Frykáſſá zábielána, 20.
Frykáſſa nie zábielána, támże.
Mleczne Potráwy.
Frtátá, 34.
Fráncuſki Páſztet gorący, 75.
Fráncuſki Páſztet ná źimnu. 76.
Fráncuſkiego Ciáſtá robienia ſpoſob, tákże co za ſztuki inne z niego bydź mogą, 78.
Formiánego Ciáſtá robienia ſpoſob, 80.
z Figámi Tort, 82.
Figowe Ciáſto ná Poſt, 86.

G.

Mięśne Potràwy:
Gąſzczu robienia ſpoſob, 15.
Grzyby z potráwą, 19.
Grzanki odpiekáne z potráwą, 27.
Grzyby młode z Potrawą, 30.
Gruſzki tretowáne zpotráwą, tāże.
Gęśi álbo Káczki ná źimno, 41.
Gęśi w Winie ná źimno, támże.
Rybne Potráwy.
Gąſzcz robiony z rożenkow, 45.
Gąſzcz z Fig, támże.
Gąſzcz z Cebule, támże.
Gąſzcz z Bulwow, 46.
Gąſzcz z Márchwie, támże.
Grzanki z Ryb ſłonych, 63.
Mleczne Potráawy.
Grzybowa Polewká, 73.
Grochowa Polewká, 74.
Grzybek, 75.
Groch z Ciáſtá, 80.
z Gruſzkámi Tort, 82.
Gruſzkowe Ciásto ná poſt, 86.
Gdańſkie Mleko, 85.
Gáláretá Mięśna, 88.
Gáláretá ná Poſt, 89.
Gáláretá dla Chorych, 90.

H.

Holenderſka potráwá mięśna, 34.
Holenderſki Rybny bigoſek, 56.
Hiſzpánſki Tort, 81.
Hiſzpánſkie Mleko, 84.

I.

Inſtrukcya o Kuchmiſtrzu, 7.
Mięśne Potrawy.
Jáblká tretowáne z Potráwą, 30.
Iábłká po proſtu z potráwą, 34.
Iáycá śpikowáne z Potráwą, 32.
Iárząbkowy bigoſek. 35.
Rybne Putrawy.
Ieśiotr, 47. 61.
Mleczne Potrawy.
Jáięcznicá z Winem, 74.
z śmietáną ſłodką, támże.
Proſta, támże.
Iábłczány w Cieśćie Fráncuſkim Tort, 82.
Iábłczáne Ciáſto ná Poſt, 86.
Iáieczny Tort, 84.
Iáieczny z Winem Tort, támże.

K.

Korzenia Memoryał, 4.
Konfektow rożnych menoryał. 5.
Kuchmiſtrzowſkie 4. powinnośći, 8.
Kuchárze powinn: y przymioty, 10.
Mięśne Potráwy.
Kápłon z kiełbaſámi, 18.
z Sárdellámi, támże.
z Grzánkámi chleba białego, 28.
z Ryzem, z Piáną, támże
Całkiem nákłádany, 29.
Smáżony, 33.
Smáżony z ſłoniną. 36.
Octem zálany, támże.
z Chrzanem. 34
po Holenderſku, támże.
z Perdutą, támże.
z Kawiárem, 37.
Kápłoni bigoſek, 33.
Kurczę z wątrobką, 35.
Kárczochy z Potráwą. 25.
Kaulorepá z Pòtráwą, támże.
Kárdy z Potráwą, 26.
Kaulefiory z potráwą, támże.
Kruſzká z Grząnkámi tretowánymi. 28
Kápáry z Potráwą, 32.
Kiſzki z kurſzek Cielęcych, 63.
Kapłonie, támże.
Ielenie álbo Dániele. támże.
Kiełbáſy Sárnie, 64.
Kiełbáſy z Pármázynem álbo z Serem Holenderſkim, álbo proſtym.
Kełbáſy Widenſkie, támże.

Rybne Potráwy.
Kárp czarno, 49.
Kárp po Fráncuſku, 54.
z Spikiem, 55
bez kośći, támże.
z Iuſzycą, 56.
z Grząnkámi z màſłem, 47.
Kárpie po Moráwſku, 61.
Kárpiowy bigoſek. 56.
Kápiowe Ozorki, 67.
Kiſzki z Ryb ſłonych, 62.
Kuropátwy z Ryb ſłonych, 63.
Kàſſánat àbo Roſoł Polſki; 69.

Mleczne Potráwy.
Kápárowá Polewká, 72.
z Kárpiowych mleczow polewká, 73.
Konfektowy Tort. 81.
Káſzá pieczona, 84.
Kręcone Ciáſto ná poſt, 87.
Kontuzá dla Chorych, 90.

L.

Mięśne Potráwy.
Limonia z Potráwą, 25.
Limoniátá, 29.

Rybne Potráwy.
Loſoś zołto po Krolewſku, 46.
Iuſzycą czarno, 47.
Limoniátá zołta, 50.
Limoniàtá ſzára, támże.
Liny po Fráncuſku, 54.
Leſzcze pieczone z Kapuſtą kwáśną, 60.
Leykowego Ciáſtá robienia ſpoſob. folio: 80.

M.

Memoryał Generálny Przygotowania Bánkiet. 1.
Mięśne Potráwy.
Migdałowy ſapor z Potráwą, 29.
Miſcoláncya, 34.
Márynátá Mięśna, 41.
Mięśne Potráwy.
Mácerowáne Ryby, 63. 64.
Márynátá z Coſnkiem, 68.
Márynátá ináczey, támże.
Mleczne Potráwy.
Migdałowa Polewká, 73.
Migdał: ná źimno Polewká, támże.
Migdałowy Tort, 81.
Migdałowe Obárzánki, 91.
Mleczna polewká, 73.
Mleko Hiſzpánſkie, 84.
Mleko Gdanſkie, 85.
Mleko z Zołtkámi Iáieczn: támże.
Mleko kráiáne, támże.
Mleczny Tort, 83.
Muſowy Tort, 84.
Melchmus, 85.
Mákárony Migdałowe, 91.
Moſztárdà, 95.

N.

Nàpomnienie względem Potraw Mięśnych, 18.
Nàpomnienie względem Potraw Mlecznych, 92.
Nàleśniki z Mięśną Potráwą, 32.
Naynogi czarno świeże, 57.
Naleśniki, 75.
Naleśniki nakłádane, támże.
Niemiecki Páſztet, 76.

O.

Ogrodnych Potrzeb Memoryał, 2.
Officiáliſtow Memoryał, 4.
Mięśne Potráwy.
Ozdobá Potraw, 10.
Obsypowánie Chlebem Potraw, 11.
Ozory z Sárdelámi. 18.
Rybne Potráwy.
Ozorki Karpiowe, 67.
Ostrygi, 70.
Mleczne Potráwy.
Optipate àlbo Páſzteki drobne, 77.
Opłátczáne Ciáſto ná poſt, 86.
Obarzánki Migałowe, 91.
Obermus, 92.

P.

Ptakow roznych Memoryał, 1.
Przeſtrogá, 67.
Mięśne Potráwy,
Potráwá zołto po Krolewſku, 15.
Potráwá czarno z Iuſzycą, 16.
Potráwa czárno z Powidłámi, 17.
Potráwá Tretowána, tàmże.
Potráwá z Káſztánàmi, 19.
z Grzybową polewką, tàmże.
Mięsna z Grzybámi, támże.
z Słoniną, támże.
Duſzoną, 20.
z Piſtáciámi, támże.
z Pinellámi, 21.
z Brunellámi, támże.

z Dàchtellàmi, támże.
Potráwá z Poźiomkàmi, támże.
z Porzeckámi z Wiśniámi, tāze.
z Figátellámi, támże.
z Slimakámi, 22.
z Suropieczkámi spikowánemi, támże.
z Pirozkàmi, 23.
z Rákámi, z Serdellámi, tàmże.
z Bigoſkiem Rákowym. támże.
z Borwinią z Rákámi, 24.
z tretowánemi Tákami, y z ſuropieczkámi śpikowàn: támże.
Potràwá z Spikiem, 25.
Potráwá z Limonią, támże.
Potráwá z kàrczochámi, támże.
z bulwámi, z kaulorepą, tàmże.
z Kárdámi, 26.
z Kaulefiorámi, támże.
z Szpárágámi, támże.
z Popiemi Iaykami, tamże.
z Kâpuſtą Włoſką, támże.
z Szczawiem, támze.
z Sáłatą kráiáną, támże.
z Piſtáciámi, támże.
z Agreſtem zábielánym, támże.
z Grżąnkámi odpiekánemi, 27.
z Ryzem, támże.
z Migdałowym Saporem, 39.
z Pieczárkami. 30.
z Grzybámi świeżemi. támże.
z Smarżámi świeżemi, támze.
z Iábłkámi tretowanámi, támże.
z Iábłkàmi po proſtu, 34.
z Gruſzkámi tretowánemi, 30.
po Węgierſku, 31.
z Perłowemi Krupkámi,támże.
Oſobliwa, támże.
z Naleśnikámi, 32.
Potrawá z Kápárámi, 32.
z Iáycámi śpikowánemi, támże.
z Perdutą, 34.
z Animellámi, 35.
Włoſka, támże.
ná źimno. 41. 41.
Ptaſzki duſzone, 31.
Ptaſzki rozne, 33.
Pryſki Ielenie álbo Wołowe, 36.
Ná źimno, támże.
Potáś rumiány, 37.
Potáś zábielány, 38.
tretowány, 39.
tłuczony, támże.
oćiągány w máśle, 40.
Rybne Potráwy.
Práżenie Ryb Głownych, 46.
Potaś Rybny, 54.
Pomneble, 57.
Piſkorze z Iágłàmi, 60.
Ptaki rożne z Ryb ſłonych. 63.
Pſtrągow roſołowych przechowánie 69.
Mleczne Potráwy.
Polewki rożne 72. 73. 74.
Paſztet Fráncuſki na żimno: 76.
Páſztet Niemiecki ná żimno, támże.
Páſztes Alláputrydowy, támże.
Páſztetki drobne, 77.
Páſztet Angielski, támze.
Páſztet Rybny ná zimno, 78.
Puſzkowe Ciaſto. 79.
z Poziomkámi Tort, 82.
Porzeczkowy Tort, 83.

Pigwowy Tort, z Piſtáci Tort, támże.
Pieczona Káſzá, 84.
Pirozki ſmáżone z Konfektem Rozánym, 86.
Pirozki z konfektem Bzowym, 87.
Paski z Ciáſtá ná poſt. támże.
Piána. 90.

R.

Mięsne Potráwy
Roſołow ſzeſnaśćie roznych. 172.
Roſoł Polski, 13.
Roſoł Węgierski. 16.
Rozenkow kładzenie do Potraw, 15.
Ráki z Sárdellámi, 23.
Ráki z Botwinią, 24.
Râkowy Bigoſek z Spikiem, 25.
Ryz z potráwą, 27.
Rybne Potràwy,
Ryb roznych Memoryał, 5.
Ryby ſzáro po Krolewsku, 47.
Ryby ſzáro w ſwey Iuſze, 48.
Szàro w Máckowey Iuſze, támze.
Zołto po Węgiersku, 49.
Sádzone albo po Czesku, tamże.
Ryby czarno, Ryby z masłem, tamże.
z Masłem po Holendersku, támże.
z Grzybámi ſuchymi, 50.
Biało z Migdałami, támże.
Biało słodko beż Migdałow, tamże.
Ryby zlimonią, Ryby z Káſztánámi, 51.
z Figámi ſuchemi z Dáchtellami, támże.
z Bronellami, z Kaparami, tamże.
z Pinellámi, z Piſtácyámi, támże.
Ryby z Sałátą, Ryby z Szczawiem. 51
Ryby z Agreſtem, támże.
z Rákámi, z Botwinią, támże.
z Rákámi, z Agreſtem. támże.
z Rákámi Tretowanemi, támże.
z Rakowym Bigoſkiem, 53.
Ryby z Sárdellámi, z Rákámi. támże.
z Sárdelámi, z Figámi. támże.
z Sardelami ſámemi, tamże.
Ryby z Tertufolámi, támże.
Ryby z Pieczarkámi, 51.
z Grzybami świeżemi, támże.
Ryby Tretowáne, 57.
z Grzybową Polewką, 58.
z Iábłkámi tretowánemi. támże.
z Gruſzkámi tretowánemi. támże.
z Selerámi z Kápuſtą Włoską: támże.
z Kaulefiorámi, 59.
z Karczochámi, z bulwámi, támże.
z Kaulorepą, z Popie: Iaykámi, támże.
Ryby z Szpárágami. támze.
z Kwaśną Kápuſtą. támże,
Ryby ná źimno. 60.
ná zimno z pietruſzką ábo koprem, támże.
ná źimno z Sáłatą, támże.
Ryby z Chrzanem, támże.
Ryby słone z Miodownikiem, 62.
Ryby mácerowáne pieczone. 63.
Ryby mácerowáne wárzone, 64.
Ryby ſmárzone z Serdellámi, z Sáłatą, 65.
Ryby ſmárzone z Chrząnem, támże.
Ryby ſmázone z Cebulą, 66.
Rybny Potáś. 54,
Rybny Bigoſek. 56. 65,
Mleczne Potrawy.
Rybny Páſztet ná źimno. 78.
Rákuſkie Ciaſto, 79.
Roſiáta. 85.
Rożenkowe Ciáſto ná poſt. 86.

S.

Spizárnie Memoryał. 3.
Mięśne Potráwy.
Sárdelle z Kápłonem. Sárdele z Ozorem, 18.
Sztufáda niezábielány, zabielány. 20.
Slimaki z Potráwą. 22.
Suropiecki śpikowane z Potráwą, támże,

Spik z Potráwą, 15.
Szpárági z Potráwą Szczaw z Potr: 26.
Sałata kraiána z Potráwą, tamże.
Smarze świezo z Potrawą, 30.
Sekret, Kapłon w Feaśie. 40.
Sálſeſſonòw robienia ſpoſob. 94
Rybne Potráwy.
Szczuká zołto po Krolewſku. 46.
Szczuka prázona, támże.
Szczuká zołto w ſwoiey iuſze. 47.
Száro po Krolewſku. támże.
Száro w máckowey iuſze, 48.
po Węgierſku. tamże.
z Grzybámi ſuchemi, 50.
Szczupakowey Głowy, Ogoná, y Xiencá nakłádanie, 48.
Szczupaki záwiiane, 54.
Szczupafiowy Bigoſek, 56
Szupak z Mōſztárdą, támże.
z kwáśną Kápuſtą. 59.
Szcupakowe Xience nakłádáne ſmáżone 61
Szczupaki świeże śpikowáne pieczone 64
Szczupaki świeże śpikowâne wárzone. 64.
Szczupaki świeze śpikowáne z Iáyczámi śpikowánemi, támże.
Smázone Ryby, Stokwiſz, 65. 66.
Sekret drugi Kuchmiſtrowſki, 67.
Slimakow gotowánia 5 ſpoſob, 69. 70.
Mleczne Potráwy.
Z Szocowice Polewká. 73.
Spikowány Tort, 81.
Spikowány Tort. 82.

Z Sliw świeżych Tort, 83
Sekret trzeći Kuchmiſtrzowski, 95.

T.

Tretowána Potrawá Mięśna, 57.
Tretowáne Ryby, 57
Tertufole, 70.
Tortow robienia rozmáite ſpoſobȳ. 81
Tátarſkie Ciáſt ná poſt, 87.

V.

Vkłádánie Potraw na miſę, 38. 39.
Vlipkow robienia ſpoſob, 80.

W.

Wety Cukrowe, Mleczne, &c. álbo ich Memoryał.
Mięsne Potrawy.
Winá lanie do Potraw. 24.
Wiśnie z Potrawą, 21.
Węgierſki Roſoł. 16.
Węgierſka potrawá, 31.
Włoſka Potráwá, 35.
Wątrobka Cielęca, 36.
Wędzenie Ieleniá, dźikiego Wieprzá, 95.
Rybne Potrawy.
Węgorz z Miodownikiem, 57.
Węgorz do Roſołu. 58.
Wyźiná z Miodownikiem, 62.
Wyzá y Ieśiotra świeżego wędzenie. 95.
Mleczne Potrawy.
Winna Polewká, 72.
Winna Polewká nà poſt, támże.
Włoſkiego Ciaſtá robienia ſpoſob. 79.
z Wiśniámi Tort. 82.

X.

Xiencá nákłádánie. 48.
Xience nákłádáne ſmażone, 61.

Z.

Mięsne Potráwy.
Zwierzyny Memoryał, 1.
Zołto Potráwá po Krolewſku, 15.
Zubrowy Cąber rumiano. 17.
Zwierzyny na Stzufadźie, álbo duſzone. 30
Rybne Potrawy.
Zołto po Węgierſku Potráwá. 46.
Záwiiánki po Fráncuſku. 54.
Zołwie iáko gotowáć, 70.


KONIEC.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Czerniecki.