Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0934

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


8.Czyńcie tedy owoce godne pokuty, [1] a nie poczynajcie mówić: Ojca mamy Abrahama; albowiem wam powiadam, iż mocen jest Bóg z tych kamieni wzbudzić syny Abrahamowi.

9.Boć już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, a przetóż wszelkie drzewo nie rodzące owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.

10.I pytały go rzesze, mówiąc: Cóż tedy czynić będziem?

11.A odpowiadając mówił im: Kto ma dwie suknie, niech da nie mającemu, a kto ma pokarmy, niech także uczyni. [2]

12.Przyszli téż i celnicy, aby byli ochrzczeni, i rzekli mu: Nauczycielu! co czynić będziemy?

13.A on rzekł do nich: Nic więcéj nie czyńcie nad to, co wam postanowiono.

14.Pytali go téż i żołnierze, mówiąc: Co mamy czynić i my? I rzekł im: Żadnego nie bijcie ani potwarzajcie; ale na żołdziech waszych przestawajcie.

15.A gdy się lud domniemawał, i wszyscy myślili w sercach swych o Janie, by snadź on nie był Chrystusem,

16.Odpowiedział Jan, mówiąc wszystkim: Jać was chrzczę wodą, aleć przyjdzie mocniejszy nad mię, którego nie jestem godzien rozwiązać rzemyka bótów jego: ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. [3]

17.Którego łopata w ręku jego, i wychędoży bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę do szpichlerza swego, a plewy spali ogniem nieugaszonym.

18.Wieleć i innych rzeczy napominając opowiadał ludowi.

19.A Herod Tetrarcha, będąc strofowany od niego o Herodyadę, żonę brata swego, i o wszystkie złości, które czynił Herod, [4]

20.Przydał téż to nad wszystko i zamknął Jana w ciemnicy.

21.I stało się, gdy był chrzczon wszystek lud, i gdy Jezus był chrzczon i modlił się, że się niebo otworzyło; [5]

22.I zstąpił nań Duch Święty w osobie cielesnéj jako gołębica, i stał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój miły, w tobiem upodobał sobie. [6]

23.A ten Jezus poczynał być jakoby we trzydziestu lat, jako mniemano, syn Józepha, który był Heh, który był Matthat, [7]

24.Który był Lewi, który był Melchi, który był Janni, który był Józeph,

25.Który był Matthathiaszów, który był Amos, który był Nahum, który był Hefli, który był Nagge,

26.Któiy był Mahath, który był Matthathiaszów, który był Semei, który był Józeph, który był Juda,

27.Który był Joanna, który był Resa, który był Zorobabel, który był Salathiel, który był Nery,

28.Który był Melchi, który był Addy,

29.Który był Kosan, który był Elmadam, który był Her,

30.Który był Jezu, który był Eliezer, który był Jorym, który był Mathat, który był Lewi,

31.Który był Symeon, który był Juda, który był Józeph, który był Jona, który był Eliachim,

32.Który był Melea, który był Menna, który był Matthata, który był Nathan, który był Dawid,

33.Który był Jesse, który był Obed, który był Booz, który był Salmon, który był Naasson,

34.Który był Aminadab, który był Aram, który był Esron, który był Phares, który był Judów,

35.Który był Jakóbów, który był Izaaków, który był Abrahamów, który był Thare, który był Nachor,

36.Który był Sarug, który był Ragau, który był Phaleg, który był Heber, który był Sale.

37.Który był Kainan, który był Arphaxad, który był Sem, który był Noe, który był Lamech,

38.Który był Mathusale, który był Enoch, który był Jared, który był Malaleel, który był Kainan,

39.Który był Henos, który był

  1. t. j. dosłownie: „godne upamiętania“
  2. Jak. 2, 16. 2. Jan. 3, 17.
  3. Matth. 3, 11. Marc. 1, 8. Jan. 1, 26. Dzie. 1, 5.11, 16.19, 4.
  4. Matth. 14, 3. Marc. 6, 17.
  5. Matth. 3, 13. Marc. 1, 9. Jan. 1, 32.
  6. Isa. 42, 1. Matth. 3, 1717, 5.
  7. 2. Piotr. 1, 17. Matth. 13, 55. Marc. 6, 3.