Strona:Volumina legum T. 7.djvu/009

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


kiego Starostę Żytomirskiego, Alexandra Morskiego Chorążego Przesmyskiego, Michała Bukowskiego Stolnika Sanockiego, Tomasza Dłuskiego Łowczego Lubelskiego, Mikołaia Piaskowskiego Woyskiego Włodzimirskiego, Ignacego Potockiego Gliniańskiego, Iozefa Komorowskiego Ochozkiego, Ignacego Czosnkowskiego Salnickiego, Franciszka Głogowskiego Krzywieckiego Starostow. Z Wielkiey Polski: Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koronnego, Antoniego Glinkę Podkomorzego Łomżeńskiego, Iana Rostkowskiego Starostę Wiskiego, Teodora Szydłowskiego Chorążego y Sędziego Grodzkiego Warszawskiego, Iozefa Łuszczewskiego Sędziego Ziemskiego Sochaczewskiego, Antoniego Niszczyckiego Cześnika Zawskrzyńskiego, Antoniego Kossowskiego Generała woyska Koronnego, Antoniego Małachowskiego Ostrołęckiego, Franciszka Podoskiego Rypińskiego Starostow, Władysława Gurowskiego Kasztelanica Poznańskiego, Kazimierza Raczyńskiego, Iana Alexandra Kraszewskiego. Z W. X. Lit. Ant. Przezdzieckiego Referendarza, Antoniego Zabiełłę Łowczego, Iozefa Sosnowskiego, Antoniego Tyzenhauza Pisarzow Wiel. W. X. Lit. Iana Horaina Podkomorzego Wileńskiego, Stefana Olędzkiego Wołkowyskiego, Rafała Oskierkę Mozyrskiego Marszałkow, Ignacego Scypiona Starostę Lidzkiego, Tadeusza Wawrzeckiego Bracławickiego, Ioachima Chreptowicza Nowogrodzkiego Stolnikow, Iana Chodkiewicza Wielońskiego, Iozefa Niesiołowskiego Cyryńskiego Starostow, naznaczamy.

Czas Seymu Elekcyi.

Przeglądaiąc wszystkie potrzeby, a potym y wygodę publiczną dla tak walnego Ziazdu electoris populi z całego Krolestwa y W. X. Lit. tudzież z Prowincyi do Korony y Litwy przyłączonych, na to dzieło nayokazalsze kraiu Polskiego, (obranie sobie przyszłego Krola y Pana) aby się wyznaczeniem sposobnego czasu wszystkim dogodzić mogło, za powszechnym Panow Rad y Posłow Ziemskich, w ten Seym Konwokacyiny zgromadzonych zezwoleniem, y iednostaynym ustanowieniem, termin przyszłego Seymu walnego Elekcyinego na dzień dwudziesty siodmy miesiąca Sierpnia w roku teraźnieyszym 1764 wyznaczamy. Na ktory wszystkie Stany Rzpltey (to iest samę szlachtę ad vota et suffragia wybrania Krola należącą) tudzież tych wszystkich, ktorzy do niey mocą dawnych praw swoich są active przyłączeni, wzywamy; wyiąwszy ab activitate eligendi Regis prawem przekonanych; non praejudicando juribus Terrarum Prussiae; Ducatum Zatoriensis et Oświecimensis, atque Masoviae, tum Palatinatus Podlachiae, Terrarum Haliciensis et Łucoviensis, necnon aliorum Palatinatuum in limitibus Regni sitorum. A ta Elekcya trwać ma iako naykrocey, y ieżeli się prędzey nie skończy, tedy żadną miarą nie ma się przeciągnąć nad czas Seymom ordynaryinym naznaczony, to iest sześciu tygodni. Że zaś na przeszłych immediate Seymikach niektore Woiewodztwa dla oddalenia okazyi tumultow, ktore częściey z większey liczby zgromadzonych ludzi wynikać zwykły, stawienie się na Elekcyą pod pewną liczbą osob, czyli inszym porządkiem sobie uchwaliły; przeto takowe lauda dobry porządek w sobie zawieraiące, dla przykładu inszym Woiewodztwom approbuiemy, nie zagradzaiąc iednak zupełney woli, ieżeliby się ktorym na tęż Elekcyą lub viritim, lub przez Posłow stanąć podobało.

Ciągnienie na Elekcyą, y pod czas niey publicznego bespieczeństwa zachowanie.

Ponieważ dawnieysze Konfederacye Generalne; mianowicie roku 1733 iak Woiewodztwa, Ziemie, y Powiaty swoie ciągnienie y przechod na Elekcyą bez krzywdy dobr wszelakich, szlacheckich, duchownych, y Krolewskich maią odprawić, a druga 1647 pod tytułem: Porządek na Seymie Walnym Elekcyi, między Warszawą a Wolą, bespieczeństwo dla wszystkich publiczne w czasie Elekcyinym dostatecznie opisały; zaczym też same y przez teraźnieyszą Konfederacyą ponawiamy, aby w własney obmowie, co do istoty swych artykułow, zupełnie zachowane były, pod temiż samemi warunkami y rygorem, iakie w nich są wyrażone, stanowiemy.

Mieysce Elekcyi.

Nietylko Konfederacyą ostatnią 1733 ale y konstytucyą Seymu roku 1736 ostrzeżone mieysce zwyczayne między Wolą a Warszawą Elekcyi Krolow Polskich, y teraźnieyszą Konfederacyą podobnie tamże ostrzegamy, y aby wszelkie rady do tego ściągaiące się na tym, a nie na inszym mieyscu odprawione były, ustanawiamy.

Obieranie Marszałka Stanu Rycerskiego.

Aby zaś na przyszłey da Bog Elekcyi Krola IMci, obieranie Marszałka Stanowi Rycerskiemu należące nie trudniło, y przez wycienczenie czasu do innych materyi w ciągu Seymu Elekcyinego przeszkodą nie było, ale iako nayprędzey zaraz po zagaieniu, w nic innego nie wchodząc, nastąpić mogło, Woiewodztwa, Ziemie y Powiaty stanąwszy na Elekcyą, do tego obierania Marszałka Stanu Rycerskiego triplicato numero z pomiędzy siebie, ile na Seym podług prawa obierać zwykli, Posłow wyznaczą, y do okopow na mieysce obierania Marszałka wyszlą, salva alternata laski Marszałkowskiey Prowincyi W. X. Lit. Co się do Woiewodztw Ziem Pruskich tak ściąga, ażeby niżey opisanemu postanowieniu o liczbie ich Posłow w tey okazyi zadosyć uczynili.

Most, szopa, y okop.

Most przez Wisłę, szopa, y okop, aby na przyszłą Elekcyę kosztem Rzeczypospolitey wcześnie sporządzone były, IchMciow PP. Podskarbich oboyga narodow, mocą praw dawnych,