Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0931

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


42.I zawołała głosem wielkim i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twego.

43.A skądże mnie to, że przyszła matka Pana mego do mnie?

44.Albowiem oto, jako stał się głos pozdrowienia twego w uszach moich, skoczyło od radości dzieciątko w żywocie moim.

45.A błogosławionaś, któraś uwierzyła; albowiem spełni się to, coć jest powiedziano od Pana.

46.I rzekła Marya: Wielbij, duszo moja, Pana,

47.I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

48.Iż wejrzał na niskość służebnice swojéj; albowiem oto odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.

49.Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest, i święte imię jego.

50.A miłosierdzie jego od narodu do narodów, bojącym się jego.

51.Uczynił moc ramieniem swojem, rozproszył pyszne myśli serca ich. [1]

52.Złożył mocarze z stolice, a podwyższył niskie. [2]

53.Łaknące napełnił dobrami, a bogacze z niczem puścił. [3]

54.Przyjął Izraela, sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie swoje. [4]

55.Jako mówił do ojców naszych, Abrahamowi i nasieniu jego na wieki. [5]

56.I mieszkała z nią Marya jakoby trzy miesiące, i wróciła się do domu swego.

57.A Elżbiecie wypełnił się czas porodzenia, i porodziła syna.

58.I usłyszeli sąsiedzi i krewni jéj, iż uwielbił Pan miłosierdzie swe z nią, i radowali się z nią.

59.A gdy było dnia ósmego, przyszli obrzezować dzieciątko i nazywali go imieniem ojca jego Zacharyaszem.

60.A odpowiedziawszy matka jego, rzekła: Nie tak, ale nazwan będzie Janem.

61.I mówili do niéj: Iż żadnego niemasz w narodzie twym, coby go zwano tem imieniem.

62.I dawali znać ojcu jego, jakoby go chciał nazwać.

63.A zadawszy tabliczki, napisał mówiąc: Jan jest imię jego. I dziwowali się wszyscy.

64.A wnet się otworzyły usta jego i język jego, i mówił, błogosławiąc Boga.

65.I padł strach na wszystkie sąsiady ich: i po wszystkich górach Żydowskiéj ziemie rozsławione są wszystkie te słowa.

66.A wszyscy, którzy słyszeli, kładli do serca swego, mówiąc: Co mniemasz za dziecię to będzie? albowiem była z nim ręka Pańska.

67.A Zacharyasz, ojciec jego, napełnion jest Ducha Świętego, i prorokował, mówiąc:

68.Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i uczynił odkupienie ludu swego. [6]

69.I podniósł róg zbawienia nam, w domu Dawida, służebnika swego. [7]

70.Jako mówił przez usta świętych, którzy od wieku są, proroków swoich. [8]

71.Wybawienie od nieprzyjaciół naszych, i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. [9]

72.Aby uczynił miłosierdzie z ojcy naszymi i wspamiętał na testament swój święty,

73.Przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu, [10]

74.Że nam dać miał, iżbyśmy, wybawieni z ręki nieprzyjaciół naszych, bez bojaźni mu służyli,

75.W świętobliwości i w sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. [11]

76.A ty dzieciątko! prorokiem Najwyższego będziesz nazwane; bo uprzedzisz przed oblicznością Pańską, abyś gotował drogi jego. [12]

77.Iżbyś dał naukę zbawienia ludowi jego, na odpuszczenie grzechów ich.

78.Dla wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, przez które nawiedził nas Wschód z wysokości, [13]

79.Aby zaświecił tym, którzy w ciemności i w cieniu śmierci siedzą,

 1. Isai. 51, 9. Psal. 32, 10.
 2. 1.Król. 2, 5.
 3. Psal. 33, 11.
 4. Isai. 41, 8.54, 5. Jer. 31. 3. 20.
 5. Psal. 131, 11. Gen. 17, 19.22, 16.
 6. Matth. 1, 21.
 7. Psal. 131, 17.
 8. Psal. 73, 12.
 9. Jer. 23, 6.30, 10.
 10. Gen. 22, 16. Jer. 31, 33
 11. 1.Piotr. 1, 15.
 12. Mal. 4, 5.
 13. Zach. 3, 9.6, 12 Mal. 4, 2