Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1083

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


13.A przetóż weźcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli sprzeciwić się w dzień zły i w wszystkiem doskonali stać.

14.Stójcież tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą, a oblókłszy pancerz sprawiedliwości,

15.I obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju:

16.We wszystkiem biorąc tarczą wiary, którąbyście mogli wszystkie strzały ogniste złośliwego zgasić.

17.I przyłbicę zbawienia weźmijcie i miecz ducha, (które jest słowo Boże). [1]

18.W każdéj modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czując z wszelką ustawicznością i prośbą za wszystkie święte: [2]

19.I za mię, aby mi była dana mowa w otworzeniu ust moich z dufnością, abym oznajmiał tajemnicę Ewangelii, [3]

20.Dla któréj poselstwo sprawuję w łańcuchu, tak żebym o nie śmiały był, jako mi mówić potrzeba.

21.A iżbyście i wy wiedzieli, co się zemną dzieje, co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa w Panie,

22.Któregom posłał do was na to samo, abyście wiedzieli, co się z nami dzieje, ażeby pocieszył serca wasze.

23.Pokój braciéj i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.

24.Łaska ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.LIST

BŁOGOSŁAWIONEGO

PAWŁA APOSTOŁA

DO

PHILIPENSÓW.Rozdział I.

Dziękuje Bogu z dobrodziejstw Philipensom danych, ozuajmuje im swoje więzienie, i milość, którą miał do nich, napomina ku znoszeniu rzeczy przeciwnych.


Paweł i Tymotheusz, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Philipiech z biskupy i dyakonami.

2.Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

3.Dziękuję Bogu memu w każdem przypominaniu was,

4.Zawżdy we wszelkich prośbach moich za wszystkich was modlitwę z weselem,

5.Za spółeczność waszę w Ewangelii Chrystusowéj od pierwszego dnia aż dotąd.

6.Mając ufność o tem samem, iż który począł w was dobrą sprawę, wykona aż do dnia Chrystusa Jezusa.

7.Jakóż jest słuszna, abych ja to rozumiał o was wszystkich dlatego, iż was mam w sercu i w więzieniu mojem i w obronie i w utwierdzaniu Ewangelii, że wy wszyscy towarzysze jesteście wesela mego.

  1. Isai. 59, 17.
  2. 1.Thess. 5, 8. Przypis własny Wikiźródeł (Błąd w druku, przypis do 1.Thess. 5, 8. powinien był znaleźć się pod poprzednim wersetem – Eph. 6, 17) Luc. 18, 1. Kol. 4, 2.
  3. 2.Thess. 3, 1.