Strona:Volumina legum T. 7.djvu/092

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Gomoliński Podkomorzy y Poseł Wdztwa Łęczyckiego, salvo libero veto, et libertate z ostrzeżeniem, aby pogłowne z dobr ziemskich z pierwszey importancyi kwarty, pogłownego żydowskiego, cła, na Kommissyi zniesione było: in casum non suppressionis, przez woysko sub non exactione, a przez Woiewodztwa, Ziemie obciążone, non exsoluione praecavetur. m. pp. Szymon na Dzierzbicach Dzierzbicki Chorąży y Poseł Wdztwa Łęczyckiego. m. pp. Ian Chodkiewicz Starosta Wielelski Poseł z Xięstwa Żmudzkiego. m. pp. Michał Iozef Gorski Civon y Poseł Xięstwa Żmudzkiego, Wiekszn. Uzwiętski Starosta, salva libera voce vetandi, podpisuię się. Antoni zGłogowy Kossowski G. W. L. Poseł Woiewodztwa Brzeskiego y Marszałek Konfederacyi Woiewodztw Kuiawskich, cum protestatione contra omnes salvas integritati, securitati, et utilitatibus ac sancitis tey Konfederacyi repugnantes. Dyzmas na Trzebiezny Trzebicki, Stolnik Woiewodztwa Inowrocławskiego, Poseł Woiewodztwa Brzeskiego Kuiawskiego, cum protestatione przeciw wszelkim ostrzeżeniom prawu sprawiedliwości, spokoyności, pożytkom Rzeczypospolitey y ustawom teraźnieyszey Konfederacyi przeciwnym. Ian Kaietan Iliński Starosta Zytomirski Poseł Wdztwa Kiiowskiego salva constitutione o extradycyą poddanych z Wdztwa Kiiowskiego, a z Powiatu Owruckiego do Powiatu Mozyrskiego. Ian Hrabia z Gory Skarbek Starosta Tuszyn. Poseł Woiewodztwa Inowrocławskiego salva electione Nuntorium ad normam nunc constitutae electionis deputatorum, salvaque adicenienda dispositione panis bene merentium, ne insupportabilis inter pares praepotentia praesumatur, et libertas supprimatur. Ian Alexand. z Dolnego Kraszewa Kraszewski, Chorąży Pancerny, Poseł Woiewodztwa Inowrocław. m. pp. Iozef Leon z Rutkowic Rutkowski Sędzia Ziemski y Poseł Dobrzyński P. Hus. W. Kor. m. pp. Fabian Rościszewski Podstoli y Poseł Ziemi Dobrzyńskiey. Salwę czynię w trzech projektach: w pierwszym, że ratyfikacyi nie masz od Dworu petersburskiego względem przyznania tytułu: całey Rusi; w drugim na cło generalne, żeby nie płacili wszyscy bracia szlachta od zboż y innych rzeczy na własnych swoich guntach maiących, ponieważ dosyć uciążeni iesteśmy pogłownym; w trzecim, na pluralitatem iakom nigdy nie pozwalał na wszelkich subselliach wotować, tylko brałem się ad referendum do braci, tak y teraz nie pozwalam. Alexander Borzęcki Poseł Wdztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey salva praerogativa Minoris Poloniae, intuitu Coronationis Regum. m. pp. Alexander z Morska Morski Chorąży y Poseł Ziemi Przemyskiey, Porucznik W. K. Rzeczypospolitey. Salva in toto juris vetandi et coacquatione prerogatyw Hetmanow Koronnych y Litew. Ian z Drohoiowa Drohoiowski Chorąży Zydaczewski Poseł Wdztwa Ruskiego Ziemi Przemyskiey, salva contra nonnullas salvas, ktorzy inaczey decydowali w obecności Stanow Rzeczypospolitey, a niewiem iaką myślą podpisali się: Iozef z Malic Malicki Chorąży y Poseł Ziemi Sanockiey, salvis juribus Ecclesiae ritus Graeci Latino Uniti. m. pp. Michał z Bukowa Bukowski. Stolnik y Poseł Ziemi Sanockiey, salvis juribus Ecclesiae ritus Graeci Latino uniti. m. pp. Franciszek Rzewuski Pisarz Polny Koronny Poseł Ziemi Halickiey, salva constitutione anni 1669 titulo: ratio wolnego głosu, coaequatione praerogativarum buław Koronnych y Litewskich, et juribus Ecclesiae ritus Graeco-uniti. Ian z Goleiowa Goleiowski Podstoli Trębowelski, Regent Ziemski Lwowski, Poseł Ziemi Halickiey, salva veteri libertate, dominiisque et titulo Russiae Prussiae Regis Poloniarum in toto manent; praecustoditaque salva W. I. P. Dziedoszyckiego, Podkomorzego Halickiego, interposta, podpisuię się. m. pp. Ignacy Potocki Starosta Gliniański Generał Lieutnant, Poseł Ziemi Halickiey, Kommisarz obrany od Stanow ad Consilium Bellicum cum eadem salva, iak kollega I. P. Podkomorzy Halicki. Iozef Komorowski Starosta Ochozki, Poseł Ziemi Chełmskiey, salva coaequatione Rządu woyska Litewskiego z Koronnym. Stanisław na Korcu Xiążę Czartoryski Łowczy W. Kor. Poseł Woiewodztwa Wołyńskiego, Starosta Łucki. Materyą seymikowania pluralitate votorum, iakom brał in facie Statuum Reipublicae, tak y teraz biorę ad referendum do braci, ktorym salvam per omnia libertatem Seymikowania, iak sami zechcą, y ustanowią, sobie ostrzegam, salvisque juribus et libertatibus Reipublicae. m. pp. Mikołay Iunosza Piaskowski Woyski Włodzimirski, Poseł Woiewodztwa Wołyńskiego, biorąc sposob kończenia wszystkich Seymikow do braci podpisuię się. m. pp. Ian Stecki Starosta Stawiski, Poseł Woiewodztwa Wołyńskiego, tęż referencyą do Woiewodztwa ostrzegaiąc podpisuię się. m. pp. Mikołay ze Zmigroda Stadnicki Chorąży y Poseł Podolski. m. pp. Kaietan Hryniewicki, Podczaszy Latyczewski, Podstarosta Grodzki Kamieniecki, Poseł Woiewodztwa Podolskiego. m. pp. Sebastyan z Gawron Gawroński, Podstoli Powiatu Podstarosta Grodzki Latyczewski, Poseł Woiewodztwa Podolskiego. Karol Eydziatowicz, Sędzia Ziemski Woiewodztwa Smoleńskiego, y Poseł, salvis juribus, diplomatibus in rem exulum Woiewodztwa Smoleńskiego servientibus. Antoni Felicyan Tołoczko, Poseł Woiewodztwa Smoleńskiego Pisarz Grodzki Powiatu Wołkowyskiego, Chorąży Petyhorski buławy Polney W. X. Lit. Ian Karol Kieyzgałło Hrabia na Baksztach Zawisza Pnk. Petyhorski, y Poseł Powiatu Starodubowskiego. Salva juribus, diplomatibus in rem exulum Powiatu Starodubowskiego servientibus. Antoni Białłoiezierski Łappa, Horodniczy, Poseł Powiatu Strodubowskiego, podpisuię się, salvis juribus et libertatibus Reipublicae. I. Zamoyski Starosta y Poseł Lubelski. Hyacinthus Iezierski Thesaurarius Łucoviensis, Nuntius Palatin. Lublinensis. Salva Reipublicae circa antiquas leges libertate. salva libera voce in omnibus Comitiis vetandi ad referendum in omnibus punctis Palatinatui, me subscribo. Iozef Stellicki Poseł Woiewodztwa Połoc. Starosta Chlew. salvis juribus, libertatibus et praerogativis Reipublicae. Iozef Chrapowiecki Podkomorzy Nad. I. K. Mci Gen. M. W. W. X. Lit. Poseł Wdztwa Połockiego. Salvis omnibus libertatibus et legibus Reipublicae et annexarum Prov. necnon libera vetandi voce salvisque juribus et diplomatibus in rem exulum Woiewodztwa Smoleńskiego, et juribus Academiae Leopoliensis, ac decretis Assessorialibus ex integro. Kazimierz Ciołek Poniatowski Podkomorzy Koronny, Poseł Bełzki. Franciszek z Głogowa Głogowski Starosta Krzywieński Poseł Bełzki, salvis privilegiis et immunitatibus Provinciae Prussiae praerogativis, juribusque tam Regni Poloniae quam Magni Ducatus Lithuaniae libera voce vetandi reservatis, et praecustoditis. Iozef Xiążę Radziwiłł Ordynat Klecki, Poseł Wdztwa Nowogrodzkiego. m. pp. Iozef Korzbok Niesiołowski Starosta Cyryński Gen. M. woysk W. X. Lit. Poseł y Pułkow. Woiewodztwa Nowogrodzkiego. m. pp. Ludwik Antoni z Bronna Broński Koniuszy y Poseł Powiatu Słonimskiego. m. pp. Stefan Olendski Marszałek y Poseł Powiatu Wołkowyskiego. m. pp. Ian Bychowiec, Poseł Sędzia Grodzki Powiatu Wołkowyskiego, salva libera voce vigore konstytucyi anni 1718. Stephanus Dembowski, Capitaneus, Nuntius et Mareschalcus Confoederati Palatinatus Plocensis, salva protestatione contra omnes salvas legi repugnantes m. pp. Franciszek Ignacy Rościszewski Sędzia Ziemski y Poseł Wdztwa Płockiego, salva cum solenni protestatione contra omnes salvas legi modernae per pluralitatem constitutae, et eidem contrarias, m. pp. Leonard Pociey O. W. W. X. Lit. Poseł Wodztwa Witebskiego. Piotr Bohomolec Stolnik y Poseł Wdztwa Witebskiego, salvis juribus, libertatibus, et praerogativis Reipublicae, juxta immediate usitatam formam regiminis, et praecipue libera in omni vetandi voce, cum protestatione contra contraria. Ian Hlebicki Iozefowicz Starosta Sądowy y Poseł Powiatu Orszańskiego, salvis ex integro antiquis juribus, et legibus Reipublicae, oraz biorąc ad referendum do braci opisanie wolnego głosu na Seymach y Seymikach. Ian Zambrzycki Stolnik y Poseł Powiatu Orszańskiego. Michael Karczewski Succamerarius et Nuntius Terrae Cernensis, salva integri-