Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Wyjścia 40

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Wyjścia podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Wyjścia

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40


ROZDZIAŁ XL.
Rozkazano w pierwszy dzień pierwszego miesiąca wznieść przybytek i poświęcić: co gdy uczyniono, obłok Pański na przybytek zstąpił, i napełnił chwały jego.

I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:

Miesiąca pierwszego, dnia pierwszego księżyca, postawisz przybytek świadectwa,

I postawisz w nim skrzynię, i zapuścisz przed nią zasłonę: a

Wniósłszy stół, położysz na nim, coć porządnie przykazano: lichtarz będzie stał z lampami swemi,

I ołtarz złoty, na którym palą kadzenie, przed skrzynią świadectwa: oponę zawiesisz w wejściu przybytku,

A przed nią ołtarz całopalenia:

Umywalnią między ołtarzem a przybytkiem, którą napełnisz wodą.

A sień obtoczysz oponami, i wejście do niéj.

A wziąwszy olejek pomazania, namażesz przybytek z naczyniem jego, aby były poświęcone.

10 Ołtarz całopalenia, i wszystkie naczenia jego:

11 Umywalnią z podstawkiem jéj, wszystko olejkiem pomazania poświęcisz, aby były święte świętych.

12 I przywiedziesz Aarona i syna jego do drzwi przybytku świadectwa: i omyte wodą,

13 Obleczesz w szaty święte, aby mi służyli, a pomazanie ich na kapłaństwo wieczne pomogło.

14 I uczynił Mojżesz wszystko, co Pan przykazał.

15 A tak miesiąca pierwszego, roku wtórego, pierwszego dnia miesiąca, postawion jest przybytek.

16 I podniósł go Mojżesz, i postawił deszczki i podstawki i drążki, i postawił słupy.

17 I rozciągnął wierzch nad przybytkiem, włożywszy na wierzch przykrycie, jako Pan był rozkazał. [1]

18 Włożył téż świadectwo do skrzynie, założywszy na dół drążki, a wyrocznicę na wierzch.

19 A wniósłszy skrzynię do przybytku, zawiesił przed nią zasłonę, aby wypełnił Pańskie rozkazanie.

20 Postawił i stół w przybytku świadectwa na północną stronę przed zasłoną,

21 Sporządziwszy na oczach chleby pokładne, jako był przykazał Pan Mojżeszowi:

22 Postawił i lichtarz w przybytku świadectwa, naprzeciwko stołowi, na stronie południowéj.

23 Postanowiwszy porządnie lampy według przykazania Pańskiego,

24 Postawił i ołtarz złoty pod przykryciem świadectwa przeciwko zasłonie,

25 I palił na nim kadzenie wonnych rzeczy, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi.

26 Zawiesił téż oponę w wejściu przybytku świadectwa.

27 I ołtarz całopalenia w sieni świadectwa, ofiarując na nim całopalenie i ofiary, jako był Pan rozkazał.

28 Umywalnią téż postawił między przybytkiem świadectwa i ołtarzem, napełniwszy ją wodą.

29 I umywali Mojżesz i Aaron i synowie jego ręce swe i nogi. [2]

30 Gdy wchodzili pod przykrycie przymierza i przystępowali do ołtarza, jako był Pan przykazał Mojżeszowi.

31 Postawił téż sień około przybytku i ołtarza, i rozciągnąwszy oponę w wejściu jéj, gdy się wszystko dokończyło,

32 Okrył obłok przybytek świadectwa, a chwała Pańska napełniła go: [3]

33 I nie mógł Mojżesz wniść pod przykrycie przymierza; bo był obłok zakrył wszystko, a majestat Pański błyskał się; bo obłok zakrył był wszystko. [4]

34 Jeźli kiedy obłok odstępował od przybytku, ciągnęli synowie Izraelowi hufcami swymi.

35 Jeźli wisiał nad przybytkiem, mieszkali na temże miejscu.

36 Obłok bowiem Pański wisiał nad przybytkiem we dnie, a ogień w nocy, co widzieli wszyscy ludzie Izraelscy po wszystkich stanowiskach swoich.