Volumina Legum. Tom VII/Podpisy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

X. Władysław Łubienski Arcybiskup Gnieźnieński Primas Korony Polskiey y W. X. Lit. salvis juribus et immunitatibus S. Romanae Ecclesiae. m. pp. Antonius Ostrowski Episcopus Vladislaviensis et Pomeraniae, juribus ac immunitatibus S. Romanae Ecclesiae per omnia salvis. Theodorus Pr. Czartoryski Episcopus Posnaniensis et Varsaviensis. Ignatius Massalski Episcopus Vilnensis salvis juribus S. Romanae Ecclesiae salvoque instituto Reipublicae. Ignacy z Kozielska Ogiński Marszałek Wielki W. X. Lit. salvis juribus Reipublicae, salvis prerogativis Ministeriorum et libera Electione. Michał Xiążę Czartoryski K. W. W. X. Litew. Teodor Wessel Podskarbi W. Kor. Ierzy Hrabia Fleming Podskarbi W. W. X. Litewskiego. Hieronymus Szeptycki Episcopus Plocensis, salvis juribus S. Romanae Ecclesiae ac immunitatibus. m. pp. Andreas Baier Episcopus Culmensis, salvis juribus et immunitatibus S. Romanae Ecclesiae S. Romanae Ecclesiae, salvis quoque juribus et praerogativis Terrarum Prussiae. Josephus Andreas C. Załuski Episcopus Kijoviensis et Cerniechoviensis, propter bonum pacis subscribo, salvis juribus S. Romanae Ecclesiae et ritus Graeco-uniti. Salvis immunitatis cleri expunctis punctis contra eum, salvis juribus Regni, M. Ducatus et Provinciarum annexarum, salvo libero veto at non libero rumpo, salva praerogativa Min. Poloniae quoad locum inaugurationis Regiae. m. pp Gabryel Wodziński Biskup Smoleński oświadczaiąc się, iż do approbacyi Konfederacyi Litewskiey y artykułow do niey się ściągaiących naymnieyszym zezwoleniem nie chcę concurrere na życie lub rozlanie krwi ludzkiey, a dla nieokryśloney mocy teyże Konfederacyi Litewskiey in materiis Status podpisuię się, salvo jure in integro Rempublicam concernente. Ian Wielopolski Woiewoda Sandomirski. m. pp. Michał Kniaź Massalski Kasztelan Wileński Hetman Wielki W. X. Lit. salvis juribus Reipublicae et Ministeriorum Belli. Ignatius Twardowski Palatinatus Calissiensis, juribus S. Romanae Ecclesiae ac legibus Reipublicae de libera Electione, voce vetandi, jure Maiestatico, libertate sese referendi ad suos Palatinatus, Officiis Palatinorum et Castellanorum totius Status saecularis, tum alternata Palatinatus Posnaniensis cum Cracoviensi, jurisdictione Capitaneali Palatinatus Posnaniensis et Calissiensis, juribusque Terrarum Prussiae per omnia salvis. Kazimierz na Lubrańcu Dąbski Woiewoda Sieradzki salvis juribus Reipublicae tum et Ministeriorum pacis et belli, antiqua forma Consiliorum et judiciorum, salvis juribus Terrarum Prussiae. Tadeusz Ogiński Kasztelan Trocki Starosta Retowski. m. pp. Andrzey Zamoyski Woiewoda Inowrocławski. August Alexander Xiążę Czartoryski Woiewoda Generał Ziem Ruskich, woysk Koronnych Generalny Regimentarz. Piotr Sapieha Woiewoda Generał Ziem Smoleńskich. Alexander Sapieha Woiewoda Połocki Hetman Pol. W. X. Lit. salvis juribus Reipublicae et Ministeriorum Belli. Ignacy Cetner Woiewoda Bełzki. m. pp. Iozef Antoni Iunosza Podoski Woiewoda Płocki. m. pp. Iozef Dowoyna Sołłohub Woiewoda Witebski. m. pp. Stanisław Bernard Gozdzki Woiewoda Generał Ziem Podlaskich: salvis juribus S. Romanae Ecclesiae et Reipublicae, salvis legibus omnibus de libera electione latis, salva veteri libertate, aequalitate, liberaque voce, salvo in omni jure Majestatico, et salva in omni constitutione 1736 anni, salva libertate se referendi ad suos Palatinatus, nec non salvo jure Palatinorum, Castellanorum, totiusque Status saecularis, salvis juribus Prussiae, et salvis juribus Palatinantus Podlachiae, et salvo jure Academiarum Cracoviensis, Vilnensis et Zamoyscensis. Konstanty Ludwik Plater Woiewo Mścisławski. m. pp. Paweł Hrabia na Ostromęcku Mostowski Woiewoda Pomorski Starosta Skarszewski, salvis juribus Terrarum Prussiae et immunitate civitatum majorum, ac salvo per Comitia instructorio thelonei nonstituendo, tum salva post expletum biennium ad consilia innovatione aliorum Commissariorum, et tollendi contributionis capitalis in utrisque Provinsiis. Iosephus Mielżyński Castellanus Posnaniensis cum Cracoviensi, quam et praecustoditione, ut tollendo solutionem contributionis capitalis ex utraque Provincia provenientis ex bonis lustrationi subjectis augendus, et a judaeis, et ex teloneo adpraesens sancito percipiendus in solam solutionem stipendiorum, non vero in alias necessitates convertatur. Rochus Rola Zbiiewski Castellanus Calissiensis, salva eadem ut supra alternata Palatinatus Posnaniensis cum Cracoviensi, tum tollenda contributione capitali Palatinatum Majoris Poloniae. Joannes z Mącznik Mączyński Castellanus Siradiensis salvo libero voto et antiqua forma Judiciorum Tribunalitiorum ac praerogativa Judicii Terrestris Siradiensis. m. pp. Andrzey Moszczeński Kasztelan Inowrocławski. Tadeusz z Burzyna Burzyński Kasztelan Smoleński. Stanisław Sługocki Kasztelan Lubelski. Iozef Siemianowski Kasztelan Rawski. Josephus Hylzel Castellanus Ducatus Livoniae, salvis salvandis. Roch Michał Iabłonowski Kasztelan Wiślicki. m. pp. Alexander z Chyczowa Romer Kasztelan Zawichostki. m. pp. Antoni z Morska Morski Kasztelan Ziemi Przemyskiey. m. pp. Fr. Xawery Korwin Kochanowski Kasztelan Czechowski. m. pp. Edward Garczynski Kasztelan Rospirski, salva antiqua forma Judiciorum Tribun. atque Judicii Terrestris Sirad. m. pp. Josephus Sarius Jakliński Castellanus Ośviecimiensis. m. pp. Antoni Ian z Rotworowa Rostworowski Kasztelan Z. Zakroczymskiey. m. pp. Adam na Klewaniu y Zukowiu Xżę Czartoryski, Generał Ziem Podolskich Marszałek Konfederacyi Seymu Konwokacyinego. Hieronim Wielopolski Kon. Kor. S. Z. Poseł Woiewodztwa Krakowskiego, salvis constitutionibus de coronatione Regum, m. pp. Stanisław Nałęcz Małachowski Sand. Starosta, Poseł Wdztwa Krak. salva in toto const. 1669 et solenni protestatione przeciw punktowi Koronacyi, iako też zachowuiąc wolny głos w swym szacunku y używaniu na obradach publicznych. Stanisław Kostka Dembiński Podcz. Krak. Poseł Wdztwa Krakowskiego, salvis constitutionibus względem Koronacyi w Krakowie, et usibus Palatinatus Cracoviensis względem liberi veto na obradach publicznych. Iozef Wielopolski Starosta Landskoroński, Poseł Woiewodztwa Krakowskiego, salvis constitutionibus de coronatione Regum. m. pp. Franciszek Wierusz Walknowski, Judex terrestris Mareschalcus Judiciorum Capturalium Palatinatus Calissiensis ac ex Palatinatu Posnaniensi Nuntius, ad salvas circa subscriptionem Illustris Magnifici Castellani Posnaniensis expressas sese referendo. m. pp. Antoni Krzęski Podstoli Poznański Poseł Woiewodztwa Poznańskiego salva cadem ut supra immediate. m. pp. Maciey z Glisna Gliszczyński, Ziemski y Kapturowy Wodztwa Kaliskiego Pisarz, Poseł Woiewodztwa Poznańskiego, referendo se ad salvam circa subscriptionem J. M. Castellani Posnaniensis expressam, salva quoque libera electione et jure vetandi. m. pp. Władysław Gurowski Kaszt. Poznański, Poseł Wdztwa Poznań. cum salvis per Illustrem Castel. Posnan. annotatis. Kazimierz z Małoszyna Raczyński, Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Wielkopolskich y Poseł Woiewodztwa Poznańskiego, referendo se ad salvam per Illrem Magnificum Castellanum Posnaniensem inscriptam. m. pp. Ian z Lipego Lipski, Poseł Woiewodztwa Poznańskiego, referendo se ad salvam per Illustrem Magnificum Castellanum Posnaniensem inscriptam. Ian Antoni Horain Podkomorzy y Poseł Woiewodztwa Wileńskiego, Starosta Iałowski. m. pp. Krzysztof Giedroyc Stolnik y Poseł Woiewodztwa Wileń. salvis juribus et libertatus Reipublicae, salva antiqua forma regiminis et libera voce vetandi. Ignacy de Campo Scypion Star. Sądowy y Poseł Powiatu Lidzkiego, salvis ex integro antiquis juribus et legibus Reipublicae, oraz biorąc ad referendum do braci opisanie wolnego głosu na Seymach y Seymikach. Dominik Alexandrowicz Pisarz Ziemski y Poseł Powiatu Lidzkiego, opisanie wolnego głosu y punkt Seymikowania biorąc ad referendum do braci. Michał Morykoni Ssta Pomuski, Surrogator Grodzki y Poseł Powiatu Wiłkomirskiego. m. pp. Alexander z Krzetuszewa Wawrzecki Sędzia woysk W. X. Lit. Marszałek Konfederacyi, Stolnik y Poseł Powiatu Bracławskiego, salva per omnia illacsa aequalitate et libertate ubi competierit de jure vetandi et legibus Ministeriorum, ac ut exorbitantiis ante liberam Electionem satis fiat. Ignacy z Łopacina Łopaciński Pisarz Skar. W. X. Lit. Poseł Powiatu Bracław. salvis libertatibus Rzeczypospolitey et juribus Ministeriorum Belli, biorąc ad referendum do braci to wszystko co się tycze wolnego głosu. Stanisław Lubomirski Strażnik Wielki Koronny, Poseł Woiewodztwa Sandomirskiego. Iozef Wład. Grzymała z Siedlca Siedlecki, Poseł Woiewodztwa Sandomirskiego. m. pp. Andrzey na Smogorzowie Dunin Wąsowicz, Poseł Woiewod. Sandomirskiego. m. pp. Antoni z Tyminicy Tymiński, Podczaszy, Podstarości Grodz. Stężycki y Poseł Woiewodztwa Sandomirskiego. m. pp. Mikołay Nałęcz Małachowski Opoczyński Starosta, Poseł Wdztwa Sandomirskiego, salva libera voce vetandi et juribus Coronationis Regis sancitis. Andrzey z Dobiecina Dobiecki Cześnik Powiatu Chęcińskiego, Poseł z tegoż Powiatu Woiewodztwa Sandomirskiego, salvis juribus, privilegiis, decretis Assessorialibus Universitat. Leopoliens. in integro manentibus. m. pp. Woyciech z Herbna Rydzyński Stolnik Poznański, Pułkownik Hussarski N. Krol. Poseł Woiewodztwa Kaliskiego, referendo se ad salvam subscriptam J. M. Castellani Posnaniensis. Antoni Poniński Starosta Kopanicki Poseł Woiewodztwa Kaliskiego. Josephus Suchorzewski Nuntius Calissiensis, referendo se ad salvam J. M. Castellani Posnan. Florianus Mielzyński Capitaneides Keinensin Nuntius Calissiensis, cum referendia ad salvas Illustris Magnifici Castellani Posnaniensis. Antonius Bogucki Nuntius Calissiensis, referendo se in toto ad salvas sub inscriptione Illustris Magnifici Castellani Posnaniensis exaratas. Andrzey Ukolski, Ciwon, Podkomorzy y Poseł Woiewodztwa Trockiego, salvis juribus Reipublicae, voce vetandi et ordine Seymovania per constitutionem anni 1690 praescripto. Antoni Tyzenhaus Pisarz W. W. X. Lit. Marszałek y Poseł Powiatu Grodzieńskiego. Ioachim Chreptowicz Stolnik Nowogrod. Poseł z Powiatu Grodzieńskiego, salvis praerogativis Ministeriorum Belli. Antoni Zabiełło, Łowczy W. W. X. Lit. Marszałek Powiatu Kowieńskiego y Poseł tegoż Powiatu. Iozef Prozor Starosta Sądowy y Poseł Powiatu Kowieńskiego. m. pp. Ierzy z Hanusa Leparski Podstoli y Poseł Powiatu Upitskiego. Stanisław z Głogowy Kossowski, Starosta Sieradzki y Poseł tegoż Woiewodztwa, salvis juribus o Trybunale y o Pisarzu Ziemskim Sieradzkim. Hyacynt Nałęcz Małachowski Starosta Piotrkowski, marszałek Generalney Konfederacyi y Poseł Wdztwa Sieradzkiego, intuitu formy seymikowania, biorąc się ad referendum do braci. m. pp. Alexander Mączyński Chorąży y Poseł Wdztwa Sieradzkiego, salvis juribus o Trybunale i Pisarzu Ziemskim Sieradzkim. m. pp. Joannes de Kobierzycko Kobierzycki: Subdapifer et Nuntius Platin. Sierad. salvis juribus Sanctae Romanae Ecclesiae Catholicae, tum articulis contra dissidents in religione, salvaque voce vetandi, ac libere sentiendi, salvis quoque juribus Reipublicae ac legibus antiquis de forma, modo, et loco Judiciorum Tribunalitiorum, tum praerogativa Judicii Terrestris Siradiensis ac Lublinensis, sancitis, cum referendia do braci, tum praecustoditione ut proventus publici ex tbeloneo generali, quarta, et a judaeis praesenti Confoederatione adinventi, ac per Consilium Oeconomicum adinveniendi, ad thesaurumque Regni importandi, in solam extinctionem contributionis capitalis a Provincia Majoris Poloniae amplius insupportabilis convenantur, legibusque antiquis ac dispositione panis bene merentium in toto serventur, salvisque juribus Academiae Leopoliensis Societatis Jesu, ac decretis Assessorialibus ex integro maneutibus. Woyciech Męciński Starosta y Poseł Wieluński, salva illaesa libertate et immunitate liberi veto in Comitiis Generalibus Regni, tum salvis juribus Palatinatus Cracoviensis in omni. Ignacy Drogosław z Skorzewa Skorzewski Podstoli Powiatu Ostrzeszowskiego, Poseł Ziemi Wieluńskiey y Powiatu Ostrzeszowskiego, salva ad referendum nobilitati pluralitate votorum, electione Comitiorum Terrestrium, et conservatione sine praejudicio konstytucyi millesimi sexcentesimi septimi, volumine 4 fol. 939 titulo: Uwolnienie dworow szlacheckich w mieście Wieluniu jure Terrestri nadanych. Roch z Głogowy Kossowski Podskarbi Nadworny Koron. Poseł Wdztwa Łęczyckiego. m. pp. Karol Saryusz Gomoliński Podkomorzy y Poseł Wdztwa Łęczyckiego, salvo libero veto, et libertate z ostrzeżeniem, aby pogłowne z dobr ziemskich z pierwszey importancyi kwarty, pogłownego żydowskiego, cła, na Kommissyi zniesione było: in casum non suppressionis, przez woysko sub non exactione, a przez Woiewodztwa, Ziemie obciążone, non exsoluione praecavetur. m. pp. Szymon na Dzierzbicach Dzierzbicki Chorąży y Poseł Wdztwa Łęczyckiego. m. pp. Ian Chodkiewicz Starosta Wielelski Poseł z Xięstwa Żmudzkiego. m. pp. Michał Iozef Gorski Civon y Poseł Xięstwa Żmudzkiego, Wiekszn. Uzwiętski Starosta, salva libera voce vetandi, podpisuię się. Antoni zGłogowy Kossowski G. W. L. Poseł Woiewodztwa Brzeskiego y Marszałek Konfederacyi Woiewodztw Kuiawskich, cum protestatione contra omnes salvas integritati, securitati, et utilitatibus ac sancitis tey Konfederacyi repugnantes. Dyzmas na Trzebiezny Trzebicki, Stolnik Woiewodztwa Inowrocławskiego, Poseł Woiewodztwa Brzeskiego Kuiawskiego, cum protestatione przeciw wszelkim ostrzeżeniom prawu sprawiedliwości, spokoyności, pożytkom Rzeczypospolitey y ustawom teraźnieyszey Konfederacyi przeciwnym. Ian Kaietan Iliński Starosta Zytomirski Poseł Wdztwa Kiiowskiego salva constitutione o extradycyą poddanych z Wdztwa Kiiowskiego, a z Powiatu Owruckiego do Powiatu Mozyrskiego. Ian Hrabia z Gory Skarbek Starosta Tuszyn. Poseł Woiewodztwa Inowrocławskiego salva electione Nuntorium ad normam nunc constitutae electionis deputatorum, salvaque adicenienda dispositione panis bene merentium, ne insupportabilis inter pares praepotentia praesumatur, et libertas supprimatur. Ian Alexand. z Dolnego Kraszewa Kraszewski, Chorąży Pancerny, Poseł Woiewodztwa Inowrocław. m. pp. Iozef Leon z Rutkowic Rutkowski Sędzia Ziemski y Poseł Dobrzyński P. Hus. W. Kor. m. pp. Fabian Rościszewski Podstoli y Poseł Ziemi Dobrzyńskiey. Salwę czynię w trzech projektach: w pierwszym, że ratyfikacyi nie masz od Dworu petersburskiego względem przyznania tytułu: całey Rusi; w drugim na cło generalne, żeby nie płacili wszyscy bracia szlachta od zboż y innych rzeczy na własnych swoich guntach maiących, ponieważ dosyć uciążeni iesteśmy pogłownym; w trzecim, na pluralitatem iakom nigdy nie pozwalał na wszelkich subselliach wotować, tylko brałem się ad referendum do braci, tak y teraz nie pozwalam. Alexander Borzęcki Poseł Wdztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey salva praerogativa Minoris Poloniae, intuitu Coronationis Regum. m. pp. Alexander z Morska Morski Chorąży y Poseł Ziemi Przemyskiey, Porucznik W. K. Rzeczypospolitey. Salva in toto juris vetandi et coacquatione prerogatyw Hetmanow Koronnych y Litew. Ian z Drohoiowa Drohoiowski Chorąży Zydaczewski Poseł Wdztwa Ruskiego Ziemi Przemyskiey, salva contra nonnullas salvas, ktorzy inaczey decydowali w obecności Stanow Rzeczypospolitey, a niewiem iaką myślą podpisali się: Iozef z Malic Malicki Chorąży y Poseł Ziemi Sanockiey, salvis juribus Ecclesiae ritus Graeci Latino Uniti. m. pp. Michał z Bukowa Bukowski. Stolnik y Poseł Ziemi Sanockiey, salvis juribus Ecclesiae ritus Graeci Latino uniti. m. pp. Franciszek Rzewuski Pisarz Polny Koronny Poseł Ziemi Halickiey, salva constitutione anni 1669 titulo: ratio wolnego głosu, coaequatione praerogativarum buław Koronnych y Litewskich, et juribus Ecclesiae ritus Graeco-uniti. Ian z Goleiowa Goleiowski Podstoli Trębowelski, Regent Ziemski Lwowski, Poseł Ziemi Halickiey, salva veteri libertate, dominiisque et titulo Russiae Prussiae Regis Poloniarum in toto manent; praecustoditaque salva W. I. P. Dziedoszyckiego, Podkomorzego Halickiego, interposta, podpisuię się. m. pp. Ignacy Potocki Starosta Gliniański Generał Lieutnant, Poseł Ziemi Halickiey, Kommisarz obrany od Stanow ad Consilium Bellicum cum eadem salva, iak kollega I. P. Podkomorzy Halicki. Iozef Komorowski Starosta Ochozki, Poseł Ziemi Chełmskiey, salva coaequatione Rządu woyska Litewskiego z Koronnym. Stanisław na Korcu Xiążę Czartoryski Łowczy W. Kor. Poseł Woiewodztwa Wołyńskiego, Starosta Łucki. Materyą seymikowania pluralitate votorum, iakom brał in facie Statuum Reipublicae, tak y teraz biorę ad referendum do braci, ktorym salvam per omnia libertatem Seymikowania, iak sami zechcą, y ustanowią, sobie ostrzegam, salvisque juribus et libertatibus Reipublicae. m. pp. Mikołay Iunosza Piaskowski Woyski Włodzimirski, Poseł Woiewodztwa Wołyńskiego, biorąc sposob kończenia wszystkich Seymikow do braci podpisuię się. m. pp. Ian Stecki Starosta Stawiski, Poseł Woiewodztwa Wołyńskiego, tęż referencyą do Woiewodztwa ostrzegaiąc podpisuię się. m. pp. Mikołay ze Zmigroda Stadnicki Chorąży y Poseł Podolski. m. pp. Kaietan Hryniewicki, Podczaszy Latyczewski, Podstarosta Grodzki Kamieniecki, Poseł Woiewodztwa Podolskiego. m. pp. Sebastyan z Gawron Gawroński, Podstoli Powiatu Podstarosta Grodzki Latyczewski, Poseł Woiewodztwa Podolskiego. Karol Eydziatowicz, Sędzia Ziemski Woiewodztwa Smoleńskiego, y Poseł, salvis juribus, diplomatibus in rem exulum Woiewodztwa Smoleńskiego servientibus. Antoni Felicyan Tołoczko, Poseł Woiewodztwa Smoleńskiego Pisarz Grodzki Powiatu Wołkowyskiego, Chorąży Petyhorski buławy Polney W. X. Lit. Ian Karol Kieyzgałło Hrabia na Baksztach Zawisza Pnk. Petyhorski, y Poseł Powiatu Starodubowskiego. Salva juribus, diplomatibus in rem exulum Powiatu Starodubowskiego servientibus. Antoni Białłoiezierski Łappa, Horodniczy, Poseł Powiatu Strodubowskiego, podpisuię się, salvis juribus et libertatibus Reipublicae. I. Zamoyski Starosta y Poseł Lubelski. Hyacinthus Iezierski Thesaurarius Łucoviensis, Nuntius Palatin. Lublinensis. Salva Reipublicae circa antiquas leges libertate. salva libera voce in omnibus Comitiis vetandi ad referendum in omnibus punctis Palatinatui, me subscribo. Iozef Stellicki Poseł Woiewodztwa Połoc. Starosta Chlew. salvis juribus, libertatibus et praerogativis Reipublicae. Iozef Chrapowiecki Podkomorzy Nad. I. K. Mci Gen. M. W. W. X. Lit. Poseł Wdztwa Połockiego. Salvis omnibus libertatibus et legibus Reipublicae et annexarum Prov. necnon libera vetandi voce salvisque juribus et diplomatibus in rem exulum Woiewodztwa Smoleńskiego, et juribus Academiae Leopoliensis, ac decretis Assessorialibus ex integro. Kazimierz Ciołek Poniatowski Podkomorzy Koronny, Poseł Bełzki. Franciszek z Głogowa Głogowski Starosta Krzywieński Poseł Bełzki, salvis privilegiis et immunitatibus Provinciae Prussiae praerogativis, juribusque tam Regni Poloniae quam Magni Ducatus Lithuaniae libera voce vetandi reservatis, et praecustoditis. Iozef Xiążę Radziwiłł Ordynat Klecki, Poseł Wdztwa Nowogrodzkiego. m. pp. Iozef Korzbok Niesiołowski Starosta Cyryński Gen. M. woysk W. X. Lit. Poseł y Pułkow. Woiewodztwa Nowogrodzkiego. m. pp. Ludwik Antoni z Bronna Broński Koniuszy y Poseł Powiatu Słonimskiego. m. pp. Stefan Olendski Marszałek y Poseł Powiatu Wołkowyskiego. m. pp. Ian Bychowiec, Poseł Sędzia Grodzki Powiatu Wołkowyskiego, salva libera voce vigore konstytucyi anni 1718. Stephanus Dembowski, Capitaneus, Nuntius et Mareschalcus Confoederati Palatinatus Plocensis, salva protestatione contra omnes salvas legi repugnantes m. pp. Franciszek Ignacy Rościszewski Sędzia Ziemski y Poseł Wdztwa Płockiego, salva cum solenni protestatione contra omnes salvas legi modernae per pluralitatem constitutae, et eidem contrarias, m. pp. Leonard Pociey O. W. W. X. Lit. Poseł Wodztwa Witebskiego. Piotr Bohomolec Stolnik y Poseł Wdztwa Witebskiego, salvis juribus, libertatibus, et praerogativis Reipublicae, juxta immediate usitatam formam regiminis, et praecipue libera in omni vetandi voce, cum protestatione contra contraria. Ian Hlebicki Iozefowicz Starosta Sądowy y Poseł Powiatu Orszańskiego, salvis ex integro antiquis juribus, et legibus Reipublicae, oraz biorąc ad referendum do braci opisanie wolnego głosu na Seymach y Seymikach. Ian Zambrzycki Stolnik y Poseł Powiatu Orszańskiego. Michael Karczewski Succamerarius et Nuntius Terrae Cernensis, salva integritate jurium Regni et libertatis Reipublicae, juribusque Supremi Mareschalci Regni, salva exvinculatione ab onere capitalis bonorum terrestrium, in cujus exvinculationis finem concessa est alia contributio. m. pp. Iosephus Alexander in Mrokow Mrokowski Ensifer Terrae Varsaviensis Vice-Capitaneus Castr. Cęrnensis, cum cadem salva superius apposita. m. pp. Stanisław Ciołek Poniatowski Stolnik W. X. Lit. Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Warszawskiey. Teodor na Szydłowie Szydłowski Chorąży y Poseł Ziemi Warszawskiey, salvis juribus S. Romanae Ecclesiae, et Reipublicae, libertatibusque ejusdem, ac Ducatus Masoviae, ac exvinculatione a contributione et onere capitalis, in cujns[1] locum aliae concessae contributiones. m. pp. Iozef z Wilczewa Wilczewski Podkomorzy y Poseł Ziemi Wiskiey. Cum solenni manifestatione przeciwko wszystkim salwom, ktoreby teraźnieyszego Seymu Convocationis sancita in dubium vocare chciały. m. pp. Ian Michał Rostkowski, Wiski, Wąsowski Starosta, Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Wiskiey. m. pp. Maciey Szymanowski Starosta y Poseł Ziemi Wyszogrodzkiey Xstwa Mazowieckiego. m. pp. Klemens Nakwaski Pisarz Ziemski y Grodzki Ziemi Wyszogrodzkiey, salvis juribus Ducatus Masoviae. m. pp. Iozef Młocki Starosta y Poseł Ziemi Zakroczymskiey. salva libera voce vetandi, juribusque Ducatus Masoviae m. pp. Iozef na Bystrech Bystry Starosta Hutowski, Poseł Ziemi Zakroczymskiey, salva ut immediate expressa. Franciszek na Podosiu Podoski Starosta Rypiński, Poseł Xięstwa Mazowieckiego Ziemi Ciechanowskiey salvis exceptis Ducatus Masoviae. Ian Chryzostom Kraiewski Instygator Koronny, Poseł Xięstwa Mazowieckiego Ziemi Ciechanowskiey salvis juribus et exceptis Ducatus Masoviae. m. pp. Antoni Glinka Podkomorzy y Poseł Ziemi Łomżyńskiey Xięstwa Mazowieckiego, salvo jure vetandi. m. pp. Antoni Nałęcz Małachowski Ostrołęcki Starosta Poseł Xięstwa Mazowieckiego, y Marszałek Sądow Kapturowych Ziemi Łomżyńskiey. Delegatus ad pacta conventa, latusque Primatiale, salva wolnego głosu tak na Seymach, y Seymikach w czym iako in facie Stanow Rzeczypospolitey brałem się ad referendum do braci, tak również y teraz biorę. m. pp. Woyciech Kazimierz Chądzyński Woyski Rożański, Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Rożańskiey. Wiktoryn Tadeusz na Karniewie Kostka Karniewski, Pisarz Rożański, Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Rożańskiey. m. pp. Baltazar Kolumna z Obor Oborski Chorąży y Poseł Ziemi Liwskiey, salvis juribus et exceptis Ducatus Masoviae, m. pp. Karol Wodziński Podkomorzyc Liwski y Poseł teyże Ziemi Wdztwa Mazowieckiego, m. pp. Tomasz z Tęczyna Ossoliński, Starosta Nurski, Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Nurskiey, salvis juribus liberae vocis vetandi, m. pp. Alexander z Tęczyna Ossoliński Starosta Drohicki, Poseł Wdztwa Podlaskiego z Ziemi Drohickiey, salvis juribus Sacrae Romanae Ecclesiae utriusque ritus. Salva libera voce vetandi, salva manutentione rowney zawsze z Senatem influencyi Stanu rycerskiego ad omnia consilia, reservata praecustoditione przeciw wszelkim dyspozycyom skarbu Koronnego per Senatus Consilia, tudzież aby wszelkie proveniencye z uchwalonych na Seymie teraźnieyszym podatkow wyniknąć maiące, nie inaczey tylko na zniesienie pogłownego obrocone były, salva także adjuncta de non admissione indygenatow, nobilitacyi, y dyssydentow ad quaevis Officia, salvis juribus Wdztwa Podlaskiego et praerogativis Generału Ziemi Drohickiey, necnon salva referentia do Wodztwa moiego względem pospolitego ruszenia. Salvis per omnia juribus S. Romanae Ecclesiae et Graeco-unitae, tum immunitatibus Palatinatus sui, atque laudis in tuitionem jurium cardinalium, liberaeque vocis vetandi illaese manent. sancitis, inhaerendo praecustoditioni publicae, cum solenni protestatione contra dissidentes, munera quaevis dignitatum ac officiorum obeunda praesument: de non admissione indigenatus manifestando, necnon salvis summis in solam sublationem gravis oneris subsidii charitativi vulgo pogłownego per praesent: Confoederationem ex proventibus Reipublicae adinventis, tum quoque non derogando quidquam authoritati et paritati in omnibus Consiliis Status equestri Ordinis cum Senatorio, a względem pospolitego ruszenia referendo me do braci, podpisuię się. Franciszek Marcelli na Kossowie Ciołek Kossowski, Woyski Ziemi Mielnickiey, Poseł Ziemi Drohickiey Wdztwa Podlaskiego, m. pp. Alexander Hrabia Butler Starosta y Poseł Ziemi Mielnickiey Wdztwa Podlaskiego, salvis juribus cardinalibus in pleno robore libertatis servandis, necnon sublationis oneris subsidii charitativi. Leo de Kuczyno Kuczyński Dapifer Terrae Mielnicensis ex Palat. Podlachiae et eadem Terra Mielnicensi Nuntius, salvis juribus Sacrae Romanae Ecclesiae utriusque ritus, cum protestatione tam contra dissidentes acatholicos, quam etiam contra omnes in genere vendicantes praerogativam indigenatus ac nobilitatis, salvisque per omnia praerogativis Ordinis equestri in Consiliis Status; liberaque circa legem voce vetandi, salvis modernis adinventis ad aerarium publicum influendis, ni sublationem oneris subsidii charitativi, to iest pogłownego szlacheckiego, lege praesenti constitutis proventibus, tum juribus, ac privilegiis Palatinatus Podlachiae illacsis manentibus. Ad extremum intuitu expeditionis bellicae referentiam ad concives mihi praecavendo subscribo. m. pp. Iozef Antoni na Łuszczewie Łuszczewski Sędzia Ziemski Sochaczewski, Poseł Wdztwa Rawskiego z Ziemi Sochaczewskiey, ostrzegaiąc aby podatek pogłownego, ponieważ inne postanowione nastąpiły podatki, zniesione zostało; podpisuię się. m. pp. Roch Lasocki, Skarbnik Ziemi Rawskiey, Poseł Woiewodztwa Rawskiego z Ziemi Sochaczewskiey. m. pp. Antoni na Brzezinach Lasocki Starosta Gostyński, Poseł Wodztwa Rawskiego z Ziemi Gostyńskiey. m. pp. Iozef Sosnowski, Pisarz W. W. X. Lit. Starosta Sądowy, Marszałek Konfederacyi, y Poseł Wodztwa Brześciań. protestuiąc się przeciwko wszelkim salwom nienależytym, y niemogącym cożkolwiek uiąć lub przydać ustawom Rzeczypospolitej, ktore y chcącego y niechcącego być posłusznym prawu obywatela rownie obligują y koniecznie. m. pp. Zenon Kazimierz Wysłouch, Miecznik Poseł Woiewodztwa Brześciańskiego. Ian Orzeszko Strażnik y Poseł Powiatu Pińsk. m. pp. Mikołay Tadeusz z Łopacina Łopaciński Starosta Sądowy y Poseł Woiewodztwa Mścisław. salvis ex integro legibus Reipublicae per tres Ordines sancitis, necnon juribus Ministeriorum Pacis et belli, biorąc oraz ad referendum do braci circumscriptionem liberi veto. m. pp. Ian Suchodolski Horodniczy y Poseł Wodztwa Mścisławsk. salvis antiquis juribus et libertatibus względem wolnego głosu szlacheckiego na Seymach, y Seymikach, biorąc o wszystko ad referendum do braci. Alexander na Starey Czertwertni Swatopołk Xiążę Czetwertyński Podsędek Ziemski, Marszałek Konfederacyi, Poseł Woiewodztwa Bracławskiego. Bogdan Ostrowski Chorąży, Poseł y Marszałek Sądow Kapturowych Wdztwa Bracławskiego. Leonard Marcin z Swieykow Swieykowski Stolnik Powiatu y Podstarosta Grodz. Winnicki, Poseł Wdztwa Bracławskiego. m. pp. Ignacy Kolumna Czosnowski Starosta Salnicki, Generał Maior, Poseł Woiewodztwa Bracławskiego, m. pp. Stanisław Fortunat Nowowieyski Starosta Chruścieniecki, Poseł Wdztwa Bracławskiego. Tomasz Dorożyński Podstoli Powiatu Zwinogrodzkiego Poseł Wodztwa Bracławskiego. Antoni Przezdziecki Referendarz W. X. Lit. Poseł Woiewodztwa Mińskiego. Antoni na Łohoysku Tyszkiewicz G. M. W. W. Lit. Poseł Wodztwa Mińskiego. m. pp. Rafał Aloizy Oskierka, Marszałek Powiatowy y Konfederacki, oraz Poseł z Powiatu Mozyrskiego, salva per omnia integritate sancitorum praesentis Conventus. Gedeon Ieleński Pisarz Dekretowy W. X. Lit. Poseł Powiatu Mozyrskiego, salvis per omnia juribus, libertatibus, immunitatibus Reipublicae et annexarum Prowinciarum, integritate limitum Korony Polskiey y W. X. Lit. oraz plenariis titulis Nayiaśnieyszych Regnantow Polskich, salvis praerogativis Ministeriorum, biorąc ad referendum do braci względem cyrkumskripcyi liberi veto. Kazimierz na Chalczu Chalecki Starosta Rzeczański, Poseł Powiatu Rzeczyckiego, salvis juribus Reipublicae. Tomasz Pruszanowski Łowczy y Poseł Powiatu Rzeczyckiego. Tomasz z Długiego Dłuski Łowczy Wodztwa y Sędzia Grodu Lubelskiego, Poseł Xięstwa Inflantskiego z Korony. m. pp. Mikołay Taczanowski Łowczy Sieradz. Poseł Xięstwa Inflantskiego z Korony m. pp. Ian Szadurski Stolnik Podstarości Grodzki, Sekretarz y Poseł Xięstwa Inflantskiego, podpisuię się ex classe Inflant. in vim ratihabitionis per omnes Ordines, et salvis juribus Xięstwa Inflantskiego. m. pp. Ian Kazimierz Zyberg Starosta Rakanciski y Ławaryski, Poseł ex ordine Xięstwa Inflantskiego, salvis juribus Majestaticis, libertate Reipublicae, et authoritate Ministeriorum pacis et belli. m. pp. Franciszek Soldadini Radzca y Poseł miasta Krakowa, salvis juribus, privilegiis et praerogativis tam Magistratus, quam civitatis. m. pp. Iozef Kaietan Wałkanowski, Sekretarz Syndyk y Poseł miasta stołecznego Krakowa, salvis juribus, privilegiis, decretis praerogativis eidem urbi et Magistratui Cracoviensi servientibus. Onufry Minkiewicz Sekretarz I. K. Mci Woyt y Poseł miasta stołeczenego W. X. Lit. Wilna, salvis juribus, privilegiis eidem civitati servientibus. m. pp. Bazyli Komoniec Ilaszewicz Radzca y Poseł stołecznego Rusi miasta Lwowa, salvis juribus tegoż miasta, et aliis desideriis ad praesens non resolutis. m. pp. Michał Wierzbic I. K. Mci Konsyliarz, Radzca y Poseł miasta Lwowa, salvis juribus privilegiis ejusdem civitatis tot constitutonibus Regni, tum decretis Assessorialibus approbatis. m. pp. Iacek Ogrodzki Starosta Lubczański Sekretarz Konfederacyi Seymu Konwokacyinego. m. pp.


Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – cujus.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).