Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1282

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  15. A ieźli wiemy, iż nas słyszy, o cokolwiekbyśmy prosili, tedy wiemy, iż mamy te rzeczy, o któreśmy go prosili.
  16. Ieźliby kto widział brata swego grzeszącego, grzechem nie na śmierć, niechże się modli za nim, a da mu Bóg żywot, to iest, grzeszącym nie na śmierć. Iestci grzech na[1] śmierć, nie za tym, mówię, aby się kto modlił.
  17. Wszelka niesprawiedliwość[2] iest grzech; ale iest grzech nie na śmierć.
  IV. 18. Wiemy, iż wszelki, który się z Boga[3] narodził, nie grzeszy; ale który się narodził z Boga, zachowywa samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go.
  19. Wiemy, iż z Boga iesteśmy; ale świat wszystek w złém położony iest.
  20. A wiemy, iż syn Boży przyszedł, i dał nam[4] zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i iesteśmy w onym prawdziwym, to iest, w synu iego Iezusie Chrystusie; tenci iest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.
  21. Dziateczki! strzeżcie się bałwanów. Amen.

  List wtóry Swiętego Iana Apostoła.


  ROZDZIAŁ IEDEN.


  I. Ten list pisany iest do iednéy pobożnéy Pani, która dziatki miała w boiaźni Bożéy wychowane 1. 2. II. którą pozdrowiwszy Apostoł 3. III. a że się w prawdzie kochała, z tego się ucieszywszy 4. IV. prosi, aby w miłości Crześciańskiéy trwała 5. 6. V. a wiedząc, że wiele iest zwodzicielów 7 — 9. VI. onych się pilnie strzegła 10 — 13.
  Starszy wybranéy Pani, i dziatkom iéy, które ia miłuię w prawdzie, a nie ia tylko, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę,
  2. Dla prawdy, która zostawa w nas, i z nami będzie na wieki.
  III. 3. Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie i pokóy od Boga oyca, i od Pana Iezusa Chrystusa, syna oycowego, w prawdzie i w miłości.
  III. 4. Uradowałem się bardzo, żem znalazł niektóre z dziatek[5] twoich chodzące w prawdzie, iakośmy przykazanie wzięli od oyca.
  IV. 5. A teraz proszę cię, Pani! nie iako przykazanie nowe[6] pisząc ci, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy iedni drugie[7] miłowali.
  6. A tać[8] iest miłość, abyśmy chodzili według przykazań iego. A przykazanie to iest, iakoście słyszeli od początku, abyście w nim chodzili.
  V. 7. Gdyż wiele[9] zwodzicielów wyszło na świat, którzy nie wyznawaią, że Iezus Chrystus przyszedł w ciele; ten iest zwodzicielem i Antychrystem.
  8. Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli.
  9. Wszelki, co przestępuie, a nie zostawa w nauce Chrystusowéy, Boga niema; kto zostawa w nauce Chrystusowéy, ten i oyca i syna ma.
  VI. 10. Ieśli kto przychodzi[10] do was, a téy nauki nie przynosi, nie przyimuycie go w dom, ani go pozdrawiaycie.
  11. Albowiem kto takiego pozdrawia,[11] uczęstnikiem iest złych uczynków iego.
  12. Maiąc wam wiele pisać, nie chciałem przez papier i inkaust, ale mam nadzieię, że do was przyidę, i ustnie z wami mówić będę, aby radość nasza była zupełna.[12]
  13. Pozdrawiają cię dziatki siostry twoiéy w Panu wybranéy. Amen.  1. Matt. 12, 31. Mark. 3, 29. Łuk. 12, 10.
  2. 1 Ian. 3, 4.
  3. 1 Ian. 2, 9.
  4. Łuk. 24, 45.
  5. 3 Ian. w. 4
  6. Ian. 2, 7. 8.
  7. Ian. 13, 34. r. 15, 12. 1 Ian. 3, 11.
  8. Ian. 14, 21.
  9. 1 Ian. 4, 1.
  10. Rzym. 16, 17. 1 Kor. 5, 11. Tyt. 3, 10.
  11. 1 Tym. 5, 22.
  12. 1 Ian. 1, 4.