Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1130

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  12.Piszę wam, synaczkowie! iż wam bywają odpuszczone grzechy dla imienia jego.

  13.Piszę wam, ojcowie! żeście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieniaszkowie! iżeście zwyciężyli złośnika. Piszę wam, dziateczki! iżeście poznali Ojca.

  14.Piszę wam, młodzieńcy! iżeście mocni, a słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złośnika.

  15.Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeźli kto miłuje świat, niemasz w nim ojcowskiéj miłości.

  16.Albowiem wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, która nie jest z Ojca, ale jest z świata.

  17.A świat przemija i pożądliwość jego; lecz kto czyni wolą Bożą, trwa na wieki.

  18.Synaczkowie! ostateczna godzina jest; a jakoście słyszeli, iż Antychryst idzie, i teraz Antychrystów wiele się stało: zkąd wiemy, iż jest ostatnia godzina.

  19.Z nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby z nas byli, wżdyby z nami byli wytrwali; ale odbiegli, aby sie okazali, iż wszyscy z nas nie są.

  20.Lecz wy pomazanie macie od Świętego i wiecie wszystko.

  21.Nie pisałem wam jako nieznającym prawdy; ale jako ją znającym, a że każde kłamstwo nie jest z prawdy.

  22.Kto jest kłamcą, jedno ten, który przy, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest Antychryst, który przy Ojca i Syna.

  23.Każdy, co się przy Syna, ani Ojca ma. Kto wzywa Syna, i Ojca ma.

  24.Wy, coście słyszeli od początku, niechaj w was trwa. Jeźliby w was trwało, coście słyszeli od początku, i wy w Synie i Ojcu trwać będziecie.

  25.A ta jest obietnica, którą on nam obiecał, żywot wieczny.

  26.Tom wam napisał o tych, którzy was zwodzą.

  27.A pomazanie, któreście wzięli od niego, niechaj w was trwa. A nie potrzebujecie, aby was kto uczył; ale jako pomazanie jego uczy was o wszystkiem, i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwo, a jako nauczyło was, trwajcie w niem.

  28.I teraz, synaczkowie! trwajcie w nim, abyśmy, gdy się okaże, ufanie mieli, a nie byli zawstydzeni od niego w przyjściu jego.

  29.Jeźli wiecie, iż sprawiedliwy jest, wiedzcie, iż i wszelki czyniący sprawiedliwość, z niego sie narodził.


  ROZDZIAŁ III.
  Którzy się kwapią do chwały niebieskiéj, mają się obierać w czystości serdecznéj i miłości braterskiéj.

  Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami Bożymi i jesteśmy. Dlatego świat nie zna nas, iż onego nie zna.

  2.Najmilejsi! teraz synami Bożymi jesteśmy, a jeszcze się nie okazało, czem będziemy. Wiemy, iż gdy się okaże, podobni mu będziemy, iż go ujrzemy, jako jest.

  3.A wzelki, który ma tę nadzieję w nim, poświęca się, jako i on święty jest.

  4.Każdy co grzech czyni, i nieprawość czyni, a grzech jest nieprawość.

  5.A wiecie, iż się on okazał, aby grzechy nasze zgładził a grzechu w nim niemasz. [1]

  6.Wszelki, który w nim mieszka, nie grzeszy: a wszelki, który grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał.

  7.Synaczkowie! niechaj was żaden nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i on jest sprawiedliwy.

  8.Kto czyni grzech, z djabła jest, gdyż od początku djabeł grzeszy. Na to się okazał Syn Boży, aby zepsował dzieła djabelskie. [2]

  9.Wszelki, co się narodził z Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego w nim trwa: i nie może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest.

  10.Przez to jawni są synowie Boży i synowie djabelscy. Wszelki, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego.

  11.Albowiem to jest opowiadanie, któreście słyszeli od początku, abyście jeden drugiego miłowali. [3]

  12.Nie jako Kain, który był ze

  1. Isai. 53, 9. 1.Piotr. 1, 19.
  2. Jan. 8, 44.
  3. Jan. 13, 34.15, 12.