Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0968

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


ŚWIĘTA

JEZUSA CHRYSTUSA
EWANGELIA
WEDŁUG
JANA.


ROZDZIAŁ I
Mówi o Bóstwie Chrystusowem, Jan Chrzciciel świadectwo dawa o Chrystusie, że jest Barankiem Bożym. Andrzéj, brat Symona, powołany od Chrystusa, a Filip Natanaela przywiódł do Chrystusa.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

2.To było na początku u Boga.

3.Wszystko się przez nie stało; a bez niego nic się nie stało, co się stało.

4.W niem był żywot, a żywot był światłością ludzi.

5.A światłość w ciemnościach świeci, a ciemności jéj nie ogarnęły.

6.Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. [1]

7.Ten przyszedł na świadectwo, aby dał świadectwo o światłości, aby przezeń wszyscy wierzyli.

8.Nie był on światłością; ale iżby świadectwo dał o światłości.

9.Była światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego.

10.Na świecie był, a świat jest uczyniony przezeń, a świat go nie poznał. [2]

11.Przyszedł do własności, a swoiż go nie przyjęli.

12.A ilekolwiek ich przyjęli go, dał im moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.

13.Którzy nie ze krwie, ani z woléj ciała, ani z woléj męża, ale z Boga się narodzili.

14.A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami, (i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy. [3]

15.Jan świadectwo daje o nim i woła, mówiąc: Ten był, o którymem powiadał: Który po mnie przyjść ma, stał się przedemną; bo był pierwszy niż ja.

16.A z pełności jego mychmy wszyscy wzięli, i łaskę za łaskę. [4]

17.Albowiem zakon przez Mojżesza jest dan, łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się stała.

18.Boga żaden nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojcowskiem, on opowiedział. [5]

19.A toć jest świadectwo Janowe, gdy posłali Żydowie z Jeruzalem kapłany i Lewity do niego, aby go spytali: Ktoś ty jest?

20.I wyznał a nie zaprzał, a wyznał, żem ja nie jest Chrystus.

21.I spytali go: Cóż tedy? Jesteś ty Eliasz? I rzekł: Nie jestem. Jesteś ty prorok? I odpowiedział: Nie.

22.Rzekli mu tedy: Ktoś jest, żebychmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali? co powiadasz sam o sobie?

23.Rzekł: Jam głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok. [6]

24.A którzy byli posłani, byli z Pharyzeuszów.

25.I pytali go a mówili mu: Czemuż tedy chrzcisz, jeźliżeś ty nie jest Chrystus, ani Eliasz, ani prorok?

26.Odpowiedział im Jan, mówiąc: Jać chrzczę wodą; ale w pośrodku was stanął, którego wy nie znacie. [7]

27.Ten jest, który za mną przyjdzie, który przedemną stał się, któ-

  1. Matth. 3, 1. Marc. 1, 4.
  2. Żyd. 11, 3.
  3. Matth. 1, 16. Luc. 2, 7.
  4. 1. Tim. 6, 17.
  5. 1. Jan. 4, 12.
  6. Isai. 40, 3. Matth. 3, 3. Marc. 1, 3. Luc. 3, 4.
  7. Matth. 3, 11. Marc. 1, 8. Luc. 3, 16.