Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0886

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.26.A gdy urosła trawa i owoc uczyniła, tedy się pokazał i kąkol.

27.A przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu: Panie, izaliś nie posiał dobrego nasienia na roléj twojéj? Zkąd tedy kąkol ma?

28.I rzekł im: Nieprzyjaźny człowiek to uczynił. A słudzy rzekli mu: Chcesz, iż pójdziemy i zbierzemy je?

29.I rzekł: Nie, byście snadź zbierając kąkol, nie wykorzenili zaraz z nim i pszenicę.

30.Dopuśćcie obojgu rość aż do żniwa, a czasu żniwa rzekę żeńcom: Zbierzcie pierwéj kąkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do gumna mojego.

31.Insze podobieństwo powiedział im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wsiał na roléj swojéj. [1]

32.Które najmniejszeć jest ze wszego nasienia, ale kiedy urośnie, większe jest ze wszech jarzyn i stawa się drzewem, tak iż przychodzą ptacy niebiescy i mieszkają na gałązkach jego.

33.Insze podobieństwo powiedział im: Podobne jest królestwo niebieskie kwasowi, który wziąwszy niewiasta, zakryła we trzy miary mąki, aż wszystka skwaśniała. [2]

34.To wszystko mówił Jezus w podobieństwach do rzeszy, a krom podobieństwa nie mówił im, [3]

35.Aby się wypełniło to, co jest rzeczono przez proroka mówiącego: Otworzę usta moje w przypowieściach, będę wypowiadał skryte rzeczy od założenia świata. [4]

36.Tedy rozpuściwszy rzesze, przyszedł do domu, i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo kąkolu roléj.

37.Który odpowiadając, rzekł im: Ten, który sieje dobre nasienie, jest Syn człowieczy.

38.A rola jest świat, a dobre nasienie ci są synowie królestwa, a kąkol są synowie złego.

39.A nieprzyjaciel, który go nasłał, jest djabeł, a żniwo jest dokonanie świata, a żeńcy są Aniołowie. [5]

40.Jako tedy kąkol zbierają i palą ogniem, tak będzie w dokonaniu świata.

41.Pośle Syn człowieczy Anioły swoje, a zbiorą z królestwa jego wszystkie pogorszenia i te, którzy czynią nieprawość,

42.I wrzucą je w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

43.Tedy sprawiedliwi świecić będą jako słońce w królestwie Ojca ich. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. [6]

44.Podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roléj, który nalazłszy człowiek, skrył, a od radości jego odchodzi i wszystko, co ma, przedaje a onę rolą kupuje.

45.Zasię podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu dobrych pereł.

46.A nalazłszy jednę drogą perłę, odszedł i przedał wszystko, co miał, i kupił ją.

47.Zasię podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze, a ze wszelkiego rodzaju ryb zgromadzającemu.

48.Który, gdy się napełnił, wyciągnąwszy, a na brzegu usiadłszy, wybrali dobre w naczynia, a złe precz wyrzucili.

49.Tak będzie w dokonaniu świata; wynidą Aniołowie i wyłączą złe z pośrodku sprawiedliwych.

50.I wrzucą je w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

51.Wyrozumieliżeście to wszystko? mówią mu: Tak.

52.Rzekł im: Przetóż każdy Doktor nauczony w królestwie niebieskiem podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wyjmuje z skarbu swego nowe i stare rzeczy.

53.I stało się, gdy Jezus dokończył tych przypowieści, odszedł ztamtąd.

54.I przyszedłszy do ojczyzny swojéj, nauczał je w bóżnicach ich, tak iż się zdumiewali i mówili: Zkądże temu ta mądrość i cuda? [7]

55.Izaż ten nie jest syn rzemieślniczy? Izaż matki jego nie zowią Marya, a bracią jego Jakób i Józeph i Symon i Judas? [8]


  1. Marc. 4, 30. Luc. 13, 18.
  2. Luc. 13, 21.
  3. Marc. 4, 33.
  4. Psal. 77, 2.
  5. Obj. 14, 15.
  6. Dan. 12, 3.
  7. Marc. 6, 1. Luc. 4, 16.
  8. Jan. 6, 42.