Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1050

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  jest Pawłów, a drugi: Ja Apollów, azażeście nie ludźmi? Cóż tedy jest Apollo? a co Paweł?

  5.Słudzy tego, któremuście uwierzyli, a jako każdemu Pan dał.

  6.Jam szczepił, Apollo polewał, ale Bóg dał pomnożenie.

  7.A tak, ani który szczepił, jest czem, ani który polewa; ale Bóg, który pomnożenie dawa.

  8.A który szczepi i który polewa, jedno są, a każdy własną zapłatę weźmie według prace swojéj. [1]

  9.Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi: rolą Bożą zoraną jesteście, budowaniem Bożem jesteście.

  10.Wedle łaski Bożéj, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a drugi na nim buduje; lecz każdy niech baczy, jako na nim buduje.

  11.Albowiem fundamentu innego nikt założyć nie może, okrom tego, który założon jest, który jest Chrystus Jezus.

  12.A jeźli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,

  13.Każdego robota jawna będzie; bo dzień Pański pokaże; bo się w ogniu objawi, a każdego roboty, jaka jest, ogień spróbuje.

  14.Jeźli którego robota zostanie, którą nadbudował, zapłatę weźmie.

  15.Jeźli którego robota zgore, szkodę odniesie; lecz sam będzie zbawion, wszakże tak jako przez ogień.

  16.Nie wiecie, iżeście kościołem Bożym, a Duch Boży mieszka w was?

  17.A jeźli kto kościół Boży zgwałci, zatraci go Bóg; albowiem kościół Boży święty jest, którym wy jesteście. [2]

  18.Niech się żaden nie zwodzi. Jeźli kto zda się być mądrym między wami na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.

  19.Albowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga; bo napisano jest: Poimam mędrce w chytrości ich. I zasię: Pan zna myśli mędrców, iż są próżne. [3]

  20.A tak niech się nie chełpi żaden w ludziach; albowiem wszystko jest wasze,

  21.Bądź Paweł, bądź Apollo, bądź Cephas, bądź świat, bądź żywot, bądź śmierć, bądź teraźniejsze rzeczy, bądź przyszłe; bo wszystko wasze jest:

  22.A wy Chrystusowi, a Chrystus Boży.


  ROZDZIAŁ IV.
  Odwodzi od wszetecznego z rzeczy zewnętrznych posądzania.

  Tak niechaj człowiek o nas rozumie jako o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych. [4]

  2.Tu już szukają między szafarzmi, aby który nalezion był wiernym.

  3.Ale u mnie to jest najmniejsza, żebych był od was sądzony, albo od dnia ludzkiego; lecz ani sam siebie sądzę.

  4.Albowiem się w niwczem nie czuję, ale nie w tem jestem usprawiedliwion: a który mię sądzi, Pan jest.

  5.A tak nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł, który téż oświeci zakrycia ciemności i objawi rady serc: a tedy chwała będzie każdemu od Boga.

  6.A tomci, bracia! obrócił na się i na Apolla dla was, abyście się nauczyli z nas, żeby się nad to, co jest napisano, jeden za drugim nie nadymał przeciwko drugiemu.

  7.Albowiem któż cię rozsądza? A co masz, czegoś nie wziął? A jeźliżeś wziął, przeczże się chlubisz, jakobyś nie wziął?

  8.Jużeście nasyceni, jużeście się bogatymi stali, oprócz nas królujecie: a bodajeście królowali, żebyśmy i my z wami królowali.

  9.Bo mniemam, iż Bóg nas Apostoły ostatnie pokazał, jakoby na śmierć naznaczone; albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu i Aniołom i ludziom.

  10.My głupi dla Chrystusa, a wy roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, a wy mocni; wy zacni, a my beze czci.

  11.Aż do téj godziny i łakniemy i pragniemy i nadzy jesteśmy i bywamy policzkowani i tułamy się.

  1. Psal. 61, 13. Gal. 6, 5.
  2. Niż. 6, 19. 2.Kor. 6, 16.
  3. Job. 5, 11. Psal. 93, 11.
  4. 2.Kor. 6, 4.