Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1040

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  stworzenie, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał pod nadzieją;

  21.Bo i samo stworzenie będzie wyswobodzone z niewolstwa skażenia na wolność chwały synów Bożych.

  22.Wiemy bowiem, iż wszystko stworzenie wzdycha i jako rodząca boleje aż dotąd.

  23.A nie tylko ono, ale i my sami, mający pierwiastki Ducha, i sami w sobie wzdychamy, oczekawając przywłaszczenia synów Bożych, odkupienia ciała naszego.

  24.Albowiem nadzieją jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą widzą, nie jest nadzieja; bo co kto widzi, przecz się nadziewa?

  25.Ale jeźli się nadziewamy, czego nie widzimy, przez cierpliwość oczekawamy.

  26.Także téż i Duch dopomaga krewkości naszéj; albowiem o cobyśmy prosić mieli, jako potrzeba, nie wiemy; ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymownem.

  27.A który wypatruje serca, wie, czego Duch pożąda, iż według Boga prosi za świętymi.

  28.A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu, tym, którzy są wezwani podług postanowienia święci.

  29.Albowiem które przejrzał i przenaznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna jego, żeby on był pierworodnym między wielą braciéj.

  30.A które przenaznaczył, te téż wezwał: a które wezwał, te téż usprawiedliwił: a które usprawiedliwił, one téż uwielbił.

  31.Cóż tedy rzeczemy na to? Jeźli Bóg za nami, kto przeciwko nam?

  32.Który téż własnemu Synowi swemu nie przepuścił, ale go za nas wszystkie wydał, jako téż nam wszystkiego z nim nie darował?

  33.Kto będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia.

  34.Któż jest, coby potępił? Chrystus Jezus, który umarł, i owszem, który i zmartwychwstał, który jest na prawicy Bożéj, który się téż wstawia za nami.

  35.Któż tedy nas odłączy od miłości Chrystusowéj? Utrapienie? czyli ucisk? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli prześladowanie? czyli miecz?

  36.(Jako jest napisano: Iż dla ciebie cały dzień bywamy martwieni, jesteśmy poczytani, jako owce na rzeź). [1]

  37.Ale w tem wszystkiem przezwyciężamy dla tego, który nas umiłował.

  38.Albowiem pewienem, iż ani śmierć, ani żywot, ani Aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze rzeczy, ani przyszłe, ani moc,

  39.Ani wysokość, ani głębokość, ani insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożéj, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.


  ROZDZIAŁ IX.
  Żałując zatwardzenia Żydowskiego, tego dowodzi, że nie z zakonnych uczynków mieli być zbawieni; ktemu téż i poganie z szczeréj łaski Bożéj są na wiarę prawdziwą powołani.

  Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamam: gdyż mi świadectwo daje sumnienie moje w Duchu Świętym,

  2.Że mam wielki smętek, i ustawicznie boleje serce moje.

  3.Albowiem ja sam żądałem odrzuconym być od Chrystusa za bracią moję, którzy są krewni moi według ciała. [2]

  4.Którzy są Izraelczycy, których jest przywłaszczenie synowskie i chwała i Testament i zakonu danie, i służba i obietnice,

  5.Których ojcowie, i z których jest Chrystus wedle ciała, który jest nad wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki, Amen.

  6.Nie żeby upaść miało słowo Boże; albowiem nie wszyscy, którzy są z Izraela, ci są Izraelczycy,

  7.Ani którzy są nasieniem Abrahamowem, wszyscy synami; ale w Izaaku będzie tobie nasienie nazwane. [3]

  8.To jest, nie którzy synowie ciała, ci synmi Bożymi, ale którzy są synowie obietnice, są w nasieniu poczytani. [4]

  9.Albowiem to jest słowo obietnice: Wedle tego czasu przyjdę, a będzie Sara syna miała. [5]

  1. Psal. 43, 23.
  2. Dzie. 9, 2. 1.Kor. 15, 9.
  3. Gen. 21, 12.
  4. Gal. 4, 28.
  5. Gen. 18, 10.