Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Tobiaszowe/Rozdział I

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Tobiaszowe

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV

ROZDZIAŁ I.

Tobiasz w więzieniu będąc, zakonu Bożego nie odstąpił, z dźiećiństwa ieszcze miłosiernym był ubogie zakładaiąc, umarłe chowaiąc. Maiętnośći zbawion, skromnie ćiérpiąc, zaś od Pana Boga iéy dostał hoynie.

TObiasz z Pokolenia y z miasta Nephthali, (które iest na wyższych mieyscach Galileiéy nad Naasson, za drogą która wiedzie ku zachodowi, po lewéy maiąc miasto Sephet.)

Gdy był poiman za dni Salmanazara Króla Assyriyskiego, iednak w poimaniu będąc drogi prawdy nie odstąpił, 4. Król. 17. 3. y 18. 9.

Tak iż wszytkiego co mógł mieć, na każdy dzień braćiéy wespół poimanéy którzy byli z iego rodu, udźielał.

A choćia był młodszy ze wszytkich w pokoleniu Nephthali, wszakże nic dźiećinnego w sprawie nie czynił.

Na ostatek gdy wszyscy chodźili do ćielców złotych, które był sprawił Jeroboam Król Izraelski: ten sam chronił się towarzystwa wszytkich: 3. Król. 12. 28.

Ale chodźił do Jeruzalem do kośćioła Pańskiego, y tam się kłaniał Panu Bogu Izraelowemu, wszytkie piérworoctwa swe, y dźieśięćiny swe wiernie ofiaruiąc,

Tak iż trzećiego roku nowo nawróconym y przychodnióm wszytkę dźieśięćinę dawał.

Te rzeczy y inne tym podobne według zakonu Bożego, dźiećięćiem będąc zachowywał.

A gdy się stał mężem, poiął żonę Annę z pokolenia swego, y zrodźił z niéy syna, daiąc mu imię swe

10 Którego nauczył z dźiećiństwa bać się Pana Boga, y wstrzymać się od wszelkiego grzéchu.

11 A tak gdy przez poimanie, przyszedł z żoną swą y z synem do miasta Niniwen ze wszytkim pokoleniem swoim,

12 (Gdy wszyscy pożywali z pokarmów pogańskich) on strzégł dusze swéy, y nigdy się ich pokarmami nie splugawił.

13 A iż pomniał na Pana ze wszytkiego serca swego, dał mu Bóg łaskę przed oczyma Salmanazara Króla,

14 Y dał mu wolność iść gdźiebykolwiek chćiał maiąc wolność czynić cobykolwiek chciał.

15 Chodźił tedy do wszytkich którzy w poimaniu byli, y dawał im napominania zbawienne.

16 A gdy przyszedł do Rages miasta Medczyków, a z tych rzeczy którémi był uczczony od Króla, miał dźieśięć talentów śrébra.

17 Y gdy w wielkim zgromadzeniu narodu swego widźiał Gabela potrzebnego, który był z pokolenia iego, dał mu na cyrograph śrébra pomienioną wagę.

18 A po niemałym czaśie, po śmierći Króla Salmanazara, gdy królował syn iego Sennacherib miasto niego, y syny Izraelskie miał w nienawiśći w oczach swych.

19 Tobiasz na każdy dźień obchodźił wszytek naród swóy, y ćieszył ie, y udźielał każdemu, ile mógł z maiętnośći swoiéy:

20 Łaknące żywił, y nagim odzienie dawał, a umarłym y zabitym pogrzéb z pilnością sprawował.

21 Nakoniec gdy się Król Sennacherib wrócił, ućiekszy z Żydowskiéy źiemie przed porażką, który był około niego uczynił Bóg dla bluźniérstwa iego, a rozgniewany zabiiał wielu z synów. Izraelskich, Tobiasz pogrzebał ćiała ich. 4. Król. 19. 35. Eccl. 48. 24. 2. Mach. 8. 19.

22 Ale gdy oznaymiono Królowi, kazał go zabić, y zabrał wszytkę maiętność iego.

23 A Tobiasz z synem swoim y z żoną ućiekłszy krył się nagi, bo go wiele ich miłowało.

24 Lecz po cztérdzieści y piąci dni zabili Króla synowie iego: 4. Król. 19. 37. 2. Par. 32. 21. Isai. 37. 38.

25 Y wrócił się Tobiasz do domu swego, y wrócono mu wszytkę maiętność iego.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.