Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2.djvu/253

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  670
  Rozd. I.KSIĘGI TOBIASZOWE.Rozd. I.

  spół poimanéy którzy byli z iego rodu, udźielał.

  4.A choćia był młodszy ze wszytkich w pokoleniu Nephthali, wszakże nic dźiećinnego w sprawie nie czynił.

  5.Na ostatek gdy wszyscy chodźili do ćielców złotych, które był sprawił Jeroboam Król Izraelski: ten sam chronił się towarzystwa wszytkich: 3. Król. 12. 28.

  6.Ale chodźił do Jeruzalem do kośćioła Pańskiego, y tam się kłaniał Panu Bogu Izraelowemu, wszytkie piérworoctwa swe, y dźieśięćiny swe wiernie ofiaruiąc,

  7.Tak iż trzećiego roku nowo nawróconym y przychodnióm wszytkę dźieśięćinę dawał.

  8.Te rzeczy y inne tym podobne według zakonu Bożego, dźiećięćiem będąc zachowywał.

  9.A gdy się stał mężem, poiął żonę Annę z pokolenia swego, y zrodźił z niéy syna, daiąc mu imię swe

  10.Którego nauczył z dźiećiństwa bać się Pana Boga, y wstrzymać się od wszelkiego grzéchu.

  11.A tak gdy przez poimanie, przyszedł z żoną swą y z synem do miasta Niniwen ze wszytkim pokoleniem swoim,

  12.(Gdy wszyscy pożywali z pokarmów pogańskich) on strzégł dusze swéy, y nigdy się ich pokarmami nie splugawił.

  13.A iż pomniał na Pana ze wszytkiego serca swego, dał mu Bóg łaskę przed oczyma Salmanazara Króla,

  14.Y dał mu wolność iść gdźiebykolwiek chćiał maiąc wolność czynić cobykolwiek chciał.

  15.Chodźił tedy do wszytkich którzy w poimaniu byli, y dawał im napominania zbawienne.

  16.A gdy przyszedł do Rages miasta Medczyków, a z tych rzeczy którémi był uczczony od Króla, miał dźieśięć talentów śrébra.

  17.Y gdy w wielkim zgromadzeniu narodu swego widźiał Gabela potrzebnego, który był z pokolenia iego, dał mu na cyrograph śrébra pomienioną wagę.

  18.A po niemałym czaśie, po śmierći Króla Salmanazara, gdy królował syn iego Sennacherib miasto niego, y syny Izraelskie miał w nienawiśći w oczach swych.

  19.Tobiasz na każdy dźień obchodźił wszytek naród swóy, y ćieszył ie, y udźielał każdemu, ile mógł z maiętnośći swoiéy:

  20.Łaknące żywił, y nagim odzienie dawał, a umarłym y zabitym pogrzéb z pilnością sprawował.

  21.Nakoniec gdy się Król Sennacherib wrócił, ućiekszy z Żydowskiéy źiemie przed porażką, który był około niego uczynił Bóg dla bluźniérstwa iego, a rozgniewany zabiiał wielu z synów. Izraelskich, Tobiasz pogrzebał ćiała ich. 4. Król. 19. 35. Eccl. 48. 24. 2. Mach. 8. 19.

  22.Ale gdy oznaymiono Królowi, kazał go zabić, y zabrał wszytkę maiętność iego.

  23.A Tobiasz z synem swoim y z żoną ućiekłszy krył się nagi, bo go wiele ich miłowało.

  24.Lecz po cztérdzieści y piąci dni zabili Króla synowie iego: 4. Król. 19. 37. 2. Par. 32. 21. Isai. 37. 38.

  25.Y wrócił się Tobiasz do domu swego, y wrócono mu wszytkę maiętność iego.  ROZ-