Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0948

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  począł mówić: Ten naród jest naród złościwy, żąda znaku, a znak mu nie będzie dan, tylko znak Jonasa proroka. [1]

  30.Bo jako był Jonas znakiem Niniwitom, takżeć będzie i Syn człowieczy narodowi temu. [2]

  31.Królowa z południa wstanie na sądzie z mężmi narodu tego i potępi je; iż przyjechała od krajów ziemie słuchać mądrości Salomonowéj: a otoć tu więcéj, niż Salomon. [3]

  32.Mężowie Niniwitowie powstaną na sądzie z narodem tym i potępią go, iż[4] pokutę czynili na Jonasowe kazanie: a oto tu więcéj, niźli Jonas. [5]

  33.Żaden świece nie zapala i nie stawia w skrytości, ani pod korzec; ale na świecznik, aby, którzy wchodzą, widzieli światło. [6]

  34.Świeca ciała twego jest oko twoje. Jeźliby oko twe było szczere, wszystko ciało twe świetne będzie; lecz jeźliby złe było, ciało téż twoje ciemne będzie. [7]

  35.Patrz tedy, żeby światło, które w tobie jest, ciemnością nie było.

  36.Jeźliby tedy ciało twe wszystko świetne było, nie mając jakiéj cząstki ciemności, będzie wszystko świetne, a jako świeca jasności oświeci się.

  37.A gdy mówił, prosił go niektóry Pharyzeusz, aby obiadował u niego: wszedłszy tedy siadł do stołu.

  38.A Pharyzeusz począł sam w sobie myśląc mówić, czemuby się nie umył przed obiadem.

  39.I rzekł Pan do niego: Teraz wy Pharyzeuszowie, co jest zwierzchu kubka i misy, oczyszczacie; lecz co jest wewnątrz w was, pełno jest drapieztwa i nieprawości. [8]

  40.Szaleni, izaż ten, który uczynił to, co jest zwierzchu, nie uczynił téż tego, co jest i wewnątrz?

  41.Wszakże co zbywa, dajcie jałmużnę, a oto wszystkie rzeczy są wam czyste.

  42.Ale biada Pharyzeuszom, iż dawacie dziesięcinę z miętki i z ruty i z wszelkiéj jarzyny, a opuszczacie sąd i miłość Bożą; lecz te rzeczy trzeba było czynić, a onych nie opuszczać.

  43.Biada wam Pharyzeuszom, iż miłujecie pierwsze stołki w bóżnicach i pozdrawiania na rynku. [9]

  44.Biada wam, iż jesteście jako groby, których nie widać, a ludzie, którzy się po nich przechodzą, nie wiedzą.

  45.Odpowiedziawszy tedy niektóry z biegłych w zakonie, rzekł mu: Nauczycielu! to mówiąc i nas hańbisz.

  46.A on rzekł: I wam w zakonie biegłym biada! albowiem obciążacie ludzi brzemiony, których unieść nie mogą, a sami się jednym palcem swym nie dotykacie brzemion. [10]

  47.A biada wam, którzy budujecie groby proroków, a ojcowie wasi pozabijali je.

  48.Zaiste świadczycie, iż zezwalacie na uczynki ojców waszych; albowiem je oni zabili, a wy budujecie groby ich.

  49.Dlatego i mądrość Boża rzekła: Poślę do nich proroki i Apostoły, a z nich zabiją i prześladować będą, [11]

  50.Aby szukano krwie wszystkich proroków, którą wylał ten naród od założenia świata:

  51.Od krwie Ablowéj aż do krwie Zacharyaszowéj, który zginął między ołtarzem a kościołem. Zaiste wam powiadam, będą szukać od narodu tego. [12]

  52.Biada wam biegłym w zakonie! iżeście wzięli klucz wyrozumienia: samiście nie weszli, a tych, którzy wchodzili, hamowaliście.

  53.A gdy to do nich mówił, poczęli Pharyzeuszowie i biegli w zakonie bardzo nacierać i usta mu zatulać wielą rzeczy;

  54.Czyhając nań i szukając, żeby co uchwycili z ust jego, aby go oskarżyli.


  ROZDZIAŁ XII.
  Pan Chrystus, podobieństwem kwasu Pharyzejskiego, bezpiecznością śmierci, dzieleniem dziedzictwa, napełnieniem gumna, opatrzeniem ptastwa, okraszeniem lilij, oczekawaniem Pańskiem a szafowaniem miernem, ucznie przeciwko Antychrystowi umacnia.

  A gdy wiele rzesz około stało, tak iż jedni drugie deptali, począł mówić

  1. Matth. 12, 39.
  2. Jon. 2, 1.
  3. 3. Król. 10, 1. 2.Kron. 9, 1.
  4. t. j. dosłownie: iż się upamiętali.
  5. Jon. 3, 5.
  6. Matth. 5, 15 Marc. 4, 21.
  7. Matth. 6, 22.
  8. Matth. 23, 25.
  9. Matth. 23, 6. Marc. 12, 38.
  10. Matth. 23, 4.
  11. Matth 23, 34.
  12. Gen. 4, 8. 2.Par. 24, 22.