Strona:Volumina legum T. 7.djvu/093

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


tate jurium Regni et libertatis Reipublicae, juribusque Supremi Mareschalci Regni, salva exvinculatione ab onere capitalis bonorum terrestrium, in cujus exvinculationis finem concessa est alia contributio. m. pp. Iosephus Alexander in Mrokow Mrokowski Ensifer Terrae Varsaviensis Vice-Capitaneus Castr. Cęrnensis, cum cadem salva superius apposita. m. pp. Stanisław Ciołek Poniatowski Stolnik W. X. Lit. Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Warszawskiey. Teodor na Szydłowie Szydłowski Chorąży y Poseł Ziemi Warszawskiey, salvis juribus S. Romanae Ecclesiae, et Reipublicae, libertatibusque ejusdem, ac Ducatus Masoviae, ac exvinculatione a contributione et onere capitalis, in cujns[1] locum aliae concessae contributiones. m. pp. Iozef z Wilczewa Wilczewski Podkomorzy y Poseł Ziemi Wiskiey. Cum solenni manifestatione przeciwko wszystkim salwom, ktoreby teraźnieyszego Seymu Convocationis sancita in dubium vocare chciały. m. pp. Ian Michał Rostkowski, Wiski, Wąsowski Starosta, Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Wiskiey. m. pp. Maciey Szymanowski Starosta y Poseł Ziemi Wyszogrodzkiey Xstwa Mazowieckiego. m. pp. Klemens Nakwaski Pisarz Ziemski y Grodzki Ziemi Wyszogrodzkiey, salvis juribus Ducatus Masoviae. m. pp. Iozef Młocki Starosta y Poseł Ziemi Zakroczymskiey. salva libera voce vetandi, juribusque Ducatus Masoviae m. pp. Iozef na Bystrech Bystry Starosta Hutowski, Poseł Ziemi Zakroczymskiey, salva ut immediate expressa. Franciszek na Podosiu Podoski Starosta Rypiński, Poseł Xięstwa Mazowieckiego Ziemi Ciechanowskiey salvis exceptis Ducatus Masoviae. Ian Chryzostom Kraiewski Instygator Koronny, Poseł Xięstwa Mazowieckiego Ziemi Ciechanowskiey salvis juribus et exceptis Ducatus Masoviae. m. pp. Antoni Glinka Podkomorzy y Poseł Ziemi Łomżyńskiey Xięstwa Mazowieckiego, salvo jure vetandi. m. pp. Antoni Nałęcz Małachowski Ostrołęcki Starosta Poseł Xięstwa Mazowieckiego, y Marszałek Sądow Kapturowych Ziemi Łomżyńskiey. Delegatus ad pacta conventa, latusque Primatiale, salva wolnego głosu tak na Seymach, y Seymikach w czym iako in facie Stanow Rzeczypospolitey brałem się ad referendum do braci, tak również y teraz biorę. m. pp. Woyciech Kazimierz Chądzyński Woyski Rożański, Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Rożańskiey. Wiktoryn Tadeusz na Karniewie Kostka Karniewski, Pisarz Rożański, Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Rożańskiey. m. pp. Baltazar Kolumna z Obor Oborski Chorąży y Poseł Ziemi Liwskiey, salvis juribus et exceptis Ducatus Masoviae, m. pp. Karol Wodziński Podkomorzyc Liwski y Poseł teyże Ziemi Wdztwa Mazowieckiego, m. pp. Tomasz z Tęczyna Ossoliński, Starosta Nurski, Poseł Xięstwa Mazowieckiego z Ziemi Nurskiey, salvis juribus liberae vocis vetandi, m. pp. Alexander z Tęczyna Ossoliński Starosta Drohicki, Poseł Wdztwa Podlaskiego z Ziemi Drohickiey, salvis juribus Sacrae Romanae Ecclesiae utriusque ritus. Salva libera voce vetandi, salva manutentione rowney zawsze z Senatem influencyi Stanu rycerskiego ad omnia consilia, reservata praecustoditione przeciw wszelkim dyspozycyom skarbu Koronnego per Senatus Consilia, tudzież aby wszelkie proveniencye z uchwalonych na Seymie teraźnieyszym podatkow wyniknąć maiące, nie inaczey tylko na zniesienie pogłownego obrocone były, salva także adjuncta de non admissione indygenatow, nobilitacyi, y dyssydentow ad quaevis Officia, salvis juribus Wdztwa Podlaskiego et praerogativis Generału Ziemi Drohickiey, necnon salva referentia do Wodztwa moiego względem pospolitego ruszenia. Salvis per omnia juribus S. Romanae Ecclesiae et Graeco-unitae, tum immunitatibus Palatinatus sui, atque laudis in tuitionem jurium cardinalium, liberaeque vocis vetandi illaese manent. sancitis, inhaerendo praecustoditioni publicae, cum solenni protestatione contra dissidentes, munera quaevis dignitatum ac officiorum obeunda praesument: de non admissione indigenatus manifestando, necnon salvis summis in solam sublationem gravis oneris subsidii charitativi vulgo pogłownego per praesent: Confoederationem ex proventibus Reipublicae adinventis, tum quoque non derogando quidquam authoritati et paritati in omnibus Consiliis Status equestri Ordinis cum Senatorio, a względem pospolitego ruszenia referendo me do braci, podpisuię się. Franciszek Marcelli na Kossowie Ciołek Kossowski, Woyski Ziemi Mielnickiey, Poseł Ziemi Drohickiey Wdztwa Podlaskiego, m. pp. Alexander Hrabia Butler Starosta y Poseł Ziemi Mielnickiey Wdztwa Podlaskiego, salvis juribus cardinalibus in pleno robore libertatis servandis, necnon sublationis oneris subsidii charitativi. Leo de Kuczyno Kuczyński Dapifer Terrae Mielnicensis ex Palat. Podlachiae et eadem Terra Mielnicensi Nuntius, salvis juribus Sacrae Romanae Ecclesiae utriusque ritus, cum protestatione tam contra dissidentes acatholicos, quam etiam contra omnes in genere vendicantes praerogativam indigenatus ac nobilitatis, salvisque per omnia praerogativis Ordinis equestri in Consiliis Status; liberaque circa legem voce vetandi, salvis modernis adinventis ad aerarium publicum influendis, ni sublationem oneris subsidii charitativi, to iest pogłownego szlacheckiego, lege praesenti constitutis proventibus, tum juribus, ac privilegiis Palatinatus Podlachiae illacsis manentibus. Ad extremum intuitu expeditionis bellicae referentiam ad concives mihi praecavendo subscribo. m. pp. Iozef Antoni na Łuszczewie Łuszczewski Sędzia Ziemski Sochaczewski, Poseł Wdztwa Rawskiego z Ziemi Sochaczewskiey, ostrzegaiąc aby podatek pogłownego, ponieważ inne postanowione nastąpiły podatki, zniesione zostało; podpisuię się. m. pp. Roch Lasocki, Skarbnik Ziemi Rawskiey, Poseł Woiewodztwa Rawskiego z Ziemi Sochaczewskiey. m. pp. Antoni na Brzezinach Lasocki Starosta Gostyński, Poseł Wodztwa Rawskiego z Ziemi Gostyńskiey. m. pp. Iozef Sosnowski, Pisarz W. W. X. Lit. Starosta Sądowy, Marszałek Konfederacyi, y Poseł Wodztwa Brześciań. protestuiąc się przeciwko wszelkim salwom nienależytym, y niemogącym cożkolwiek uiąć lub przydać ustawom Rzeczypospolitej, ktore y chcącego y niechcącego być posłusznym prawu obywatela rownie obligują y koniecznie. m. pp. Zenon Kazimierz Wysłouch, Miecznik Poseł Woiewodztwa Brześciańskiego. Ian Orzeszko Strażnik y Poseł Powiatu Pińsk. m. pp. Mikołay Tadeusz z Łopacina Łopaciński Starosta Sądowy y Poseł Woiewodztwa Mścisław. salvis ex integro legibus Reipublicae per tres Ordines sancitis, necnon juribus Ministeriorum Pacis et belli, biorąc oraz ad referendum do braci circumscriptionem liberi veto. m. pp. Ian Suchodolski Horodniczy y Poseł Wodztwa Mścisławsk. salvis antiquis juribus et libertatibus względem wolnego głosu szlacheckiego na Seymach, y Seymikach, biorąc o wszystko ad referendum do braci. Alexander na Starey Czertwertni Swatopołk Xiążę Czetwertyński Podsędek Ziemski, Marszałek Konfederacyi, Poseł Woiewodztwa Bracławskiego. Bogdan Ostrowski Chorąży, Poseł y Marszałek Sądow Kapturowych Wdztwa Bracławskiego. Leonard Marcin z Swieykow Swieykowski Stolnik Powiatu y Podstarosta Grodz. Winnicki, Poseł Wdztwa Bracławskiego. m. pp. Ignacy Kolumna Czosnowski Starosta Salnicki, Generał Maior, Poseł Woiewodztwa Bracławskiego, m. pp. Stanisław Fortunat Nowowieyski Starosta Chruścieniecki, Poseł Wdztwa Bracławskiego. Tomasz Dorożyński Podstoli Powiatu Zwinogrodzkiego Poseł Wodztwa Bracławskiego. Antoni Przezdziecki Referendarz W. X. Lit. Poseł Woiewodztwa Mińskiego. Antoni na Łohoysku Tyszkiewicz G. M. W. W. Lit. Poseł Wodztwa Mińskiego. m. pp. Rafał Aloizy Oskierka, Marszałek Powiatowy y Konfederacki, oraz Poseł z Powiatu Mozyrskiego, salva per omnia integritate sancitorum praesentis Conventus. Gedeon Ieleński Pisarz Dekretowy W. X. Lit. Poseł Powiatu Mozyrskiego, salvis per omnia juribus, libertatibus, immunitatibus Reipublicae et annexarum Prowinciarum, integritate limitum Korony Polskiey y W. X. Lit. oraz plenariis titulis Nayiaśnieyszych Regnantow Polskich, salvis praerogativis Ministeriorum, biorąc ad referendum do braci względem cyrkumskripcyi liberi veto. Kazimierz na Chalczu Chalecki Starosta Rzeczański, Poseł Powiatu Rzeczyckiego, salvis juribus Reipublicae. Tomasz Pruszanowski Łowczy y Poseł Powiatu Rzeczyckiego. Tomasz z Długiego Dłuski Łowczy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – cujus.