Indeks:Aleksander Brückner - Średniowieczna proza polska.djvu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
PL Aleksander Brückner-Polska proza średniowieczna 005.jpeg
Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Średniowieczna proza polska

Autor

Aleksander Brückner

Ilustracje

autor okładki anonimowy

Wydawnictwo

Krakowska Spółka Wydawnicza

Rok wydania

1923

Źródło

Skany na Commons

Strony

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

Postęp

Nie wszystkie strony zostały przepisane

Status dod.

Brak informacji o dodatkowych elementach

Uwagi

infoocr Dla tego tekstu sporządzono oddzielny OCR. Znajduje się on na stronie dyskusji.

Spis treści:
SPIS TREŚCI

str.
WSTĘP (ROZWÓJ DAWNEJ PROZY) 3

KAZANIA
I. KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE 11
1. Kazanie na dzień św. Katarzyny 12
2. Kazanie na Boże Narodzenie 14
3. Z kazania na Trzech Króli 16
4. Z kazania na Gromniczną 17
5. Z kazania na św. Michała i Aniołów 18
II. KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE 20
1. Na Boże Narodzenie 22
2. Na św. Jana Chrzciciela 29
3. Na św. Bartłomieja 31
4. Na św. Jana Ewangelistę 34
III. KAZANIE PRASKIE 42

MODLITWY I FORMUŁY
Modlitwy i formuły 59
Spowiedź powszechna 59
Pacierz 60
Pozdrowienie anielskie 61
Credo 61
Salve Regina 61
Symbol św. Atanazego 62
Reguła Tercjarzy franciszkańskich 64

PISMO ŚWIĘTE
I. PSAŁTERZ 69
Prolog (z Psałterza florjańskiego) 71
Psalm 1 (z Psałterza florjańskiego i puławskiego) 72
Psalm 2 72
Psalm 108 74
Psalmy 118, 20, 6, 31, 3 (w późniejszej redakcji) 77
II. BIBLJA KRÓLOWEJ ZOFJI 83
Genezis I 84
Exodus XII 86
Tobiasz XI 88
Machabeuszów I, 1 89
Jezajasz 48 92
Jeremiasz 13 94
Jeremiasz 29 96
Naum I 98

ROMANS DUCHOWNY
ŻYWOT NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 103
Z księgi pierwszej (O życiu Marji przy świątyni) 110
Z księgi drugiej. (Prolog. Zwiastowanie. O młodości Zbawicielowej) 116
Rozmowa Matki z Synem 126
Listy z królem edeseńskim Abgarem 131
Z Ewangelji: Przypowieści i inne 136
Męka Pańska: W ogrojcu 161
Przed Kaifaszem i Piłatem 186
Przed Herodem i Piłatem 207

PISEMNICTWO ŚWIECKIE
I. Listy miłosne 219
II. Roty sądowe 223
III. Przekłady Statutów 227
DODATEK
Ortyle magdeburskie 242

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: