Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1049

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


23.A my przepowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom w prawdzie zgorszeniem, a Grekom głupstwem,

24.Lecz samym wezwanym i Żydom i Grekom Chrystusa, mocą Bożą i mądrością Bożą.

25.Ponieważ głupstwo Boże jest mędrsze nad ludzi, a mdłość Boża jest mocniejsza nad ludzi.

26.Bo przypatrzcie się, bracia! waszemu powołaniu, iż nie wiele mądrych wedle ciała, nie wiele możnych, nie wiele zacnych;

27.Ale wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydził mądre: a mdłe świata Bóg wybrał, aby zawstydził mocne.

28.I podłe świata i wzgardzone wybrał Bóg, i te, których niemasz, aby zniszczył te, które są:

29.Aby się żadne ciało przed oczyma jego nie chlubiło.

30.Ale z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, [1]

31.Aby, jako jest napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił. [2]


ROZDZIAŁ II.
Okazuje Apostół prostość kazania, a nie używanie w niem mowy świeckiéj, ale duchownéj według mądrości Boskiéj.

A ja, gdym przyszedł do was, bracia! przyszedłem nie z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Chrystusowe, [3]

2.Albowiem nie rozumiałem, żebym miał co umieć między wami, jedno Jezusa Chrystusa, i tego ukrzyżowanego.

3.I byłem ja z mdłością i z bojaźnią i ze drżeniem wielkiem u was. [4]

4.A mowa moja i przepowiadanie moje nie w przyłudzających mądrości ludzkiéj słowiech, ale w okazaniu ducha i mocy,

5.Aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiéj, ale w mocy Bożéj. A powiadam i mądrość między doskonałymi.

6.A mądrość nie wieku tego, ani książąt wieku tego, którzy się każą.

7.Ale powiadamy mądrość Bożą w tajemnicy, która zakryta jest, którą Bóg przenaznaczył przed wieki ku chwale naszéj.

8.Któréj żaden z książąt wieku tego nie poznał; bo gdyby byli poznali, nigdyby byli Pana chwały nie ukrzyżowali.

9.Ale jako jest napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i w serce człowiecze nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują. [5]

10.Lecz nam Bóg objawił przez Ducha swojego; albowiem Duch wszystko wypatruje, i głębokości Boże.

11.Bo któż z ludzi wie, co jest człowieczego, jedno duch człowieczy, który w nim jest? Także téż, co jest Bożego, nikt nie wie, jedno Duch Boży.

12.A my nie wzięliśmy ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam od Boga jest darowano.

13.Co téż opowiadamy, nie przez uczone słowa ludzkiéj mądrości, ale przez naukę Ducha duchownym duchowne rzeczy przystósując. [6]

14.A człowiek cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego; albowiem głupstwem jemu jest, i nie może rozumieć, iż duchownie bywa rozsądzono.

15.Lecz duchowny rozsądza wszystko, a sam od żadnego nie bywa rozsądzon.

16.Albowiem któż poznał umysł Pański, któryby go nauczył? Lecz my umysł Chrystusów mamy. [7]


ROZDZIAŁ III.
Koryntowie niektórym sługom kościelnym więcéj niż słuszna przyczytając, błądzili; albowiem różność zapłaty ma być według różności roboty.

I ja, bracia! nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym, jako malutkim w Chrystusie.

2.Dałem wam mleko na napój, nie pokarm; boście jeszcze nie mogli: ale ani teraz jeszcze możecie; bo jeszcze cieleśni jesteście.

3.Albowiem gdyż między wami jest zazdrość i swar, azażeście nie cieleśni, i według człowieka chodzicie?

4.Albowiem gdy kto mówi: Jam

  1. Jer. 23, 5. 6.
  2. Jer. 9, 23. 2. Kor. 10, 17.
  3. Wyż. 1, 17.
  4. Dzie. 18, 1. Wyż. 1, 17.
  5. Isai. 64, 4.
  6. 2.Piotr. 1, 16.
  7. Isai. 40, 13. Rzym. 11, 34.