Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2.djvu/252

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  669
  Rozd. I.KSIĘGI TOBIASZOWE.Rozd. I.

  ćiem Sanaballat Horończyk, któregom wygnał od śiebie.

  29.Pomni Panie Boże móy, przećiw tym, którzy plugawią kapłaństwo, y prawo kapłańskie y Lewitckie.

  30.A tak oczyśćiłem ie od wszytkich obcych, y postanowiłem porządki kapłanów y Lewitów, każdego w służbie swéy.

  31.Y na dawanie drew czasów ustawionych, y na pierwoćiny: pomni na mię Boże móy, ku dobremu Amen.
  KSIĘGI
  TOBIASZOWE.


  KSiąg Tobiaszowych, Judith, Mądrośći, Syrach y dwoyga Machabeyskich, teraz żydowskim ięzykiem nie nayduiemy, przeto ie Żydzi poślednieyszy y Heretycy z nimi w reiestrze kśiąg świętych nie Uczą, y niektórzy z Doktorów (póki dekretem kościoła Ś. nie były wyświadczone) za podeyźrzane abo wątpliwe mieli. Ale iuż teraz wątpić się nie godzi, że są téyże wagi iako y inne księgi zakonu starego. Ponieważ y na Koncilium Karthagińskim trzecim, y na Trydeńtskim, y od Innocenćiusza pierwszeyo, y od Gelaziusza téż pierwszego, y od Augustyna Ś. od Isidora, od Kassiodora, y od Rabana, w iednym poczcie z innemi kśięgami świętemi są policzone. A osobliwie Tobiaszowe księgi, od Kalixta piérwszego Papieża, od Cypriana ś., od Ambrożego ś., od Baziliusza ś., y od Augustyna ś. maią zacne świadectwa: w których kśięgach żywot y obyczaie Tobiaszowe mamy opisane, abyśmy z nich obyczaie swoie naprawiać mogli, a gdy na nas co przeciwnego prziydźie, od boiaźni Boga nieodstępowali, ale się od niego wspomożenia spodziewali. Żył Tobiasz za czasu Salmanazara y Sennacheriba Królów Assyriyskich, za panowania Ezechiasza Króla Judzkiego, którego czasu dziesięcioro pokolenie Izraelskie w niewolą z Samariiéy na Medskie góry zaprowadzono, sto y trzydzieści lat przed zburzeniem miasta Jeruzalem, y przed zawiedźieniem ostatka Żydów do Babilonu.
  ROZDZIAŁ I.

  Tobiasz w więzieniu będąc, zakonu Bożego nie odstąpił, z dźiećiństwa ieszcze miłosiernym był ubogie zakładaiąc, umarłe chowaiąc. Maiętnośći zbawion, skromnie ćiérpiąc, zaś od Pana Boga iéy dostał hoynie.

  1.TObiasz z Pokolenia y z miasta Nephthali, (które iest na wyższych mieyscach Galileiéy nad Naasson, za drogą która wiedzie ku zachodowi, po lewéy maiąc miasto Sephet.)

  2.Gdy był poiman za dni Salmanazara Króla Assyriyskiego, iednak w poimaniu będąc drogi prawdy nie odstąpił, 4. Król. 17. 3. y 18. 9.

  3.Tak iż wszytkiego co mógł mieć, na każdy dzień braćiéy we-

  spół