Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1133

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


LIST WTÓRY

BŁOGOSŁAWIONEGO
JANA APOSTOŁA.


Uczy Jan święty matkę z syny jéj drogi zbawiennéj, żeby w prawdzie chodzili, i w uczynkach dobrych; a trwali w nauce Boskiéj i strzegli się fałszywéj nauki i proroków.

Starszy wybranéj paniéj i dziatkom jéj, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę,

2.Dla prawdy, która trwa w nas i z nami będzie na wieki.

3.Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i miłości.

4.Uweseliłem się bardzo, iżem nalazł z synów twych chodzące w prawdzie, jakośmy rozkazanie wzięli od Ojca.

5.A teraz proszę cię, pani, nie jako przykazanie nowe pisząc ci, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy jeden drugiego miłowali. [1]

6.A ta jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań jego. Albowiem to jest przykazanie, abyście, jakoście słyszeli od początku, w nim chodzili.

7.Gdyż wiele zwodzicielów wyszło na świat, którzy nie wyznawają, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciało. Ten jest zwodzicielem i Antychrystem.

8.Patrzcie samych siebie, żebyście nie stracili, coście urobili, ale żebyście zupełną odpłatę wzięli.

9.Wszelki, który odstępuje, a nie trwa w nauce Chrystusowéj, Boga nie ma. Kto trwa w nauce, ten i Ojca i Syna ma.

10.Jeźli kto przychodzi do was, a téj nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani go pozdrawiajcie.

11.Albowiem kto mu, daj zdrów! mówi, uczestnikiem jest uczynków jego złościwych.

12.Mając wam więcéj pisać, nie chciałem przez papier i inkaust; albowiem spodziewam się być u was i ustnie mówić, aby wesele wasze było zupełne.

13.Pozdrawiają cię dziatki siostry twojéj wybranéj.LIST TRZECI

BŁOGOSŁAWIONEGO
JANA APOSTOŁA.


Gajusa chwali z szlachetności jego, żądając go, by tak trwał, od złego się warując, a Dyotrephesa gani.

Starszy Gajowi najmilszemu, którego ja miłuję w prawdzie.

2.Najmilszy! modlę się, abyć się na wszystkiem dobrze powodziło, i abyś zdrów był, jako się dobrze powodzi duszy twojéj.

3.Wielcem się uradował, gdy przyszli bracia i dali świadectwo pra-

  1. Jan. 13, 34.15, 12. 1.Jan. 3, 11.