Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1080

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


6.Iż poganie są spółdziedzicy i spółcielni i spółuczęstnicy obietnice jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelią.

7.Któréjem się stał sługą wedle daru łaski Bożéj, która mi jest dana wedle skuteczności mocy jego. [1]

8.Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest łaska ta, abym między pogany przepowiadał niedościgłe bogactwa Chrystusowe,

9.A iżbym objaśnił wszystkim, który jest szafunek tajemnice zakrytéj od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,

10.Aby teraz wiadoma była księstwom i zwierzchnościom na niebiosach przez kościół rozliczna mądrość Boża,

11.Wedle przenaznaczenia wieków, które uczynił w Chrystusie Jezusie Panie naszym,

12.W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufaniem, przez wiarę jego.

13.Przetóż proszę, abyście nie ustawali w uciskach moich za was, która jest chwała wasza.

14.Dlatego klękam na kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,

15.Z którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi jest nazywane,

16.Aby wam dał wedle bogactw chwały swéj, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznego człowieka,

17.Aby mieszkał Chrystus przez wiarę w sercach waszych: w miłości wkorzenieni i ugruntowani,

18.Żebyście mogli pojąć z wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i wysokość i głębokość:

19.I poznać miłość Chrystusową przewyższającą naukę, abyście byli napełnieni wszelakiéj zupełności Bożéj.

20.A temu, który mocen jest wszystko daleko obficiéj uczynić, niż prosimy albo rozumiemy, wedle mocy, która w nas skutecznie robi: [2]

21.Jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie rodzaje wieku wieków. Amen. [3]


ROZDZIAŁ IV.
Kościół ciału człowieczemu przypodoban i rożnością członków okraszon, o jedność i obyczajów pocześność ma pracować.

Proszę was tedy ja, więzień w Panu, abyście chodzili godnie powołaniu, któremeście powołani: [4]

2.Z wszelaką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc jeden drugiego w miłości,

3.Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. [5]

4.Jedno ciało i jeden duch, jako jesteście wezwani w jednéj nadziei wezwania waszego.

5.Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.

6.Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystkie i po wszystkich i we wszystkich nas. [6]

7.Lecz każdemu z nas dana jest łaska wedle miary daru Chrystusowego. [7]

8.Dlatego mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł więźnie poimane, i dał dary ludziom. [8]

9.A to, że wstąpił, cóż jest, jedno iż pierwéj był zstąpił do niższych części ziemie?

10.Który zstąpił, tenżeć jest, który téż wstąpił nad wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko.

11.I tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre proroki, a drugie Ewangelisty, a inne pasterze i doktory: [9]

12.Ku wykonaniu świętych, ku robocie posługowania, ku budowaniu ciała Chrystusowego,

13.Ażbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i poznania Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę wieku zupełności Chrystusowéj.

14.Abyśmy już nie byli dziećmi chwiejącemi się, i nie byli uniesieni od każdego wiatru nauki przez złość ludzką, przez chytrość na oszukanie błędu.

15.A czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli w nim we wszystkiem, który jest głowa, Chrystus, [10]

16.Z którego wszystko ciało złożone i spojone będąc, przez wszystkie

  1. Wyż. 1, 19. 1.Kor. 15, 9.
  2. Rzym. 16, 25.
  3. Rzym. 6, 27.
  4. Phil. 1, 27. Kolos. 1, 10. 1.Thes. 2, 12.4, 1.
  5. Rzym. 12, 10. 1.Kor. 7, 10.
  6. Deut. 4, 35. Mal. 2, 10.
  7. Rzym. 12, 3. 1.Kor. 12, 11. 2.Kor. 10, 10.
  8. Psal. 67, 19.
  9. 1.Kor. 12, 28.
  10. Zach. 8, 16.