Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0056

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


4.Ja tam z tobą zstąpię, i ja cię ztamtąd przyprowadzę, wracającego się: Józeph téż położy ręce swe na oczy twoje.

5.I powstał Jakób od studnie przysięgi: i wzięli go synowie, z dziatkami i z żonami swojemi na wozy, które był posłał Pharaon, aby wieziono starca, [1]

6.I wszystko co miał w ziemi Chananejskiéj: i przyjechał do Egiptu ze wszystkiem nasieniem swojem: [2]

7.Synowie jego, i wnukowie, córki, i wszystek ród wespół.

8.A te są imiona synów Izraelowych, którzy weszli do Egiptu: On z syny swymi: Pierworodny Ruben.

9.Synowie Rubenowi: Henoch, i Phallu, i Hesron, i Charmi.

10.Synowie Symeonowi: Jamuel, i Jamin, i Ahod, i Jachin, i Sohar, i Saul, syn Chananejskiéj niewiasty. [3]

11.Synowie Lewi: Gerson, i Kaath, i Merary. [4]

12.Synowie Judy: Her, i Onan, i Sela, i Phares, i Zara. Lecz Her i Onan umarli w ziemi Chananejskiéj. I urodzili się synowie Pharesowi, Hesron, i Hamul.

13.Synowie Issacharowi: Thola, i Phua, i Job, i Semron.

14.Synowie Zabulonowi: Sared, i Elon, i Jahelel.

15.Ci synowie Lii, które urodziła w Mezopotamii Syryjskiéj, z Dyną, córką swą: wszystkich dusz synów jego i córek, trzydzieści i trzy.

16.Synowie Gadowi: Sephion, i Haggi, i Suni, i Esebon, i Hery, i Arody, i Areli.

17.Synowie Asser: Jamne, i Jesua, i Jessui, i Berya, i Sara, siostra ich: Synowie Bery: Heber, i Melchiel.

18.To synowie Zelphy, którą dał Laban Lii, córce swéj: i te urodziła Jakóbowi, szesnaście dusz.

19.Synowie Rachel, żony Jakóbowéj: Józeph, i Benjamin. [5]

20.I urodzili się Józephowi synowie w ziemi Egipskiéj, które mu urodziła Asseneth, córka Putyphara, kapłana Heliopolskiego: Manasses i Ephraim. [6]

21.Synowie Benjaminowi: Bela, i Bechor, i Asbel, i Gera, i Naaman, i Echi, i Ros, i Mophim, i Ophim, i Ared.

22.Ci synowie Rachel, które urodziła Jakóbowi: wszystkich dusz czternaście.

23.Synowie Dan: Husym.

24.Synowie Nephtalim: Jasyel, i Guni, i Jeser, i Sallem.

25.To synowie Ballei, którą dał Laban Racheli, córce swéj: i te urodziła Jakóbowi: wszystkich dusz siedm.

26.Wszystkich dusz, które weszły z Jakóbem do Egiptu, i wyszły z biodry jego, oprócz żon synów jego, sześćdziesiąt i sześć.

27.A synowie Józephowi, którzy mu się urodzili w ziemi Egipskiéj, dusze dwie: Wszystkich dusz domu Jakóbowego, które weszły do Egiptu, było siedmdziesiąt. [7]

28.I posłał Judę przed sobą do Józepha, aby mu oznajmił, i zajechał do Gessen.

29.Dokąd gdy przyszedł, zaprzągłszy Józeph swój wóz, wyjechał przeciw ojcu swemu na onoż miejsce: a ujrzawszy go, rzucił się na szyję jego, i obłapiając go płakał.

30.I rzekł ojciec do Józepha: Już wesoło umrę: gdyżem oglądał oblicze twoje, a ciebie żywego zostawuję.

31.A on rzekł do braciéj swéj, i do wszystkiego domu ojca swego: Pojadę i opowiem Pharaonowi, i rzekę mu: Bracia moi i dom ojca mego, którzy byli w ziemi Chananejskiéj, przyjechali do mnie:

32.A są mężowie pasterze owiec, i bawią się wychowaniem trzód: owce swe i bydła, i wszystko, co mogli mieć, przywiedli z sobą.

33.A gdy was przyzowie i rzecze: Co za robota wasza?

34.Odpowiecie: Mężowie pasterze jesteśmy, słudzy twoi, od dzieciństwa naszego aż dotąd, i my, i ojcowie nasi. A oto rzeczecie, abyście mieszkać mogli w ziemi Gessen; bo się brzydzą Egiptyanie wszelkimi pasterzmi owiec.


  1. Dzie. 7, 15.
  2. Jos. 24, 3. Psal. 104, 22. Is. 52, 4.
  3. Exod. 1, 26. Num. 26, 5. 1. Par. 5, 1. 3.
  4. Exod. 6, 15. 1. Par. 4, 24. 1. Par. 6, 1.
  5. Wyżéj 41, 53.
  6. 1. Par. 7, 6.
  7. Deut. 10, 22.