Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1048

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.
LIST PIERWSZY

BŁOGOSŁAWIONEGO

PAWŁA APOSTOŁA

DO

KORYNTHÓW.


Rozdział I.

Chwali Apostół Koryntczyki, i ku jedności przywodzi te, którzy byli od różnych Apostołów ochrzczeni.


Paweł, powołany Apostół Jezusa Chrystusa, przez wolą Bożą, i Sosthenes brat.

2.Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkiem miejscu ich i naszem.

3.Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

4.Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z łaski Bożéj, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie.

5.Iż we wszystkiem staliście się bogatymi w nim, we wszelkiem słowie i we wszelkiéj umiejętności.

6.Jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,

7.Tak, iż wam na żadnéj łasce nie schodzi, oczekiwającym objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa

8.Który téż was umocni aż do końca bez winy w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

9.Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani w towarzystwo Syna jego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. [1]

10.Lecz proszę was, bracia! przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście tóż mówili wszyscy, a iżby nie były między wami rozerwania; ale bądźcie doskonali w jednem rozumieniu i w jednéj nauce.

11.Albowiem dano mi znać o was, bracia moi! od tych, którzy są w Chloéj, iż poswarki są między wami.

12.A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, a ja Cephy, a ja Chrystusów. [2]

13.Rozdzielony jest Chrystus? Azaż Paweł jest za was ukrzyżowan? albo w imię Pawłowe jesteście ochrzczeni?

14.Dziękuję Bogu, iżem żadnego z was nie chrzcił, jedno Kryspa i Gajusa, [3]

15.Aby kto nie mówił, żeście w imię moje ochrzczeni.

16.Ochrzciłem téż i dom Stephany. Nadto nie wiem, jeźlim kogo drugiego ochrzcił.

17.Boć Chrystus nie posłał mnie chrzcić, ale Ewangelią przepowiadać: nie w mądrości słowa, aby się nie stał próżnym krzyż Chrystusów. [4]

18.Albowiem słowo krzyża tym, którzy giną, jest głupstwem; lecz tym, którzy zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą Bożą. [5]

19.Bo jest napisano: Zagubię mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. [6]

20.Gdzież mądry? gdzież Doktor? gdzież badacz świata tego? Izali nie głupią uczynił Bóg mądrość świata tego? [7]

21.Albowiem iż w mądrości Bożéj świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu przez głupstwo przepowiadania zbawić wierzące.

22.Ponieważ i Żydowie cudów się domagają, i Grekowie mądrości szukają.

  1. 1. Thes. 5, 24.
  2. Dzie. 18, 24.
  3. Dzie. 18, 8.
  4. 2. Piotr. 1, 16.
  5. Niż 2, 4.
  6. Rzym. 1, 16. Isai. 29, 14.
  7. Isai. 33, 18