Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0969

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  gom ja nie godzien, żebym rozwiązał rzemyk u trzewika jego. [1]

  28.To się działo w Bethanii za Jordanem, kędy Jan chrzcił.

  29.Nazajutrz ujrzał Jan Jezusa, idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzech świata.

  30.Tenci jest, o którymem powiadał: Idzie za mną mąż, który stał się przedemną, iż pierwéj był niż ja.

  31.A jam go nie znał; ale iżby był objawion w Izraelu, dlategom ja przyszedł, chrzcząc wodą.

  32.I dał Jan świadectwo Jan, mówiąc: Iżem widział Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim. [2]

  33.A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi powiedział: Na którego ujrzysz Ducha zstępującego i na nim zostawającego, ten jest, który chrzci Duchem Świętym.

  34.A jam widział, i dałem świadectwo, że ten jest Syn Boży.

  35.A nazajutrz zasię stał Jan i dwaj z uczniów jego.

  36.A pojrzawszy na Jezusa idącego, rzekł: Oto Baranek Boży.

  37.I usłyszeli go dwaj uczniowie mówiącego, i szli za Jezusem.

  38.A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł im: Czego szukacie? Którzy mu rzekli: Rabbi! (co zowią, wyłożywszy, Nauczycielu), gdzie mieszkasz?

  39.Rzekł im: Pójdźcie, a oglądajcie. Przyszli i widzieli, gdzie mieszka, i zostali przy nim onego dnia, a była jakoby dziesiąta godzina.

  40.A był Andrzéj, brat Symona Piotra, jednym z dwu, którzy słyszeli byli od Jana, a szli byli za nim.

  41.Ten pierwéj nalazł Symona, brata swego, i rzekł mu: Naleźliśmy Messyasza (co jest wyłożywszy, Chrystus).

  42.I przywiódł go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Symon, syn Jona: ty będziesz zwan Cephas, (co się wykłada, Opoka).

  43.Nazajutrz chciał wyniść do Galilei i nalazł Filipa i rzekł mu Jezus: Pójdź za mną.

  44.A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzejowego i Piotrowego.

  45.Nalazł Filip Nathanaela, i rzekł mu: O którym napisał Mojżesz w zakonie i prorocy, naleźliśmy Jezusa, syna Józefowego, z Nazaret. [3]

  46.I rzekł mu Nathanael: Możeż co dobrego być z Nazaret? Rzekł mu Filip: Pójdź a oglądaj.

  47.Ujrzał Jezus Nathanaela idącego ku sobie i rzekł o nim: Oto prawdziwie Izraelczyk, w którym niemasz zdrady.

  48.Rzecze mu Nathanael: Zkądże mię znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Pierwéj niż cię Filip wezwał, gdyś był pod figą, widziałem cię.

  49.Odpowiedział mu Nathanael i rzekł: Rabbi, tyś jest Syn Boży, tyś jest król Izraelski.

  50.Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Iżem ci powiedział: Widziałem cię pod figą, wierzysz, większe nad to ujrzysz.

  51.I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Ujrzycie niebo otworzone i Anioły Boże wstępujące i zstępujących na Syna człowieczego. [4]


  ROZDZIAŁ II.
  Pan Chrystus na weselu z wody wino uczynił, mencarze z kościoła wygnał, mękę swą opowiada.

  A dnia trzeciego były gody małżeńskie w Kanie Galilejskiéj; a była tam matka Jezusowa.

  2.Wezwany téż był i Jezus i uczniowie jego na gody.

  3.A gdy nie stawało wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.

  4.I rzekł jéj Jezus: Co mnie i tobie niewiasto? jeszcze nie przyszła godzina moja.

  5.Rzekła matka jego sługom: Cokolwiek wam rzecze, czyńcie.

  6.I było tam sześć stągwi kamiennych, według oczyszczenia żydowskiego postanowionych, biorących w się każda dwie albo trzy wiadra.

  7.Rzekł im Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż do wierzchu.

  8.I rzekł im Jezus: Czerpajcież

  1. Dzie. 1, 5.2, 4.11, 16.
  2. Matth. 3, 16. Marc. 1, 10. Luc. 3, 22.
  3. Gen. 3, 15.46, 10. Deut. 18, 18. Isai. 40,1045, 8. Jer. 23, 5. Ezech. 34, 23.27, 24. 25. Dan. 9, 24. 25.
  4. Matth. 24, 30.28, 18.