Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0898

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

ludźmi; albowiem wy nie wchodzicie, ani wchodzącym dopuszczacie wniść.

14.Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! iż wyjadacie domy wdów, długie modlitwy czyniąc: dlatego większy sąd odniesiecie? [1]

15.Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! iż obchodzicie morze i suchą, abyście uczynili jednego nowego Żydowina: a gdy się stanie, czynicie go synem piekła dwakroć więcéj niż was.

16.Biada wam, wodzowie ślepi! którzy mówicie: Ktobykolwiek przysiągł na kościół, nic to; ale ktoby przysiągł na złoto kościelne, winien jest.

17.Głupi i ślepi! albowiem cóż większego jest, złoto, czy kościół, który poświęca złoto?

18.A ktobykolwiek przysiągł na ołtarz, nic to: lecz ktobykolwiek przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest.

19.Ślepi! albowiem cóż większego jest, dar, czyli ołtarz, który poświęca dar?

20.Kto tedy przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co na nim jest.

21.A ktobykolwiek przysięgał na kościół, przysięga nań i na tego, który w nim mieszka.

22.I kto przysięga na niebo, przysięga na stolicę Bożą i na tego, który na niéj siedzi.

23.Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuściliście, co ważniejszego jest w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę. To było trzeba działać, a owego nie opuszczać. [2]

24.Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie.

25.Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! iż oczyszczacie co jest zewnątrz kubka i misy, a wewnątrz pełni jesteście drapieztwa i plugastwa. [3]

26.Pharyzeuszu ślepy! oczyść pierwéj, co jest wewnątrz kubka i misy, aby to, co zewnątrz jest, czystem się stało.

27.Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! iż jesteście podobni grobom pobielanym, które z wierzchu zdadzą się piękne ludziom, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiego plugastwa.

28.Także i wy z wierzchu się wprawdzie zdacie ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudności i nieprawości.

29.Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! którzy budujecie groby proroków i zdobicie pamiątki sprawiedliwych.

30.I powiadacie: Byśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy towarzyszmi ich we krwi proroków.

31.A tak świadkami jesteście sami sobie, iż jesteście synowie tych, którzy proroki pobili.

32.Wy téż dopełnicie miary ojców waszych.

33.Wężowie! rodzaju jaszczórczy! jakóż ucieczecie przed sądem piekła?

34.Przeto oto Ja posyłam do was proroki i mędrce i Doktory, a z nich zabijecie i ukrzyżujecie, i z nich ubiczujecie w bóżnicach waszych, i będziecie prześladować od miasta do miasta.

35.Aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, która rozlana jest na ziemi, ode krwie Abla sprawiedliwego, aż do krwie Zacharyasza, syna Barachiaszowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem. [4]

36.Zaprawdę powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na ten naród.

37.Jeruzalem, Jeruzalem! które zabijasz proroki i kamionujesz te, którzy do ciebie są posłani: ilekroć chciałem zgromadzić syny twoje, jako kokosz kurczęta swoje pod skrzydła zgromadza, a nie chciałoś?

38.Oto wam zostanie dom wasz pusty.

39.Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mię odtąd, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.


ROZDZIAŁ XXIV.
Opowiada zburzenie kościoła, upomina, aby się strzegli przyszłych zwodników, fałszywych Chrystusów i proroków, przyjście wtóre Syna Bożego, gdy uprzedzą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, o dniu sądnym, o wiernym, i o złym słudze uczy.

A wyszedłszy Jezus z kościoła, szedł, i przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazali budowania kościelne. [5]


  1. Marc. 12, 40. Luc. 20, 47.
  2. Luc. 11, 42.
  3. Luc. 11, 39.
  4. Gen. 4, 8. 2. Par. 24, 22.
  5. Marc. 13, 1. Luc. 21, 1.