Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1039

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  zumiem; bo nie, co dobrego chcę, to czynię; ale złe, którego nienawidzę, ono czynię.

  16.A jeźli czego nie chcę, to czynię, zezwalam zakonowi, że dobry jest.

  17.A teraz już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.

  18.Bo wiem, że nie mieszka we mnie, to jest, w ciele mojem dobre; albowiem chcieć przy mnie jest; ale wykonać dobre nie najduję.

  19.Bo nie czynię dobrego, które, chcę; ale złe, którego nie chcę, to czynię.

  20.A jeźliż, czego nie chcę, to czynię, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.

  21.Znajduję tedy zakon, gdy ja chcę czynić dobrze, że mi jest złość przyległa.

  22.Albowiem kocham się wespół z zakonem Bożym według wnętrznego człowieka.

  23.Lecz widzę inszy zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i biorący mię w niewolą, w zakonie grzechu, który jest w członkach moich.

  24.Nieszczęsny ja człowiek! kto mię wybawi od ciała téj śmierci?

  25.Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Ja tedy sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu.


  ROZDZIAŁ VIII.
  Łaska Pana Chrystusowa one od potępienia wybawia, którzy przez wiarę i miłość kniemu przystawają, a nie one, którzy wedle ciała chodzą, które ku żywotowi zrządza.

  Teraz tedy niemasz żadnego potępienia tym, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie wedle ciała chodzą.

  2.Albowiem zakon Ducha żywota w Chrystusie Jezusie wyzwolił mię od zakonu grzechu i śmierci.

  3.Bo co niepodobnego było zakonowi, w czem słaby był dla ciała: Bóg, posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, i przez grzech potępił grzech w ciele,

  4.Aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się w nas, którzy nie podług ciała chodzimy, ale według ducha.

  5.Albowiem którzy są wedle ciała, co jest ciała, rozumieją; lecz którzy są wedle ducha, co jest ducha, rozumieją.

  6.Bo mądrość ciała jest śmierć, a mądrość ducha, żywot i pokój.

  7.Gdyż mądróść ciała jest nieprzyjaciółką Bogu; bo nie jest poddana zakonowi Bożemu, albowiem ani może.

  8.A którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.

  9.Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, jeźli jednak Duch Boży w was mieszka: a jeźli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.

  10.Lecz jeźli Chrystus w was jest, ciałoć wprawdzie jest umarłe dla grzechu, ale duch żywie dla usprawiedliwienia.

  11.A jeźli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, w was mieszka, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywi i ciała wasze śmiertelne dla Ducha jego w was mieszkającego.

  12.A tak, bracia! powinni jesteśmy nie ciału, abyśmy podług ciała żyli.

  13.Albowiem jeźli podług ciała żyć będziecie, pomrzecie; ale jeźli Duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie.

  14.Bo którzykolwiek Duchem Bożym rządzeni są, ci są synmi Bożymi.

  15.Boście nie wzięli ducha niewolstwa znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przywłaszczenia za syny, przez którego wołamy: Abba, (Ojcze)! [1]

  16.Albowiem ten Duch świadectwo daje duchowi naszemu, iżeśmy są synami Bożymi.

  17.A jeźlić synami, tedyć i dziedzicmi; dziedzicmić Bożymi, a społu dziedzicmi Chrystusowymi, jeźli jednak spół cierpimy, abyśmy téż spół byli uwielbieni.

  18.Albowiem mam za to, iż utrapienia tego czasu niniejszego nie są godne przyszłéj chwały, która się w nas objawi.

  19.Albowiem oczekiwanie stworzenia oczekawa objawienia synów Bożych.

  20.Bo próżności poddane jest

  1. 2. Tim. 1, 7. Gal. 4, 5.