Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Wyjścia 37

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Wyjścia podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Wyjścia

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40


ROZDZIAŁ XXXVII.
Archę, ubłagalnią, stół, lichtarz, kagańce, ołtarz kadzidlny i samego kadzidła sprawienie zamyka.

A Bezeleel urobił i skrzynię z drzewa Setym, mającą półtrzecia łokcia wzdłuż, a półtora łokcia w szerz, wyża téż na półtora łokcia była: i oklókł ją złotem co najczystszem wewnątrz i zwierzchu.

I uczynił jéj koronę złotą w około.

Ulawszy cztery kolca złote po czterech węgłach jéj: dwa kolca po jednéj stronie, a dwa po drugiéj.

Drążki téż uczynił z drzewa Setym, które powlókł złotem,

I które włożył w kolca, które były po bokach skrzynie, ku noszeniu jéj.

Uczynił téż ubłagalnią, to jest wyrocznicę ze złota najczystszego na półtrzecia łokcia w dłuż, a na półtora w szerz.

Ktemu dwa Cherubiny ze złota bitego, które postawił z obu stron ubłagalnie.

Cheruba jednego na wierzchu jednéj strony, a Cheruba drugiego na wierzchu drugiéj strony, dwu Cherubinów na obu wierzchach ubłagalnie.

Rozciągające skrzydła i nakrywające ubłagalnią, a spólnie na się i na nię patrzące.

10 Uczynił i stół z drzewa Setym, wzdłuż na dwa łokcie, a w szerz na jeden łokieć, który miał wzwyż półtora łokcia.

11 I powlókł go złotem co najczystszem i uczynił mu listwę złotą wkoło.

12 A saméj listwie koronę złotą miejscami gładką na cztery palce, a na téjże drugą koronę złotą.

13 Ulał i cztery kolca złote, które przyprawił do czterech węgłów u każdéj nogi stołu.

14 Przeciwko koronie: i wprawił w nie drążki, żeby mógł być noszony stół.

15 Same téż drążki uczynił z drzewa Setym i powlókł je złotem.

16 I naczynie ku różnym potrzebom stołowym, miski, czasze, i kubki, i kadzidlnice, ze złota czystego, w których mają być ofiarowane mokre ofiary.

17 Uczynił téż lichtarz kowany ze złota najczystszego, z którego słupca, pióra, czaszki, i gałki, i lilie pochodziły:

18 Sześć na obu stronach, trzy pióra z jednéj strony, a trzy z drugiéj:

19 Trzy czaszki na kształt orzecha, na każdem piórze, a gałki wespół i lilia: a trzy czaszki na kształt orzecha na piórze drugiem, a gałki wespół i lilie. Jednaka była robota sześci piór, które pochodziły z słupca lichtarzowego.

20 A na samym słupcu były cztery czaszki nakształt orzecha, a gałki przy każdéj wespół i lilie.

21 I gałki podedwiema piórami na trzech miejscach, których pospołu jest sześć piór wychodzących z słupca jednego.

22 A tak i gałki i pióra z niego były wszystkie ukowane ze złota najczystszego.

23 Uczynił téż siedm lamp z nożyczkami ich i naczynie, w którychby ustrzyżki gaszono, ze złota najczystszego.

24 Talent złota ważył lichtarz ze wszytkiem naczyniem swojem.

25 Uczynił i ołtarz do kadzenia z drzewa Setym, na cztery strony mający po łokciu, a nazwyż dwa: z którego węgłów wychodziły rogi.

26 I powlókł go złotem najczystszem, z kratką, i ścianami, i rogami,

27 I uczynił mu koronę złociuchną wkoło i dwie kolca złote pod koroną na każdym boku, aby w nie wkładano drążki, i mógł być noszony ołtarz.

28 A same drążki uczynił z drzewa Setym, i powlókł blachami złotemi.

29 Złożył téż olejek na maść poświęcenia, i kadzenie z wonnych rzeczy najczystszych, robotą Aptekarską.