Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1131

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


złośnika i zabił brata swego. A dla czegóż go zabił? Iż uczynki jego złośliwe były, a brata jego sprawiedliwe. [1]

13.Nie dziwujcie się, bracia! jeźli was świat nienawidzi.

14.My wiemy, iżeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy bracią. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. [2]

15.Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójca jest: a wiecie, iż wszelki mężobójca nie ma żywota wiecznego w samym sobie trwającego. [3]

16.W temeśmy poznali miłość Bożą, iż on duszę swą za nas położył: i myśmy powinni kłaść duszę za bracią. [4]

17.Ktoby miał majętność tego świata, a widziałby, że brat jego ma potrzebę, a zawarłby wnętrzności swe przed nim, jakoż w nim przebywa miłość Boża? [5]

18.Synaczkowie moi! nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.

19.Po tem znamy, iż z prawdy jesteśmy: i przed oczyma jego ubezpieczymy serca nasze.

20.Bo jeźliby nas winowało serce nasze, większy jest Bóg niż serce nasze, i wie wszystko.

21.Najmilejsi! jeźliby nas serce nasze nie winowało, ufanie mamy ku Bogu.

22.I o cokolwiekbyśmy prosili, weźmiemy od niego; bo przykazania jego chowamy, i to, co się przed nim upodobało, czynimy. [6]

23.A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jako nam rozkazanie dał. [7]

24.A kto chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on w nim. A po tem znamy, iż mieszka w nas, po duchu, którego nam dał. [8]


Rozdział IV.

Napomina nas, bychmy się strzegli od fałszywych proroków, którzy są z tego świata, a mieli miłość spólną, jeźli chcemy, żeby nas Bóg miłował i w nas mieszkał.


Najmilejsi! nie każdemu duchowi wierzcie; ale doświadczajcie duchów, jeźli z Boga są; bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat.

2.Po tem znać Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznawa, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.

3.A każdy duch, który rozwięzuje Jezusa, z Boga nie jest: a ten jest Antychryst, o którymeście słyszeli, iż idzie, i teraz już jest na świecie.

4.Wy z Boga jesteście, synaczkowie! i zwyciężyliście go, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż co na świecie.

5.Oni są z świata: dlatego z świata mówią, a świat ich słucha.

6.My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas: ztąd znamy ducha prawdy, i ducha błędu. [9]

7.Najmilejsi! miłujmy się zobopólnie; bo miłość jest z Boga: i każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.

8.Kto nie miłuje, nie zna Boga; albowiem Bóg jest miłość.

9.W tem się okazała miłość Boża w nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. [10]

10.W tem jest miłość: nie jakobyśmy my umiłowali Boga, ale iż on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego ubłaganiem za grzechy nasze.

11.Najmilejsi! jeźli nas Bóg tak umiłował, i myśmy powinni jeden drugiego miłować.

12.Boga żaden nigdy nie widział. Jeźli się miłujemy zobopólnie, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała jest w nas. [11]

13.Przez to poznawamy, iż w nim mieszkamy, a on w nas: iż z Ducha swego dał nam.

14.A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna swego Zbawicielem świata.

15.Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Syn Boży, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.

16.I myśmy poznali, i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość: a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.

17.W tem wykonana jest miłość

 1. Gen. 4, 8.
 2. Jan. 5, 24. Wyż. 2, 10.
 3. Lev. 19. Matth. 5, 22.
 4. Jan. 15, 13.
 5. Jak. 2, 15.
 6. Matth. 7, 7.21, 22. Jan. 14, 13.15, 7.16, 24.
 7. Niż. 5, 14. Jan. 6, 29.13, 34.15, 12.17, 3.
 8. Jan. 14, 23.15, 10
 9. Jan. 8, 47.10, 27.
 10. Jan. 3, 16.
 11. Jan. 1, 18. 1.Tim. 6, 16.