Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0885

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

oto matka jego i bracia stali przed domem, chcąc z nim mówić. [1]

47.I rzekł mu niektóry: Oto matka twoja i bracia twoi przed domem stoją, szukając cię.

48.A on odpowiadając, rzekł mówiącemu do siebie: która jest matka moja i którzy są bracia moi?

49.I ściągnąwszy rękę na ucznie swoje, rzekł: Oto matka moja i bracia moi.

50.Albowiem ktobykolwiek uczynił wolą Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten bratem moim i siostrą i matką jest.


ROZDZIAŁ XIII.
Wstąpiwszy dla rzeszy nalegającéj do łódki Pan Jezus, kazał im pod podobieństwem niemało, o tym, co rozsiewa, o ziarnie gorczyce, o kwasie, którym ciasto zaczyniają, o nalezieniu skarbu, o sieci w morze wpuszczonéj, na koniec o proroku nieprzyjemnym w ojczyźnie.

Dnia onego wyszedłszy Jezus z domu, siedział nad morzem.

2.I zebrały się do niego wielkie rzesze, tak iż wstąpiwszy w łódź siedział, a wszystka rzesza na brzegu stała. [2]

3.I mówił im wiele przez podobieństwa, rzekąc: Oto który sieje, wyszedł siać.

4.A gdy siał, niektóre padły przy drodze, i przylecieli ptacy powietrzni a pozobali je.

5.A drugie padły na opoczyste, gdzie nie miały ziemie wiele, i wnet wzeszły, iż nie miały głębokości ziemie,

6.A gdy słońce wzeszło, wygorzały, a iż nie miały korzenia, uschły.

7.A drugie padły w ciernie, a ciernie wyrosło i zadusiło je.

8.A drugie padły na ziemię dobrą i dały owoc, jedno setny, drugie sześćdziesiątny, drugie trzydziestny.

9.Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.

10.I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Czemu im w podobieństwach mówisz?

11.Który odpowiadając, rzekł im: Iż wam dano jest wiedzieć tajemnice królestwa niebieskiego, a onym nie jest dano.

12.Albowiem ktokolwiek ma, będzie mu dano, i obfitować będzie, a kto niema, i co ma, będzie wzięto od niego.

13.Dlatego im w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą i słysząc nie słyszą, ani rozumieją.

14.I pełni się w nich proroctwo Izajasza mówiącego: Słyszeniem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, a widząc widzieć będziecie, a nie ujrzycie. [3]

15.Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie oglądali i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nawrócili się, a uzdrowiłbym je.

16.A wasze oczy błogosławione, iż widzą, i uszy wasze, iż słyszą.

17.Albowiem zaprawdę mówię wam, iż wiele proroków i sprawiedliwych żądali widzieć, co widzicie, a nie widzieli, i słyszeć, co słyszycie, a nie słyszeli. [4]

18.Wy tedy słuchajcie podobieństwa siejącego. [5]

19.Wszelki, który słucha słowa królestwa, a nie rozumie, przychodzi złośnik i porywa, co jest wsiano w sercu jego. Ten jest, który jest przy drodze posiany.

20.A który na opoczystych jest posiany, ten jest, który słucha słowa, i zarazem je z radością przyjmuje,

21.A nie ma korzenia w sobie, ale doczesny jest, a gdy przypadnie utrapienie i prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy.

22.A który jest między ciernie wsiany, ten jest, który słucha słowa, a pieczołowanie świata tego i oszukanie bogactw zadusza słowo, i stawa się bez pożytku.

23.A który jest wsiany na ziemię dobrą, jest ten, który słucha słowa i rozumie i owoc przynosi, i czyni jedno setny, a drugie sześćdziesiątny, a drugie trzydziestny.

24.Insze podobieństwo przełożył im, mówiąc: Podobne się stało królestwo niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roléj swojéj. [6]

25.A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicą i odszedł.


  1. Marc. 3, 31. Luc. 8, 20.
  2. Marc. 4,1. Luc. 8, 4.
  3. Isai. 6, 9. Marc. 4, 12. Luc. 8, 10. Jan. 12, 40.
  4. Luc. 10, 24.
  5. Marc. 4, 15. Luc. 8, 11.
  6. Marc. 4, 26.