Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1132

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  z nami, abyśmy ufność mieli w dzień sądny, iż jako on jest, i my jesteśmy na tym świecie.

  18.W bojaźni niemasz miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń; bo bojaźn ma utrapienie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.

  19.My tedy miłujmy Boga, iż Bóg nas pierwéj umiłował.

  20.Jeźliby kto rzekł, iż miłuje Boga, a brataby swego nienawidział, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jako może miłować?

  21.A to rozkazanie mamy od Boga, aby, który miłuje Boga, miłował i brata swego. [1]


  ROZDZIAŁ V.
  Wiara o wcieleniu Syna Bożego świat zwycięża, o Bogu świadectwo dawa, i nadzieję ku Bogu podnosząc, co prosi, otrzymywa.

  1.Wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.

  2.W tem znamy, iż miłujemy syny Boże, gdyż Boga miłujemy i przykazania jego czynimy.

  3.Albowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przykazań jego strzegli; a przykazania jego nie są ciężkie. [2]

  4.Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat: a to jest zwycięztwo, które zwycięża świat, wiara nasza.

  5.Któż jest, co zwycięża świat, jedno który wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym? [3]

  6.Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi: a Duch jest, który świadczy, iż Chrystus jest prawda.

  7.Albowiem trzéj są, którzy świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a ci trzéj jedno są.

  8.A trzéj są, którzy świadectwo dają na ziemi: Duch i woda i krew; a ci trzéj jedno są.

  9.Jeźli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest; albowiem to jest świadectwo Boże, które większe jest, iż świadczył o Synie swym.

  10.Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boże w sobie. Kto nie wierzy Synowi, kłamcą go czyni, iż nie wierzy świadectwu, które Bóg świadczył o Synie swoim. [4]

  11.A to jest świadectwo, iż żywot wieczny dał nam Bóg: a ten żywot jest w Synie jego.

  12.Kto ma Syna, ma żywot: kto nie ma Syna, żywota nie ma.

  13.To wam piszę, abyście wiedzieli, iż żywot wieczny macie, którzy wierzycie w imię Syna Bożego.

  14.A to jest ufanie, które mamy do niego: iż o cokolwiekbyśmy prosili wedle woli jego, słucha nas.

  15.A wiemy, iż nas słucha, czegobyśmykolwiek żądali: wiemy, iż mamy prośby, których od niego prosimy.

  16.Kto wie, że brat jego grzeszy grzechem nie do śmierci, niechaj prosi, i będzie mu dan żywot, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci: nie za tym mówię, aby kto prosił.

  17.Wszelka nieprawość jestci grzech: a jest grzech do śmierci.

  18.Wiemy, iż wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy; ale rodzenie Boże zachowuje go, a złośnik nie dotyka się go.

  19.Wiemy, iż z Boga jesteśmy; a świat wszystek we złem leży.

  20.I wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga, a byli w prawdziwym Synie jego. Ten jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. [5]

  21.Synaczkowie! strzeżcie się bałwanów. Amen.  1. Jan. 13, 3415, 12. Eph. 5, 2.
  2. Matth. 11, 30.
  3. 1.Kor. 15, 57.
  4. Jan. 3, 36.
  5. Luc. 24, 45.