Przejdź do zawartości

Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0899

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

2.A on odpowiadając, rzekł im: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, któryby nie był zepsowany.

3.A gdy on siedział na górze oliwnéj, przystąpili do niego osobno uczniowie, mówiąc: Powiedz nam, kiedy to będzie? a co za znak przyjścia twego i dokonania świata? [1]

4.A odpowiadając Jezus, rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł. [2]

5.Albowiem wiele ich przyjdzie na imię moje, rzekąc: Jam jest Chrystus: i wiele ich zwiodą.

6.Bo usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcież, abyście sobą nie trwożyli; boć się to musi stać, ale jeszcze nie jest koniec.

7.Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będą mory i głody i drżenia ziemie po miejscach.

8.A to wszystko są początki boleści.

9.Tedy podadzą was w udręczenie i będą was zabijać, i będziecie nienawidzeni od wszech narodów dla imienia mego. [3]

10.A tedy wiele się ich zgorszy, a jeden drugiego wydadzą, i jeden drugiego nienawidzieć będą.

11.I wiele fałszywych proroków powstanie, i wielu zwiodą.

12.A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wiela.

13.A kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion.

14.I będzie przepowiadana ta Ewangelia królestwa po wszystkiéj ziemi, na świadectwo wszystkim narodom: a tedy przyjdzie koniec. [4]

15.Gdy tedy ujrzycie brzydkość spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętem, kto czyta niech rozumie. [5]

16.Tedy którzy są w Żydowskiéj ziemi, niech uciekają na góry:

17.A kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego:

18.A kto na roli, niech się nie wraca brać sukni swojéj.

19.A biada brzemiennym i karmiącym w one dni!

20.A proście, aby uciekanie wasze nie było w zimie, albo w szabbat. [6]

21.Albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani będzie.

22.A gdyby nie były skrócone one dni, żadne ciało nie byłoby zachowane: ale dla wybranych będą skrócone dni one.

23.Tedy jeźliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo ondzie, nie wierzcie. [7]

24.Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak iżby w błąd zawiedzieni byli, (jeźli może być) i wybrani.

25.Otom wam opowiedział.

26.Jeźliby tedy wam rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodźcie, oto w tajemnych gmachach, nie wierzcie.

27.Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i okazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.

28.Gdziebykolwiek było ciało, tam się i orłowie zgromadzą. [8]

29.A natychmiast po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojéj, a gwiazdy będą padać z nieba, i mocy niebieskie poruszone będą. [9]

30.A na on czas się ukaże znak Syna człowieczego na niebie: i tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemie i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem.

31.I pośle Anioły swoje z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybrane jego ze czterech wiatrów, od krajów niebios aż do krajów ich. [10]

32.A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy już gałąź jego odmładza się, i liście się wypuszcza, wiecie, iż blizko jest lato.

33.Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, iż blizko jest we drzwiach.

34.Zaprawdę powiadam wam, iż

  1. Luc. 19, 44.
  2. Eph. 5, 6. Kol. 2, 16.
  3. Jan. 15, 20.16, 2. Luc. 21, 12. 2. Piot. 2, 1.
  4. Rzym. 15, 20.
  5. Marc. 13, 14. Luc. 21, 20. Dan. 9, 27.
  6. Dzie. 1, 12.
  7. Marc. 13, 2. Luc. 17, 23.
  8. Luc. 17, 37.
  9. Marc. 13, 24. Luc. 21, 25. Ezech. 32, 7. Isa. 13, 10. Joel. 2, 31.3, 15.
  10. Obj. 1, 7. 1. Kor. 15, 52.