Volumina Legum. Tom VII/Czas Seymu Elekcyi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Czas Seymu Elekcyi.

Przeglądaiąc wszystkie potrzeby, a potym y wygodę publiczną dla tak walnego Ziazdu electoris populi z całego Krolestwa y W. X. Lit. tudzież z Prowincyi do Korony y Litwy przyłączonych, na to dzieło nayokazalsze kraiu Polskiego, (obranie sobie przyszłego Krola y Pana) aby się wyznaczeniem sposobnego czasu wszystkim dogodzić mogło, za powszechnym Panow Rad y Posłow Ziemskich, w ten Seym Konwokacyiny zgromadzonych zezwoleniem, y iednostaynym ustanowieniem, termin przyszłego Seymu walnego Elekcyinego na dzień dwudziesty siodmy miesiąca Sierpnia w roku teraźnieyszym 1764 wyznaczamy. Na ktory wszystkie Stany Rzpltey (to iest samę szlachtę ad vota et suffragia wybrania Krola należącą) tudzież tych wszystkich, ktorzy do niey mocą dawnych praw swoich są active przyłączeni, wzywamy; wyiąwszy ab activitate eligendi Regis prawem przekonanych; non praejudicando juribus Terrarum Prussiae; Ducatum Zatoriensis et Oświecimensis, atque Masoviae, tum Palatinatus Podlachiae, Terrarum Haliciensis et Łucoviensis, necnon aliorum Palatinatuum in limitibus Regni sitorum. A ta Elekcya trwać ma iako naykrocey, y ieżeli się prędzey nie skończy, tedy żadną miarą nie ma się przeciągnąć nad czas Seymom ordynaryinym naznaczony, to iest sześciu tygodni. Że zaś na przeszłych immediate Seymikach niektore Woiewodztwa dla oddalenia okazyi tumultow, ktore częściey z większey liczby zgromadzonych ludzi wynikać zwykły, stawienie się na Elekcyą pod pewną liczbą osob, czyli inszym porządkiem sobie uchwaliły; przeto takowe lauda dobry porządek w sobie zawieraiące, dla przykładu inszym Woiewodztwom approbuiemy, nie zagradzaiąc iednak zupełney woli, ieżeliby się ktorym na tęż Elekcyą lub viritim, lub przez Posłow stanąć podobało.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).