Strona:Volumina legum T. 7.djvu/091

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


convertatur. Rochus Rola Zbiiewski Castellanus Calissiensis, salva eadem ut supra alternata Palatinatus Posnaniensis cum Cracoviensi, tum tollenda contributione capitali Palatinatum Majoris Poloniae. Joannes z Mącznik Mączyński Castellanus Siradiensis salvo libero voto et antiqua forma Judiciorum Tribunalitiorum ac praerogativa Judicii Terrestris Siradiensis. m. pp. Andrzey Moszczeński Kasztelan Inowrocławski. Tadeusz z Burzyna Burzyński Kasztelan Smoleński. Stanisław Sługocki Kasztelan Lubelski. Iozef Siemianowski Kasztelan Rawski. Josephus Hylzel Castellanus Ducatus Livoniae, salvis salvandis. Roch Michał Iabłonowski Kasztelan Wiślicki. m. pp. Alexander z Chyczowa Romer Kasztelan Zawichostki. m. pp. Antoni z Morska Morski Kasztelan Ziemi Przemyskiey. m. pp. Fr. Xawery Korwin Kochanowski Kasztelan Czechowski. m. pp. Edward Garczynski Kasztelan Rospirski, salva antiqua forma Judiciorum Tribun. atque Judicii Terrestris Sirad. m. pp. Josephus Sarius Jakliński Castellanus Ośviecimiensis. m. pp. Antoni Ian z Rotworowa Rostworowski Kasztelan Z. Zakroczymskiey. m. pp. Adam na Klewaniu y Zukowiu Xżę Czartoryski, Generał Ziem Podolskich Marszałek Konfederacyi Seymu Konwokacyinego. Hieronim Wielopolski Kon. Kor. S. Z. Poseł Woiewodztwa Krakowskiego, salvis constitutionibus de coronatione Regum, m. pp. Stanisław Nałęcz Małachowski Sand. Starosta, Poseł Wdztwa Krak. salva in toto const. 1669 et solenni protestatione przeciw punktowi Koronacyi, iako też zachowuiąc wolny głos w swym szacunku y używaniu na obradach publicznych. Stanisław Kostka Dembiński Podcz. Krak. Poseł Wdztwa Krakowskiego, salvis constitutionibus względem Koronacyi w Krakowie, et usibus Palatinatus Cracoviensis względem liberi veto na obradach publicznych. Iozef Wielopolski Starosta Landskoroński, Poseł Woiewodztwa Krakowskiego, salvis constitutionibus de coronatione Regum. m. pp. Franciszek Wierusz Walknowski, Judex terrestris Mareschalcus Judiciorum Capturalium Palatinatus Calissiensis ac ex Palatinatu Posnaniensi Nuntius, ad salvas circa subscriptionem Illustris Magnifici Castellani Posnaniensis expressas sese referendo. m. pp. Antoni Krzęski Podstoli Poznański Poseł Woiewodztwa Poznańskiego salva cadem ut supra immediate. m. pp. Maciey z Glisna Gliszczyński, Ziemski y Kapturowy Wodztwa Kaliskiego Pisarz, Poseł Woiewodztwa Poznańskiego, referendo se ad salvam circa subscriptionem J. M. Castellani Posnaniensis expressam, salva quoque libera electione et jure vetandi. m. pp. Władysław Gurowski Kaszt. Poznański, Poseł Wdztwa Poznań. cum salvis per Illustrem Castel. Posnan. annotatis. Kazimierz z Małoszyna Raczyński, Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Wielkopolskich y Poseł Woiewodztwa Poznańskiego, referendo se ad salvam per Illrem Magnificum Castellanum Posnaniensem inscriptam. m. pp. Ian z Lipego Lipski, Poseł Woiewodztwa Poznańskiego, referendo se ad salvam per Illustrem Magnificum Castellanum Posnaniensem inscriptam. Ian Antoni Horain Podkomorzy y Poseł Woiewodztwa Wileńskiego, Starosta Iałowski. m. pp. Krzysztof Giedroyc Stolnik y Poseł Woiewodztwa Wileń. salvis juribus et libertatus Reipublicae, salva antiqua forma regiminis et libera voce vetandi. Ignacy de Campo Scypion Star. Sądowy y Poseł Powiatu Lidzkiego, salvis ex integro antiquis juribus et legibus Reipublicae, oraz biorąc ad referendum do braci opisanie wolnego głosu na Seymach y Seymikach. Dominik Alexandrowicz Pisarz Ziemski y Poseł Powiatu Lidzkiego, opisanie wolnego głosu y punkt Seymikowania biorąc ad referendum do braci. Michał Morykoni Ssta Pomuski, Surrogator Grodzki y Poseł Powiatu Wiłkomirskiego. m. pp. Alexander z Krzetuszewa Wawrzecki Sędzia woysk W. X. Lit. Marszałek Konfederacyi, Stolnik y Poseł Powiatu Bracławskiego, salva per omnia illacsa aequalitate et libertate ubi competierit de jure vetandi et legibus Ministeriorum, ac ut exorbitantiis ante liberam Electionem satis fiat. Ignacy z Łopacina Łopaciński Pisarz Skar. W. X. Lit. Poseł Powiatu Bracław. salvis libertatibus Rzeczypospolitey et juribus Ministeriorum Belli, biorąc ad referendum do braci to wszystko co się tycze wolnego głosu. Stanisław Lubomirski Strażnik Wielki Koronny, Poseł Woiewodztwa Sandomirskiego. Iozef Wład. Grzymała z Siedlca Siedlecki, Poseł Woiewodztwa Sandomirskiego. m. pp. Andrzey na Smogorzowie Dunin Wąsowicz, Poseł Woiewod. Sandomirskiego. m. pp. Antoni z Tyminicy Tymiński, Podczaszy, Podstarości Grodz. Stężycki y Poseł Woiewodztwa Sandomirskiego. m. pp. Mikołay Nałęcz Małachowski Opoczyński Starosta, Poseł Wdztwa Sandomirskiego, salva libera voce vetandi et juribus Coronationis Regis sancitis. Andrzey z Dobiecina Dobiecki Cześnik Powiatu Chęcińskiego, Poseł z tegoż Powiatu Woiewodztwa Sandomirskiego, salvis juribus, privilegiis, decretis Assessorialibus Universitat. Leopoliens. in integro manentibus. m. pp. Woyciech z Herbna Rydzyński Stolnik Poznański, Pułkownik Hussarski N. Krol. Poseł Woiewodztwa Kaliskiego, referendo se ad salvam subscriptam J. M. Castellani Posnaniensis. Antoni Poniński Starosta Kopanicki Poseł Woiewodztwa Kaliskiego. Josephus Suchorzewski Nuntius Calissiensis, referendo se ad salvam J. M. Castellani Posnan. Florianus Mielzyński Capitaneides Keinensin Nuntius Calissiensis, cum referendia ad salvas Illustris Magnifici Castellani Posnaniensis. Antonius Bogucki Nuntius Calissiensis, referendo se in toto ad salvas sub inscriptione Illustris Magnifici Castellani Posnaniensis exaratas. Andrzey Ukolski, Ciwon, Podkomorzy y Poseł Woiewodztwa Trockiego, salvis juribus Reipublicae, voce vetandi et ordine Seymovania per constitutionem anni 1690 praescripto. Antoni Tyzenhaus Pisarz W. W. X. Lit. Marszałek y Poseł Powiatu Grodzieńskiego. Ioachim Chreptowicz Stolnik Nowogrod. Poseł z Powiatu Grodzieńskiego, salvis praerogativis Ministeriorum Belli. Antoni Zabiełło, Łowczy W. W. X. Lit. Marszałek Powiatu Kowieńskiego y Poseł tegoż Powiatu. Iozef Prozor Starosta Sądowy y Poseł Powiatu Kowieńskiego. m. pp. Ierzy z Hanusa Leparski Podstoli y Poseł Powiatu Upitskiego. Stanisław z Głogowy Kossowski, Starosta Sieradzki y Poseł tegoż Woiewodztwa, salvis juribus o Trybunale y o Pisarzu Ziemskim Sieradzkim. Hyacynt Nałęcz Małachowski Starosta Piotrkowski, marszałek Generalney Konfederacyi y Poseł Wdztwa Sieradzkiego, intuitu formy seymikowania, biorąc się ad referendum do braci. m. pp. Alexander Mączyński Chorąży y Poseł Wdztwa Sieradzkiego, salvis juribus o Trybunale i Pisarzu Ziemskim Sieradzkim. m. pp. Joannes de Kobierzycko Kobierzycki: Subdapifer et Nuntius Platin. Sierad. salvis juribus Sanctae Romanae Ecclesiae Catholicae, tum articulis contra dissidents in religione, salvaque voce vetandi, ac libere sentiendi, salvis quoque juribus Reipublicae ac legibus antiquis de forma, modo, et loco Judiciorum Tribunalitiorum, tum praerogativa Judicii Terrestris Siradiensis ac Lublinensis, sancitis, cum referendia do braci, tum praecustoditione ut proventus publici ex tbeloneo generali, quarta, et a judaeis praesenti Confoederatione adinventi, ac per Consilium Oeconomicum adinveniendi, ad thesaurumque Regni importandi, in solam extinctionem contributionis capitalis a Provincia Majoris Poloniae amplius insupportabilis convenantur, legibusque antiquis ac dispositione panis bene merentium in toto serventur, salvisque juribus Academiae Leopoliensis Societatis Jesu, ac decretis Assessorialibus ex integro maneutibus. Woyciech Męciński Starosta y Poseł Wieluński, salva illaesa libertate et immunitate liberi veto in Comitiis Generalibus Regni, tum salvis juribus Palatinatus Cracoviensis in omni. Ignacy Drogosław z Skorzewa Skorzewski Podstoli Powiatu Ostrzeszowskiego, Poseł Ziemi Wieluńskiey y Powiatu Ostrzeszowskiego, salva ad referendum nobilitati pluralitate votorum, electione Comitiorum Terrestrium, et conservatione sine praejudicio konstytucyi millesimi sexcentesimi septimi, volumine 4 fol. 939 titulo: Uwolnienie dworow szlacheckich w mieście Wieluniu jure Terrestri nadanych. Roch z Głogowy Kossowski Podskarbi Nadworny Koron. Poseł Wdztwa Łęczyckiego. m. pp. Karol Saryusz