Volumina Legum. Tom VII/Ułożenie pactorum conventorum

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ułożenie pactorum conventorum.

Pacta conventa między obranym przyszłym da Bog Krolem Imcią a Rzecząpospolitą, lubo przeszłą Konfederacyą r. 1733 do Seymu Elekcyinego były odłożone, My iednak maiąc tę przezorną baczność, iż wiele na ich rozważnym ułożeniu Rzpltey uszczęśliwienie zależy, tudzież aby to wielkiey wagi dzieło nie skwapliwie, lecz z pożytkiem dobra pospolitego zproiektowane być wcześnie mogło, y nie zatrudniało napotym Seymu Elekcyi; przeto wyznaczenie na ten koniec Deputacyi od Stanow Rzeczyposp. oboyga narodow, pod prezydencyą I. O. Xiążęcia Imci Prymasa, y przy Ministrach Status potrzebne być sądziemy, y do ułożenia proiektu, ktory na Elekcyi ma być proponowany, y w ktorym ten punkt między inszemi, ażeby Krol Imć przyszły w Polskim stroiu chodził, do wpisania zalecamy; z Senatu: Wielebnych IchMciow XX. Ignacego Massalskiego Wileńskiego, Hieronima Szeptyckiego Płockiego, Iozefa Załuskiego Kiiowskiego Biskupow; Wielmożnych Michała Massalskiego Kasztelana Wileńskiego Hetmana W. X. Lit. Kazimierza Dąbskiego Sieradzkiego, Andrzeia Zamoyskiego Inowrocławskiego, Ignacego Cetnera Bełskiego, Stanisława Bernarda Gozdzkiego Podlaskiego, Konstantego Ludwika Plattera Mścisławskiego Woiewodow; Iozefa Miełżyńskiego Poznańskiego, Rocha Zbiiewskiego Kaliskiego, Andrzeia Moszczeńskiego Inowrocławskiego, Urodz. Iozefa Iaklińskiego Oświecimskiego Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego. Z Małey Polski UU. Franciszka Rzewuskiego Pisarza Polnego, Stanisława Lubomirskiego Strażnika Koronnych, Tadeusza Dziedoszyckiego Podkomorzego Halickiego, Iana Kaietana Ilińskiego Starostę Żytomirskiego, Alexandra Morskiego Chorążego Przesmyskiego, Michała Bukowskiego Stolnika Sanockiego, Tomasza Dłuskiego Łowczego Lubelskiego, Mikołaia Piaskowskiego Woyskiego Włodzimirskiego, Ignacego Potockiego Gliniańskiego, Iozefa Komorowskiego Ochozkiego, Ignacego Czosnkowskiego Salnickiego, Franciszka Głogowskiego Krzywieckiego Starostow. Z Wielkiey Polski: Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koronnego, Antoniego Glinkę Podkomorzego Łomżeńskiego, Iana Rostkowskiego Starostę Wiskiego, Teodora Szydłowskiego Chorążego y Sędziego Grodzkiego Warszawskiego, Iozefa Łuszczewskiego Sędziego Ziemskiego Sochaczewskiego, Antoniego Niszczyckiego Cześnika Zawskrzyńskiego, Antoniego Kossowskiego Generała woyska Koronnego, Antoniego Małachowskiego Ostrołęckiego, Franciszka Podoskiego Rypińskiego Starostow, Władysława Gurowskiego Kasztelanica Poznańskiego, Kazimierza Raczyńskiego, Iana Alexandra Kraszewskiego. Z W. X. Lit. Ant. Przezdzieckiego Referendarza, Antoniego Zabiełłę Łowczego, Iozefa Sosnowskiego, Antoniego Tyzenhauza Pisarzow Wiel. W. X. Lit. Iana Horaina Podkomorzego Wileńskiego, Stefana Olędzkiego Wołkowyskiego, Rafała Oskierkę Mozyrskiego Marszałkow, Ignacego Scypiona Starostę Lidzkiego, Tadeusza Wawrzeckiego Bracławickiego, Ioachima Chreptowicza Nowogrodzkiego Stolnikow, Iana Chodkiewicza Wielońskiego, Iozefa Niesiołowskiego Cyryńskiego Starostow, naznaczamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).