Volumina Legum. Tom VII/Iakiego Krola obierać

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Iakiego Krola obierać.

Gdy ten iest osobliwy narodu naszego zaszczyt, że sami sobie Krola obieramy, nie tego, ktoregoby samo urodzenia przez sukcessyą iuż do tronu wyznaczyło, lecz tego iedynie, ktorego sami sądziemy za naygodnieyszego, y naysposobnieyszego do uszczęśliwienia oyczyzny; więc mocą teraźnieyszey ustawy oświadczamy, iż na przyszłey da Bog Elekcyi, takiego nam trzeba obrać Krola, ktoryby z oyca y matki szlachectwem Polskim zaszczycony, w wierze Swiętey Katolickiey zrodzony, pod prawem rowności żyiący, znaiomość praw oyczystych z wychowania powziąwszy, umiał tychże utrzymanie y poprawę wraz z nami popierać skutecznie, maiąc do tego przymiotow y wieku sposobność.
A ieżeliby się kto taki w Koronie, lub W. X. Lit. znaleść mogł, ktoryby zagranicznego do Korony pretendenta promowował, y na utrzymanie onegoż pieniądze brał, było mu to iawnie dowiedziono, tedy takowy nietylko za nieprzyiaciela oyczyzny exnunc declaratur, ale też takowego substancya confiscationi podpadać ma, salvis creditorum summis et uxoreis juribus.
Iako zaś do Iaśnie Oświeconego Xcia Imci Prymasa iedynie należy nominować obranego Krola, tak zachowuiąc w całości prerogatywy Prymacyalney godności, konstytucyą roku 1736 względem nominacyi y koronacyi Krolow stwierdzone, nikomu na uymę ich nic czynić nie dopuściemy. A gdyby ktorykolwiek z Ich Mciow XX. Arcy-Biskupa, lub Biskupów, involando in jus Primatiale ważył się, oprocz Xiążęcia Imci Prymasa, nominować albo koronować przyszłego Krola, lub uniwersały na iakikolwiek ziazd publiczny wydawać, czyli iakimkolwiek sposobem wdawać się w rzeczy dostoyności y powadze Prymacyalney szczegulnie należące, albo dystynkcyi iakiey, naprzykład baldachimu, Prymasom tylko własnego, sobie przywłaszczać, na takiego rygor wszystkich praw, y Konfederacyi dawnieyszych ponawiamy y ściągamy, mianowicie konfiskacyą dobr dziedzicznych, y sekwestracyą prowentow dobr duchownych przez zwierzchność przyzwoitą, a in casu strzeż Boże! infirmitatis Xcia Imci Prymasa, na ten czas mieysce Iego pierwszy Biskup z Prowincyi Wielko-Polskiey przytomny zastępować ma, nie inaczey iednak, tylko za wyraźnym tegoż Xcia Imci Prymasa oświadczeniem. Nie wprzod iednak Xiążę Iegomość Prymas do prawnego ogłoszenia obranego Krola przystąpi, aż się po trzykroć spyta: ieżeli iest wszystkich na to zgodne zezwolenie. Obrany zaś Krol wszystkie prawa, przywileye i wolności nasze, ktore nam są od Nayiaśnieyszych Krolow Panow naszych pozwolone, oraz pacta conventa, ktore mu podane y wzaiemnie umowione będą, poprzysięże, nie odmieniaiąc nic przysięgi Nayiaśnieyszych Krolow Polskich Henryka, Stefana, Zygmunta III, Władysława IV, Iana Kazimierza, Michała, Iana III, Augusta II, y Augusta III, świeżo zeszłego, Koronie Polskiey y W. X. Lit. oraz przyłączonym y inkorporowanym Prowincyom uczynioney, y to wszystko konstytucyami Seymowemi utwierdzić przyrzecze.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).