Biblia Wujka (1923)/Drugi List do Koryntian 6

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Poniżej znajduje się Drugi List do Koryntian podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Nowy Testament - Drugi List do Koryntian

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13


ROZDZIAŁ VI.
Słudzy Boży ku bliźnim mają się sprawować zewnętrznem przykładnem obcowaniem, ku Bogu wnętrznem nabożeństwem, sami w sobie złego wystrzeganiem.

A pomagając napominamy, abyście nadaremno łaski Bożéj nie przyjęli;

(Albowiem mówi: Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia ratowałem cię. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia). [1]

Nie dawając nikomu żadnego zgorszenia, aby nie było naganione posługowanie nasze. [2]

Ale we wszystkiem stawmy samych siebie jako sługi Boże w cierpliwości wielkiéj, w utrapieniach, w potrzebach, w uciskach, [3]

W biciu, więzieniu, w rozruchach, w pracach, w niespaniach, w pościech:

W czystości, w umiejętności, w nieskwapliwości, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnéj,

W mowie prawdy, w mocy Bożéj, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy:

Przez chwałę i zelżywość, przez osławienie i dobrą sławę: jakoby zwodnicy, a prawdziwi; jako którzy nie znajomi, a znajomi;

Jako umierający, a oto żywiemy; jako karani, a nie umorzeni;

10 Jako smętni, lecz zawsze weseli; jako ubodzy, a wielu ubogacający; jako nic nie mający, a wszystko mający.

11 Usta nasze, Korynthowie! otworzone ku wam, serce nasze jest rozszerzone.

12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście w wnętrznościach waszych.

13 A mając nagrodę, (mówię jako synom), rozprzestrzeńcie się i wy.

14 Nie ciągnijcie jarzma z niewiernymi; albowiem co za uczęstnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnościami?

15 Albo co za zgoda Chrystusowi z Beliałem? Albo co za część wiernemu z niewiernym?

16 A co za zgoda kościołowi Bożemu z bałwanami? Albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, jako mówi Bóg: Iż będę mieszkał i przechadzał się w nich, i będę Bogiem ich, a oni będą mi ludem. [4]

17 Przeto wynidźcie z pośrodku ich i oddzielcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a Ja was przyjmę. [5]

18 I będę wam za Ojca, a wy będziecie mi za syny i córki, mówi Pan Wszechmogący. [6]


Przypisy