Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1082

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  14.Dlatego mówi: Wstań, który śpisz, i powstań zmartwych, a oświeci cię Chrystus.

  15.Patrzcież tedy, bracia! jakobyście ostróżnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, [1]

  16.Czas odkupując, iż dni złe są.

  17.A przetóż nie bądźcie nieroztropnymi, ale rozumiejącymi, która jest wola Boża. [2]

  18.A nie upijajcie się winem, w którem jest nieczystota, ale bądźcie napełnieni Duchem świętym,

  19.Rozmawiając sobie w Psalmiech i w pieśniach i w śpiewaniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu,

  20.Dziękując zawsze za wszystko, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu,

  21.Będąc poddanymi jedni drugim w bojaźni Chrystusowéj.

  22.Żony niechaj będą poddane mężom swym, jako Panu; [3]

  23.Albowiem mąż jest głową żony, jako Chrystus jest głową kościoła: on Zbawicielem ciała jego. [4]

  24.Ale jako kościół poddany jest Chrystusowi, tak téż żony swoim mężom we wszystkiem.

  25.Mężowie! miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował kościół i samego siebie wydał zań, [5]

  26.Aby go poświęcił, oczyściwszy go omyciem wody w słowie żywota,

  27.A sam sobie wystawił kościół chwalebny, nie mający zmazy albo zmarszczku, albo czego takowego; ale iżby był święty i niepokalany.

  28.Tak i mężowie mają miłować żony swoje, jako swoje ciała. Kto miłuje żonę swoję, samego siebie miłuje.

  29.Albowiem nigdy żaden ciała swego nie miał w nienawiści; ale je wychowywa i ogrzewa, jako i Chrystus kościół.

  30.Bo jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.

  31.Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoję i złączy się z żoną swoją. I będą dwoje w jednem ciele. [6]

  32.Sakrament[7] to wielki jest: a ja mówię w Chrystusie i w kościele.

  33.Wszakże i każdy z was z osobna niechaj miłuje żonę swoję jako siebie samego: a żona niech się boi męża swego.


  ROZDZIAŁ VI.
  Jako synowie z rodzicami, rodzicowie z syny, panowie z sługami, słudzy z pany swymi mają się obchodzić, i pospolicie wszyscy jako się w cnotach obierać.

  Synowie! bądźcie posłuszni rodzicom waszym w Panu; bo to jest sprawiedliwa. [8]

  2.Czcij ojca twego i matkę twoję, (które jest pierwsze przykazanie z obietnicą), [9]

  3.Abyć się dobrze działo, i abyś był długowieczny na ziemi.

  4.A wy ojcowie! nie pobudzajcie ku gniewowi synów waszych; ale je wychowywajcie w karności i w groźbie Pańskiéj.

  5.Słudzy! posłuszni bądźcie panom wedle ciała z bojaźnią i ze drżeniem, w prostości serca waszego, jako Chrystusowi: [10]

  6.Nie na oko służąc, jakoby ludziom się podobając, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc wolą Bożą z serca:

  7.Z dobrą wolą służąc, jako Panu a nie ludziom:

  8.Wiedząc, iż każdy, cokolwiek uczyni dobrego, to odniesie od Pana, choć niewolnik, choć wolny.

  9.A wy panowie! tóż im czyńcie, odpuszczając groźby, wiedząc, iż i ich i wasz Pan jest w niebiesiech, a niemasz u niego względu na osoby. [11]

  10.Na ostatek bracia! zmacniajcie się w Panu i w sile mocy jego.

  11.Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom djabelskim.

  12.Albowiem nie mamy biedzenia przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządzcom świata tych ciemności, przeciwko duchownym złościom w niebiesiech.

  1. Kol. 4, 5.
  2. 1. Thess. 4, 9.
  3. Gen. 3, 16. Kol. 3, 18. 1. Piot. 3, 1.
  4. 1. Kor. 11, 3.
  5. Kol. 3, 19.
  6. Gen. 2, 24. Matth. 19, 5. Marc. 10, 7. 1. Kor. 6, 16.
  7. t. j. dosłownie: „Tajemnica to wielka jest”.
  8. Kol. 3, 20.
  9. Exod. 20, 12. Deut. 5, 16. Matth. 15, 4. Marc. 7, 10.
  10. Kol. 3, 22. Tit. 2, 9. 1. Piot. 2, 18.
  11. Deut. 10, 17. 2. Par. 19, 7. Job. 34, 19. Rzym. 2, 11. Gal. 2, 11. Kol. 3, 25. 1. Piot. 1, 17.